Livsmedelsverket ger veterinärer information angående djurvacciner. Livsmedelsverket ger vaccininformation per djurart och upprätthåller vaccinationsrekommendationer. Livsmedelsverkets rekommendationer är avsedda som hjälp för veterinärer, de är inte bindande bestämmelser och de befriar inte veterinären från ansvar och övervägande av situationen. Rekommendationen är varken en bestämmelse eller ett förbud.

Vaccininformation för veterinärer

Djursjukdomsvirologi, Helsingfors  

Livsmedelsverkets vaccininformation per djurart för veterinärer

Fisk, svin, fjäderfä

Djursjukdomsbakteriologi och -patologi, central telefon 029 530 0400

Pälsdjur

Djursjukdomsvirologi, Helsingfors 

Katt, hund, häst

Djursjukdomsvirologi, Helsingfors

Fimea (före detta Läkemedelsverket)

central telefon 029 522 3341 

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018