Vaccin kan ges åt djur exempelvis under huden (s.c.), genom munnen (p.o.), genom immersion, i bukhålan (i.p.), i muskel (i.m.) eller i huden (i.d.). Vaccinet ges på det sätt som anges i bruksanvisningen, eftersom vaccinets effekt och säkerhet har testats bara med den metoden.

Tillverkarens och Livsmedelsverkets instruktioner om vaccindosernas storlek och antal baserar sig på forskningsresultat. De rekommenderade doserna bör inte överskridas, eftersom risken för biverkningar då ökar. De rekommenderade doserna bör inte heller underskridas, eftersom vaccinets effekt då kan bli bristfälligt. Om den största delen av vaccinet går till spillo, bör en ny dos ges så att djuret säkert får en tillräcklig vaccindos.

Före vaccinationen

 • läs tillverkarens instruktioner omsorgsfullt
 • kontrollera att vaccinet har förvarats korrekt
 • kontrollera att vaccinflaskan eller ampullen är hel samt dess innehåll och doseringsmängd
 • kontrollera vaccinets färg och utseende samt sista användningsdag
 • kontrollera att du har adrenalin och annan förstahjälputrustning nära till hands för behandling av eventuell allergisk reaktion.

Under vaccinationen

 • vaccinera under huden (s.c.), i muskel (i.m.), oralt (p.o.), i bukhålan (i.p.), genom immersion, i huden (i.d.) eller på annat sätt enligt tillverkarens instruktioner.
 • när du vaccinerar i muskel kan du aspirera för att kontrollera att nålen inte sitter i ett blodkärl

Efter vaccinationen

 • håll djuret som du vaccinerat under uppsikt i cirka 15 minuter för eventuell anafylaktisk reaktion
 • anteckna de givna vaccinationerna; kom ihåg att också anteckna partinumret

Vaccinationsuppföljning

 • vaccinationerna bör bokföras med djurets och ägarens identifikationsuppgifter, givet vaccin och partinummer.
 • anmäl eventuella biverkningar som vaccinet orsakat eller bristfälligt vaccinskydd till Fimeas biverkningsregister för djurläkemedel.

Vaccination med olika vaccin samtidigt och efter varandra

Olika vaccin får aldrig blandas i samma spruta. Olika vaccin rekommenderas inte att ges samtidigt, om inte tillverkaren har testat samtidig användning.

Levande vaccin (i olika sprutor) får inte ges samtidigt på grund av eventuell vaccininterferens. Den rekommenderade intervallen mellan vaccinationer med levande vaccin är fyra veckor (tiden mellan vaccinationerna måste vara minst två veckor).

Inaktiverade och komponentvaccin kan ges åt samma djur med minst två veckor mellan vaccinationerna. Levande vaccin och inaktiverade eller komponentvaccin kan ges åt samma djur med minst två veckor mellan vaccinationerna.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018