Renar

Renar kan i hela landet sörstöras genom att man gräver ner dem

Renar kan i hela Finland förstöras genom att man gräver ner dem. Nedgrävningen ska ske enligt givna anvisningar. Nedgrävningen får inte orsaka risker för människors eller djurs hälsa, och kadavret får heller inte grävas ner inom ett grundvattenområde.

Djurets ägare bör kontakta kommunalveterinären och kommunens miljösekreterare för att få mera information om nedgrävning och bland annat grundvattenområden som finns inom kommunen.

En ren som dött eller avlivats på gården hör till klass 2 i biproduktförordningen. Det är också möjligt att förstöra renkadaver genom att bränna dem i en godkänd förbrännings- eller parallellförbränningsanläggning. Renkadaver kan transporteras för hantering till en hanteringsanläggning som hör till klass 1 eller 2.

Sidan har senast uppdaterats 5.11.2018