Djurhälsa och sjukdomar

Ett gott hälsotillstånd hos djuren är en förutsättning för att djuren ska må bra. Djurens hälsa kan försämras av flera olika orsaker. Förutom olika sjukdomsalstrare påverkar bland annat den föda och vård djuren får, levnads- och miljöförhållandena samt arvsanlagen djurens hälsa. Dessas samverkan är ofta avgörande för om ett djur blir sjukt eller inte. Ibland insjuknar ett djur akut, men en del av sjukdomarna, smittsamma och icke smittsamman, kan framskrida så småningom och utan allvarligare symtom.

Sjukdomar hos djur kan förebyggas med god vård, en livsmiljö som lämpar sig för den aktuella djurarten, förnuftig avel samt genom att man förhindrar att sjukdomsalstrare sprider sig via handel med djur, avel, gödsel, kadaver eller människor samt mellan vilda djur och husdjur. Genom vaccinationer kan vissa smittsamma sjukdomar hindras från att sprida sig från ett djur till ett annat. För vården av ett sjukt djur kan man använda läkemedel som lämpar sig för den aktuella djurarten.

Djurhälsan och smittsamma sjukdomar hos djur följs med hjälp av kliniska kontroller av djur, genom uppföljning av produktionsdjurens avkastning samt genom att man tar prov av sjuka och friska djur och undersöker proven eller döda djur vid Livsmedelsverket med tanke på sjukdomsalstrare eller förändringar som tyder på sjukdom.

Djurägarna spelar en viktig roll genom att observera sina djur och ta kontakt med veterinären när de upptäcker att ett djur uppvisar symtom på någon sjukdom, smittsam eller icke smittsam. I veterinärvårdslagstiftningen har producenter och veterinärer ålagts skyldighet att anmäla de allvarligaste smittsamma sjukdomarna och i samband med dem bestämmer myndigheterna om åtgärder för att utrota smittan.

Aktuellt om djurhälsä och sjukdomar

 • 20. mars 2019

  Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest

  Livsmedelsverket har på sin webbplats och på sociala medier lagt ut korta animationsvideor om afrikansk svinpest (ASF) för olika målgrupper. Virussjukdomen som angriper svin och vildsvin, och som…

  Animationer till hjälp vid bekämpningen av afrikansk svinpest
 • 4. mars 2019

  Afrikansk svinpest sprider sig över världen – beredskapen i Finland förbättras hela tiden

  Afrikansk svinpest (ASF), som klassificeras som en allvarlig djursjukdom, sprider sig till nya områden i Europa och Asien. Myndigheter, näringsidkare och jägare arbetar kontinuerligt för att hindra…

  Afrikansk svinpest sprider sig över världen – beredskapen i Finland förbättras hela tiden
 • 28. februari 2019

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

  Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur ska skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Syftet med det är att förhindra fågelinfluensainfektioner.…

  Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa
 • 14. februari 2020

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo

  Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i Tervo i Norra Savolax. Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket) inrättade…

  Restriktionszonen på grund av IHN har avvecklats i Tervo
 • 28. augusti 2020

  Många fall av harpest i augusti

  I augusti 2020 har det vid Livsmedelsverkets undersökningar konstaterats ett stort antal fall av tularemi, dvs. harpest, hos fältharar och skogsharar. Fall har noterats i Sydöstra Finland i trakterna…

  Många fall av harpest i augusti
Sidan har senast uppdaterats 28.2.2019