SARS-CoV-2 -uppföljningsundersökningar på pälsfarmer

Livsmedelsverket påbörjade i december 2020 en uppföljning av coronaviruset som gällde alla pälsfarmer som föder upp mink eller andra mårddjur. Under början av 2021 inleddes uppföljningen också på pälsfarmer som föder upp finnsjubb. Uppföljningen av mink- och finnsjubbfarmer fortgick till 20.6.2021, varefter en ny uppföljning inleddes. 

Pälsfarmarna ska regelbundet skicka in pälsdjur som självdött eller som avlivats i dåligt skick för undersökning till Livsmedelsverkets laboratorium. Farmägarna har fått närmare anvisningar om insändandet av prover via regionförvaltningsverket eller kommunalveterinären. Livsmedelsverket svarar för kostnaderna för att undersöka proverna.

Resultat från uppföljningen av coronavirus hos pälsdjur (prover som farmägarna skickat in, togs före 21.6.2021):

Antal undersökta prover Farmer som skickat in prov Resultat
3682 st 217 st Inga konstaterade fall av SARS-CoV-2

Det finns 47 farmer, som har undersökts en gång, 13 farmer har undersöksts två gånger, 15 farmer har undersökts tre gånger, 21 farmer har undersökts fyra gånger, 23 farmer har undersökts fem gånger, 18 farmer har undersökts sex gånger, 28 farmer har undersökts sju gånger, 39 farmer har undersökts åtta gånger, 12 farmer har undersökts nio gånger och en farm har undersökts tio gånger. (Proverna togs före 21.6.2021, uppdaterat 30.6.2021)

På pälsfarmerna genomför kommunalveterinärerna dessutom provtagningar där prov tas av levande djur. Prover tas i följande situationer:

  • Misstänkt coronavirussmitta på pälsfarmen på grund av symtom hos djuren, ökad dödlighet bland djuren eller konstaterad coronavirussmitta hos en person som arbetar på pälsfarmen.
  • Pälsdjursfarmen har inte skickat in döda minkar eller finnsjubbar till Livsmedelsverket för uppföljningsundersökning, till exempel på grund av att inga djur har dött på farmen.
  • Från pälsdjursfarmen förflyttas minkar eller finnsjubbar till andra farmer för att användas som avelsdjur.

Inledande kartläggningsundersökning 2020

I november 2020 genomförde Livsmedelsverket en kartläggning av coronavirussmitta på minkfarmer. Till provtagningen valdes ut sammanlagt 30 minkfarmer i området för tio kommuner i Kalajoki, Kauhava, Kaustby, Karleby, Korsnäs, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Nykarleby och Vörå. Vid valet av kommuner beaktades det regionala läget för coronaepidemin hos befolkningen och produktionsmängderna mink. Som prov togs självdöda minkar som kommunalveterinären skickade till Livsmedelsverkets laboratorium för undersökning. Coronavirus (SARS-CoV-2) som orsakat pandemin påträffades inte.

 

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2021