Näringsrik mat och matglädje genom att äta tillsammans – kampanj

Lautaskuvake_sin_teksti.png

I Statens näringsdelegations projekt Livskraft på äldre dar – kostrekommendationer för äldre i praktiken – förankras de kostrekommendationer för äldre som publicerades 2020.

Kampanjen Näringsrik mat och matglädje genom att äta tillsammans ordnas hösten 2023 Temat för kampanjen är skörd, hållbara matval, gemensamma måltider och delaktighet. Kampanjen genomförs lokalt i samarbete med pensionärs- och äldreorganisationer såsom kommunernas äldreråd. Samarbetspartnerna genomför kampanjen inom sitt eget område. Vi tillhandahåller kampanjmaterial, bakgrundsstöd och idéer för genomförandet. Vi producerar kampanjmaterial som riktar sig till de äldre själva. 

Samarbetspartner i kampanjen är:

 • Marthor
 • Maa ja kotitalousnaiset
 • Centralförbundet för de gamlas väl
 • Pensionärerna rf
 • Eetu ry
 • Omaishoitajat ry 
 • Äldreinstitutet rf
 • Flera andra pensionärsorganisationer
 • Kommunernas äldreråd
 • Medborgarinstitutens förbund rf
 • Sommaruniversitetets Senioruniversitet
 • Kommuner, städer
 • Andra aktörer

Kontakta den lokala samarbetsorganisationen, församlingen, äldrerådet, den lokala köpmannen eller kommunen och föreslå samarbete kring kampanjen!

Bekanta dig här med exempel på hur kampanjen kan genomföras lokalt. I Materialbanken hittar du det färdiga materialet och får information om kommande material som kan användas som stöd i kampanjen. I Materialbanken finns t.ex. korta videor, handböcker, broschyrer, färdiga presentationer för informationsinslag, en enkät för bedömning av kostens kvalitet som kan skrivas ut, utskrivbar A4-information om olika ämnen samt länkar till andra organisationers befintliga material.

I Statens näringsdelegations projekt Livskraft på äldre dar – kostrekommendationer för äldre i praktiken – förankras de kostrekommendationer för äldre som publicerades 2020. Projektet är en del av genomförandet av Åldersprogrammet 2030 som ingår i regeringsprogrammet. Målet med verksamheten är att förbättra de äldres kost genom att öka kunskapen om hälsofrämjande kost och dess betydelse när man blir äldre.  Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2023