Information om livsmedel

I detta avsnitt finns information bland annat om påskrifter på förpackningar, tillsatser och livsmedelshygien.

Livsmedelsverket betjänar konsumenterna i frågor som rör livsmedelssäkerhet i huvudsak genom att förmedla sakkunniginformation och information om aktuella ärenden på verkets webbplats. Tyvärr kan vi inte ge personliga svar på enskilda konsumenters frågor. Den egna kommunens livsmedelstillsyn svarar på konsumenternas frågor om livsmedelstillsyn, säker användning av livsmedel eller misstänkta fall av matförgiftning.

Kommunernas kontaktinformation

Sidan har senast uppdaterats 12.11.2019