Bruksanvisning för e-tjänsten Siilo

Publiceringsdatum: 8. juni 2023

1 Allmänt

Alla standardiserade (icke-kvot) AGRIM-importlicenser söks från och med 27.6.2023 via Livsmedelsverkets e-tjänst Siilo på adressen https://siilo.ruokavirasto.fi/markkina. AGRIM-kvotimportlicenser och AGREX-kvotexportlicenser söks tills vidare via den gamla e-tjänsten: https://todistus.ruokavirasto.fi/. Senare kommer även de att sökas via e-tjänsten Siilo och kunderna informeras separat om detta.

Man kommer senare att koppla de system som balanserar jordbruksmarknaden, dvs. e-tjänsten för interventionslagring och e-tjänsten för stöd för privat lagring, till Siilo-tjänsten. Dessa syns redan nu på rubriknivå i samband med registreringen i Siilo. Kunderna informeras separat också om detta när systemen i fråga är tillgängliga i Siilo.

Vår webbtjänst är planerad och testad för att fungera med de vanligaste webbläsarna. Vi rekommenderar webbläsarna Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi rekommenderar att webbläsaren uppdateras. Om webbplatsen eller programmet på vår webbplats inte fungerar, töm cacheminnet på din dator, stäng alla webbläsarfönster och starta om webbläsaren eller stäng av och starta om datorn.                

2 Suomi.fi-identifiering

Kunderna ska logga in i Siilo-tjänsten via suomi.fi-identifieringen. Suomi.fi-identifieringen är en gemensam tjänst för stark autentisering för den offentliga förvaltningens e-tjänster. Med hjälp av tjänsten kan du logga in i de finländska e-tjänsterna inom den offentliga förvaltningen.

Identifieringen används i alla tjänster där användarens identitet ska verifieras. Användningen av e-tjänsterna är datasäker efter att du har identifierats.

Verkställande direktören för ett företag eller någon annan med namnteckningsrätt kan uträtta ärenden i Siilo utan suomi.fi-fullmakt, om det inte finns behov av att ge andra personer fullmakt att uträtta ärenden i Siilo. En namntecknare för ett företag kan registrera sitt företag och börja sköta ärenden direkt med hjälp av suomi.fi-inloggningen på adressen https://siilo.ruokavirasto.fi/markkina.

Om en person med firmateckningsrätt i ett företag vill ge en annan arbetstagare i företaget fullmakt att registrera företaget eller till exempel en arbetstagare i en speditionsfirma att ansöka om AGRIM-import- och AGREX-exportlicens, kan han eller hon ge den berörda personen en suomi.fi-fullmakt. Bekanta dig i så fall med vår andra anvisning om ibruktagande av suomi.fi-fullmakter i e-tjänsten Siilo (Anvisning Siilo, Suomi.fi-fullmakter).

Siilo-fullmaktskoder

Fullmaktsärenden: Marknadsstöd och -förmåner

 • Att ansöka om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter samt upprätthålla uppgifter om sökanden)
 • Att ansöka om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar om jordbruksprodukter)
 • Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om privat lagring av jordbruksprodukter samt upprätthålla uppgifter om sökanden)
 • Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om privat lagring av jordbruksprodukter)
 • Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och se uppgifter i anknytning till dem samt upprätthålla uppgifter om sökanden)
 • Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter
  (Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och se uppgifter i anknytning till dem)

3 Registrering i Siilo-tjänstens delar

Du kan registrera ett företag i Siilo om du har någon av följande roller:

 • i handelsregistret antecknad verkställande direktör för ett företag eller ersättare för verkställande direktören,
 • i handelsregistret antecknad firmatecknare som har rätt att ensam företräda företaget,
 • i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) antecknad enskild näringsidkare eller
 • en person som någon av de ovan nämnda har gett representationsfullmakt i suomi.fi-fullmakter.

Utöver firmatecknaren kan en annan person i företaget som har getts ärendefullmakt i suomi.fi-fullmakter för en eller flera av fullmaktskoderna nedan registrera företaget i Siilo-tjänsten i undersystemet/undersystemen i fråga.

Livsmedelsverket rekommenderar inte att dessa fullmaktskoder ges till ett representantföretag (speditionsföretag eller bokföringsbyrå, eftersom det är möjligt att uppdatera företagets uppgifter och kontonummer med dessa fullmaktskoder). Om företagets firmatecknare ändå beslutar att ge ett representantföretag någon av fullmakterna nedan, ber vi dig också underrätta Livsmedelsverket om detta.

 • Att ansöka om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
 • Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
 • Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden
 1. Registrera dig i e-tjänsten Siilo via knappen "Registrera dig" på förstasidan. När du klickar på knappen styrs du till suomi.fi-inloggningen.
  Bild1 Siilo-tjänstens förstasidaBild 1: Siilo-tjänstens förstasida med knapparna Registrera dig och Logga in

 2. Välj önskat identifieringssätt i förteckningen över identifieringssätt som öppnas på sidan

  Bild 2 Val önskat identifieringssätt

  Bild 2: Val av identifieringssätt bland olika alternativ.

 3. Det innehåll som visas på skärmen efter valet beror på identifieringssättet du använder

 4. Om identifieringen lyckas visas de uppgifter som förmedlas i samband med identifieringen. Klicka på knappen Fortsätt till tjänsten.
  Bild 3 Efter identifieringen visas de personuppgifter som förmedlas om dig till Siilo-tjänstenBild 3: Efter identifieringen visas de personuppgifter som förmedlas om dig till Siilo-tjänsten.

 5. Välj till sist det företag i vars namn du vill agera i Siilo-tjänsten. Klicka därefter på knappen "Välj och gå till e-tjänsten", varvid webbläsaren övergår till Siilo-tjänsten.

 6. Efter Suomi.fi-inloggningen är sidan Registrera dig, som gäller registreringsuppgifter, den första sidan i Siilo-tjänsten.
  Bild 4 person- och företagsuppgifterna på basis av inloggningen i suomi.fiBild 4: I delen Företag på sidan Registrera dig visas person- och företagsuppgifterna på basis av inloggningen i suomi.fi och du ombeds fylla i företagets momsnummer eller kryssa för att det inte finns något momsnummer.

  Överst visas ditt namn och namnet på det företag som ska registreras. Dessa visas på basis av inloggningen i suomi.fi. Om företaget som ska registreras finns i momsregistret, fyll i företagets momsnummer (t.ex. FI87654321). Om företaget inte finns i momsregistret, markera rutan 'Företaget har inget momsnummer' och skriv sedan en motivering i fältet som öppnas.
  Bild 5 Registrera din egen kontaktinformationBild 5: I delen Egna uppgifter på sidan Registrera dig finns fält för kontaktuppgifter och kontaktspråk som du ska fylla i.

 7. Ange din e-postadress i delen Egna uppgifter (företagets allmänna e-postadress som används av flera personer eller din personliga arbets-e-postadress). Observera att Siilo-tjänsten skickar en bekräftelsekod till denna e-postadress i samband med registreringen. Du ska mata in koden i tjänsten i nästa skede. Ange också företagets telefonnummer och välj kontaktspråk.
  Bild 6 Välj i vilka delsystem i Siilo-tjänsten du registrerar ditt företagBild 6: Välj i vilka delsystem i Siilo-tjänsten du registrerar ditt företag: Privat lagring, Interventionslagring, Import och Export. För delsystemen Import och Export ska du ange företagets EORI-nummer. Till sist ska du markera rutan Verifiering av data.

 8. Välj i vilka delsystem i Siilo-tjänsten du registrerar ditt företag. De två översta är system som balanserar jordbruksmarknaden: Privat lagring och Interventionslagring. Import avser endast AGRIM-importlicenser för jordbruksprodukter, inte Livsmedelsverkets övriga importtillstånd/importlicenser. Export avser endast AGREX-exportlicenser för jordbruksprodukter, inte Livsmedelsverkets övriga exportlicenser.

  Om ditt företag har ett stort verksamhetsområde och det är möjligt att företaget senare kommer att uträtta ärenden i alla fyra delsystem i Siilo rekommenderar vi att du genast registrerar företaget i alla fyra delsystem. Om ditt företag endast bedriver import och du vet att du inte kommer att behöva andra delsystem, registrera ditt företag enbart i delsystemet Import för AGRIM-importlicensernas skull.

  Siilo-tjänsten ber dig ange företagets Eori-nummer (t.ex. FI8765432-1) om du registrerar ditt företag i delsystemen Import eller Export. Eori-numret fås från Tullen. Mer information om Eori-numret finns på Tullens webbplats: https://tulli.fi/sv/-/kom-ihag-att-ansoka-om-ett-eori-nummer-for-ditt-foretag.

  Kontrollera slutligen att uppgifterna är korrekta och markera rutan 'Jag har kontrollerat uppgifterna som jag gett. Uppgifterna sparas i e-tjänsten Siilo'. Klicka till sist på Sänd. Om du klickar på Ångra töms alla de ovanstående fälten.
  Bild 7 Ett meddelande visas på skärmen när registreringen har skickatsBild 7: Ett meddelande visas på skärmen när registreringen har skickats till Livsmedelsverket. Du ska ännu bekräfta din e-postadress med den bekräftelsekod du fått och med knappen Sänd.

 9. När du har skickat registreringsuppgifterna ber systemet dig ännu bekräfta din e-postadress. Bekräftelsekoden skickas till den e-postadress du har angett. Skriv in koden i fältet som är avsett för den och klicka på Sänd.
  Bild 8 Meddelande visas på skärmen när din e-postadress har bekräftatsBild 8: Ett meddelande visas på skärmen när din e-postadress har bekräftats.

 10. När du har bekräftat e-postadressen med hjälp av bekräftelsekoden visas ett meddelande på skärmen om att e-posten har bekräftats. Därefter behandlar Livsmedelsverket din registrering och du får ett e-postmeddelande när registreringen är klar.
  Bild 9 Siilo-tjänstens förstasidaBild 9: När Livsmedelsverket har godkänt din registrering ser du på Siilo-tjänstens skrivbord de delsystem för vilka företaget är registrerat. Du börjar använda dem genom att ange basuppgifterna.

 11. När Livsmedelsverket har godkänt registreringen och du därefter, i egenskap av den person som gjort registreringen, loggar in i Siilo-tjänsten, ser du på skrivbordet alla de delsystem för vilka företaget är registrerat och i vilka du ska föra in basuppgifter innan du kan börja uträtta ärenden. Också en annan person som avses i kapitel 3 i denna guide kan föra in företagets basuppgifter i delsystemen. Välj önskat delsystem, t.ex. Import och export, och klicka på Import och export.

  Bild 10: Den person som gjort registreringen eller någon annan person som har rätt suomi.fi-fullmakt för in företagets basuppgifter i varje delsystem som företaget tar i bruk. För in uppgifter och kontaktuppgifter om företagets kontaktperson, som meddelanden och kontakter som gäller uträttandet av ärenden kan skickas till.

 12. I vyn visas företagets basuppgifter. Lägg till uppgifter om företagets kontaktperson. Meddelanden som gäller delsystemet skickas till kontaktpersonen. Klicka till sist på Spara.

4 Ordna säkerhet före ansökan om AGRIM-importlicens eller AGREX-exportlicens, inlämnande av anbud om interventionslagring eller ansökan om stöd för privat lagring – annars går det inte att uträtta ärenden!

Du kan inte skicka en AGRIM- eller AGREX-licensansökan, göra en ansökan om stöd för privat lagring eller lämna in ett anbud om interventionslagring i Siilo-tjänsten, om företaget inte har tillräcklig fri säkerhet för ansökan. Siilo-tjänsten avviker från den gamla e-tjänsten för AGRIM-importlicenser och AGREX-exportlicenser genom att det företag som ansöker om licensen ska ha tillräcklig säkerhet till sitt förfogande i Siilo-tjänsten innan ansökan om AGRIM-importlicens eller AGREX-exportlicens kan skickas till Livsmedelsverket. Obs! På grund av denna förändrade funktion är det klokt att returnera utnyttjade AGRIM-importlicenser och AGREX-exportlicenser till Livsmedelsverket genast efter att de använts, så att Livsmedelsverket hinner frigöra säkerheten för ny användning och så att säkerheten finns färdig i Siilo-tjänsten inför nya licensansökningar. Detta minskar också risken för att säkerheten skulle orsaka förverkande på grund av att licensen har returnerats för sent.

Om säkerhet förutsätts för en ansökan eller ett anbud, är de godtagbara säkerhetsformerna kontantdeposition och garantiförbindelse som beviljats av en borgensman som Livsmedelsverket godkänt. En utförligare säkerhetsanvisning finns här på Livsmedelsverkets webbplats. Spara oavslutade ansökningar och se till att säkerheten är i ordning. När du får information från Livsmedelsverket om att säkerheten är i ordning kan du fortsätta fylla i en ansökan som sparats som halvfärdig och skicka den till Livsmedelsverket.

En skillnad mot det tidigare systemet är att olika företag inte längre kan ha gemensamma säkerheter, utan varje licensinnehavare ska ha en egen säkerhet. En säkerhet ska också täcka hela det säkerhetsbelopp som ansökan kräver. Ett företag kan endast ha en kontantsäkerhet, som företaget kan höja eller sänka värdet på, och flera bankgarantier.

5 Ansökan om AGRIM-importlicens eller AGREX-exportlicens

Du kan skicka AGRIM- och AGREX-licensansökningar till Livsmedelsverket, göra avskrivningar i licenser och returnera licenser till Livsmedelsverket om du är en arbetstagare som befullmäktigats av ett företag som är registrerat i Siilo-tjänsten eller en arbetstagare i ett speditionsbolag som befullmäktigats av ett registrerat företag. AGRIM-importlicenser kan sökas för följande varukategorier: Spannmål, ris, socker, olivolja, vitlök, konserverad svamp, nötkött, mjölk och mjölkprodukter, fläskkött, fjäderfäkött, ägg, etylalkohol som framställts av jordbrukprodukter, hampfrön samt oberedd eller rötad hampa. Du kan ansöka om AGREX-exportlicenser för kvotexport av ost till USA och Kanada och för kvotexport av katt- och hundmat till Schweiz.

Bild 11 Siilo Förstasida efter kontaktuppgifter

Bild 11: När du har angett företagets basuppgifter i delsystemet för import och export ändras färgen på ikonen för delsystemet och du kan börja uträtta ärenden genom att klicka på knappen Import och export på Siilo-tjänstens skrivbord. Även andra delsystem som företaget är registrerat i visas som aktiva på skrivbordet.

Efter inloggningen, klicka på knappen à Import och export i Siilo-tjänsten.

Bild 12 I delsystemet Import och export ser du knapparna Ny AGRIM-ansökan

Bild 12: I delsystemet Import och export ser du knapparna Ny AGRIM-ansökan och Ny AGREX-ansökan, om företaget är registrerat för både import och export.

Börja ansöka om AGRIM-importlicens eller AGREX-exportlicens genom att klicka på knappen Ny AGRIM-ansökan eller Ny AGREX-ansökan.

6 Fylla i ansökan om AGRIM-importlicens

Fyll i uppgifterna i ansökan om AGRIM-licens del för del. När du har fyllt i ansökan kan du fortsätta till sammandraget, kontrollera uppgifterna som du har gett och skicka ansökan.

De uppgifter som är obligatoriska med tanke på sändning av ansökan har märkts med en asterisk *.

Du kan spara blanketten som ett halvfärdigt utkast (utan obligatoriska uppgifter).

Numreringen på blanketten motsvarar numreringen i Europeiska unionens AGRIM-importlicensansökan.

Observera att Livsmedelsverket utfärdar alla licenser som elektroniska licenser. Om du behöver en licens för förtullning i ett annat EU-land ska du be Livsmedelsverket om ett pappersutdrag per e-post på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Ett utdrag ur licensen i pappersform kan utfärdas efter att Livsmedelsverket har utfärdat den elektroniska AGRIM-importlicensen.

Den första delen i ansökan om AGRIM-importlicens är delen Sökande och ansökan.Bild 13 Agrim ansökan

Bild 13: I delen Sökande och ansökan visas uppgifterna om det företag som ansöker om licens och kontaktpersonens e-postadress. Du ska ange en fritt formulerad referens för ansökan samt välja typ av ansökan och varukategori.

Överst i punkt 4. Sökande visas uppgifterna om det företag i vars namn ansökan om AGRIM-importlicens görs.

I punkten Kontakt e-postadress visas e-postadressen för den person som är inloggad i Siilo-tjänsten.

Vid de punkter som ska fyllas i i ansökan om AGRIM-importlicens visas informationsknappar enligt bilden nedan. Genom att klicka på dem kan du ta fram instruktioner om hur du fyller i punkten i fråga. Dessa instruktioner förklaras utförligare också i denna anvisning.

Infoknappen

Bild 14. Infoknapp i Siilo-tjänsten

I fältet Ansökans referens kan du skriva in önskad identifikation eller lämna fältet tomt.

Under Typ av ansökan finns två alternativ. I detta skede kan du välja endast det ena alternativet; standardlicensansökan. Du kan alltså ansöka endast om AGRIM-standardimportlicens via Siilo-tjänsten och AGRIM-kvotimportlicens söks tills vidare via den gamla e-tjänsten: https://todistus.ruokavirasto.fi/. Standardiserade AGRIM-importlicenser krävs alltid vid import av vissa produkter enligt EU-lagstiftningen. Med AGRIM-kvotimportlicens kan du få rabatt på tullavgifterna. Läs mer om tullkvoterna i ansökningsguiden på Livsmedelsverkets webbplats.

Välj den varukategori som din licensansökan gäller i menyn Varukategori. Du kan härleda den av namnet på varukategorin. I nästa del Vara som ska importeras visas KN nummer enligt den varukategori du valt. Du ska välja ett av numren för din licensansökan.

Efter att du har valt varukategori ska du klicka på Fortsätt för att gå till nästa avsnitt av delen Vara som ska importeras.Bild 15 Agrim ansökans importerad product

Bild 15: Under Vara som ska importeras i AGRIM-ansökan anger du vid behov i punkt 7 exportlandet för varan och i punkt 8 ursprungslandet. I punkt 16 väljer du KN nummer utifrån valet av varukategori, i punkt 17 anger du kvantiteten med siffror och därefter visas den med bokstäver i punkt 18. I fältet för Särskilda upplysningar i punkt 20 kan du vid behov skriva kompletterande information om ansökan.

Det är i regel inte nödvändigt att uppge exportlandet i punkt 7, men det kan ändå vara till nytta att uppge det i fall av ett så kallat oöverstigligt hinder där importen av varan avsevärt fördröjs eller förhindras av någon orsak. Genom att skriva in exportlandets begynnelsebokstav, t.ex. I som i Indien, i fältet får du fram de länder som börjar med I utan att bläddra i menyn.

I punkt 8 är det i regel inte nödvändigt att ange ursprungslandet. Om uppgiften är obligatorisk har Ja markerats under punkten Obligatorisk (Ja/Nej), och då ska du också välja Ursprungsland i rullgardinsmenyn. Genom att skriva ursprungslandets begynnelsebokstav, t.ex. I som i Indien, i fältet får du fram de länder som börjar med I utan att bläddra i menyn.

Välj i punkt 16. KN nummer det 8-siffriga KN numret för varan som ska importeras. På basis av valet av KN nummer visas automatiskt punkterna 15. Beskrivning enligt Kombinerade nomenklaturen (KN) och 14. Handelsbeteckning i licensansökan.

Ange i punkt 17. Kvantitet med siffror kvantiteten för den vara som ska importeras med siffror. En AGRIM-importlicens gäller inte specifikt för ett importparti, så du kan på en gång ansöka om en mer omfattande AGRIM-importlicens som du använder för att importera flera partier. Kom i så fall ihåg att ställa en säkerhet i euro som motsvarar den kvantitet som ska importeras. Du förbinder dig alltså ekonomiskt till att den AGRIM-importlicens du ansöker om används under licensens giltighetstid. Den kvantitet du skrivit in i punkt 17 med siffror visas automatiskt med bokstäver i punkt 18 i Siilo-tjänsten.

Ange eventuell kompletterande information om ansökan i punkt 20 Särskilda upplysningar. Klicka därefter på Fortsätt och du flyttas till delen Säkerhet.

Efter att du valt varukategori kan du när som helst spara din licensansökan som halvfärdig.Bild 16 AGRIM Ansökans säkerhet

Bild 16: I punkt 11. Totalt säkerhetsbelopp i delen Säkerhet ser du totalbeloppet för säkerheten som krävs för licensansökan. Om företaget har en säkerhet till sitt förfogande för licensansökan, kan du välja den säkerhet som ska användas då licensansökan skickas. Efter valet kan du fortsätta till sammandraget av licenssansökan eller spara ansökan som halvfärdig.

I punkt 11 i delen Säkerhet visas totalbeloppet för säkerheten som krävs för ansökan om AGRIM-importlicens. Under den ser du företagets befintliga säkerhetsformer: bankgaranti och/eller kontantsäkerhet och det lediga saldot. Med ledigt saldo avses den säkerhet som är tillgänglig för en ny licensansökan. Observera att det ska finnas tillräckligt med ledigt saldo för säkerheten innan du kan skicka en licensansökan till Livsmedelsverket. Om det inte finns tillräckligt med säkerhet kan du spara din ansökan som halvfärdig och ordna säkerheten i enlighet med Livsmedelsverkets säkerhetsanvisning (säkerhetsanvisning på Livsmedelsverkets webbplats). När du har valt den säkerhet du ska använda för ansökan om AGRIM-importlicens kan du klicka på knappen Gå till sammandraget. Om det totala säkerhetsbeloppet per licensansökan är högst 100 euro, krävs ingen säkerhet och då behöver ingen säkerhet väljas.Bild 17 AGRIM Ansökans Sammandrag

Bild 17: I delen Sammandrag och bekräftelse ser du i form av ett sammandrag de uppgifter som du gett ovan om den sökande, om ansökan och om varan som ska importeras.

I delen Sammandrag och bekräftelse ser du ett sammandrag av uppgifterna i licensansökan. Vid behov kan du gå tillbaka till uppgifterna i licensansökan och redigera dem och spara licensansökan som halvfärdig.

Bild 18 Agrim Ansökans Bekräftelse

Bild 18: Utifrån de uppgifter som du gett ovan visas i delen Sammandrag och bekräftelse i form av ett sammandrag också totalbeloppet för den säkerhet som beräknats i delen Säkerhet samt den säkerhet du valt. Till sist ska du försäkra att uppgifterna som du har gett är korrekta. Du kan antingen skicka in licensansökan, spara den som halvfärdig eller gå tillbaka till föregående sida.

När du har kontrollerat uppgifterna i delen Sammandrag och bekräftelse, markera rutan 'Vi försäkrar att uppgifterna som vi har gett är korrekta.' i punkten Bekräftelse och därefter kan du skicka ansökan om AGRIM-importlicens till Livsmedelsverket genom att klicka på Sänd. Observera att i enlighet med EU-förordningarna byts inlämningsdagen för licensansökningar vardagar kl. 14.00. Om du alltså skickar in en licensansökan en vardag efter kl. 14.00, en lördag, en söndag eller en söckenhelg anses den ha anlänt till Livsmedelsverket följande vardag.

Bild 19 Efter att ansökan har skickats visas texten Ansökan har sänts på skärmen

Bild 19: Efter att ansökan har skickats visas texten Ansökan har sänts på skärmen. Du ser sändningstiden och ansökans nummer. Observera att den officiella inlämningsdagen för en ansökan som tagits emot efter kl. 14 är följande vardag.

Efter att ansökan har skickats visas texten Ansökan har sänts och ansökans nummer på skärmen. Du får också ett meddelande per e-post om att licensansökan har skickats.

7 Fylla i ansökan om AGREX-exportlicens

Genom att klicka på knappen Ny AGREX-ansökan i delsystemet Import och export kan du göra en ansökan om AGREX-exportlicens och skicka den till Livsmedelsverket.

Fyll i uppgifterna i ansökan om AGREX-licens del för del. När du har fyllt i ansökan kan du fortsätta till sammandraget, kontrollera uppgifterna du angett och skicka in ansökan.

De uppgifter som är obligatoriska med tanke på sändning av ansökan har märkts med en asterisk *.

Du kan spara blanketten som ett halvfärdigt utkast (utan obligatoriska uppgifter).

Numreringen av blanketten motsvarar numreringen i Europeiska unionens AGREX-exportlicensansökan.

Observera att Livsmedelsverket utfärdar alla licenser som elektroniska licenser. Om du behöver en licens för förtullning i ett annat EU-land ska du be Livsmedelsverket om ett pappersutdrag per e-post på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Ett utdrag ur licensen i pappersform kan utfärdas efter att Livsmedelsverket har utfärdat den elektroniska AGREX-exportlicensen.

Den första delen i ansökan om AGREX-exportlicens är delen Sökande och ansökan.

Bild20 AGREX ansökan.png

Bild 20: I delen Sökande och ansökan visas uppgifterna om det företag som ansöker om licens och kontaktpersonens e-postadress. Du ska ange en fritt formulerad referens för ansökan samt välja typ av ansökan och varukategori.

Överst i punkt 4. Sökande visas uppgifterna om det företag i vars namn ansökan om AGREX-exportlicens görs.

I punkten Kontakt e-postadress visas e-postadressen för den person som är inloggad i Siilo-tjänsten.

Vid de punkter som ska fyllas i i ansökan om AGREX-exportlicens visas informationsknappar enligt bilden nedan. Genom att klicka på knapparna kan du ta fram instruktioner om hur du fyller i punkten i fråga. Dessa instruktioner förklaras utförligare också i denna anvisning.

Infoknappen

Bild 21. Infoknapp i Siilo-tjänsten

I fältet Ansökans referens kan du skriva in önskad identifikation eller lämna fältet tomt.

Under Typ av ansökan finns endast ett alternativ: kvotansökan, eftersom det för närvarande inte finns jordbruksprodukter vars export utanför EU alltid skulle kräva en AGREX-exportlicens. Det finns exportkvoter som har överenskommits med vissa exportländer för ost och hund- och kattmat som berättigar till förmånsbehandling och som administreras med hjälp av AGREX-exportlicenser. Dessa är exportkvoten för ost till Kanada, exportkvoten för ost till Förenta staterna och exportkvoten för hund- och kattmat till Schweiz. Läs mer om tullkvoterna på adressen www.ruokavirasto.fi/agrex.

Välj den varukategori som din licensansökan gäller i menyn Varukategori. Du kan härleda den av namnet på varukategorin. I nästa del Vara som ska exporteras visas KN nummer enligt den varukategori du valt. Du ska välja ett av numren för din licensansökan.

Efter att du har valt varukategori ska du klicka på Fortsätt för att gå till nästa avsnitt av delen Vara som ska exporteras.

AGREX ansökan och destinationsland.png

Bild 22. Under Vara som ska exporteras i AGREX-ansökan anger du i punkt 7 varans destinationsland. I punkt 16 väljer du KN nummer utifrån valet av varukategori, i punkt 17 anger du kvantiteten med siffror och därefter visas den med bokstäver i punkt 18. I fältet för Särskilda upplysningar i punkt 20 skriver du de upplysningar om en viss exportkvot som EU-förordningen förutsätter.

Punkt 7 Destinationsland är en obligatorisk uppgift. Om uppgiften är obligatorisk har Ja markerats under punkten Obligatorisk (Ja/Nej), och då ska du också välja Destinationsland i rullgardinsmenyn. Genom att skriva destinationslandets begynnelsebokstav, t.ex. K som i Kanada, i fältet får du fram de länder som börjar med K utan att bläddra i menyn.

Välj i punkt 16. KN nummer det 8-siffriga KN numret för varan som ska exporteras. På basis av valet av KN nummer visas automatiskt punkterna 15. Beskrivning enligt Kombinerade nomenklaturen (KN) och 14. Handelsbeteckning i licensansökan.

Ange i punkt 17. Kvantitet med siffror kvantiteten för den vara som ska exporteras med siffror. Kom ihåg att ställa en säkerhet i euro som motsvarar den kvantitet som ska exporteras. Du förbinder dig alltså ekonomiskt till att den AGREX-exportlicens du ansöker om används under licensens giltighetstid. Den kvantitet du skrivit in i punkt 17 med siffror visas automatiskt med bokstäver i punkt 18 i Siilo-tjänsten.

Ange eventuell kompletterande information om ansökan i punkt 20. Särskilda upplysningar. Klicka därefter på Fortsätt och du flyttas till delen Säkerhet.

Efter att du valt varukategor kan du när som helst spara din licensansökan som halvfärdig.i delen Säkerhet ser du totalbeloppet för säkerheten som krävs för AGREX licensansökan

Bild 23: I punkt 11. Totalt säkerhetsbelopp i delen Säkerhet ser du totalbeloppet för säkerheten som krävs för licensansökan. Om företaget har en säkerhet till sitt förfogande för licensansökan, kan du välja den säkerhet som ska användas då licensansökan skickas. Efter valet kan du fortsätta till sammandraget av licenssansökan eller spara ansökan som halvfärdig.

I punkt 11 i delen Säkerhet visas totalbeloppet för säkerheten som krävs för ansökan om AGREX-exportlicens. Under den ser du företagets befintliga säkerhetsformer: bankgaranti och/eller kontantsäkerhet och det lediga saldot. Med ledigt saldo avses den säkerhet som är tillgänglig för en ny licensansökan. Observera att det ska finnas tillräckligt med ledigt saldo för säkerheten innan du kan skicka en licensansökan till Livsmedelsverket. Om det inte finns tillräckligt med säkerhet kan du spara din ansökan som halvfärdig och ordna säkerheten i enlighet med Livsmedelsverkets säkerhetsanvisning (säkerhetsanvisning). När du har valt den säkerhet du ska använda för ansökan om AGREX-exportlicens kan du klicka på knappen Gå till sammandraget.Sammandrag av ansökan

Bild 24: I delen Sammandrag och bekräftelse ser du i form av ett sammandrag de uppgifter som du gett ovan om den sökande, om ansökan och om varan som ska exporteras.

I delen Sammandrag och bekräftelse ser du ett sammandrag av uppgifterna i licensansökan. Vid behov kan du gå tillbaka till uppgifterna i licensansökan och redigera dem och spara licensansökan som halvfärdig.

bekräftelse av ansökningen

Bild 25: Utifrån de uppgifter som du gett ovan visas i delen Sammandrag och bekräftelse i form av ett sammandrag också totalbeloppet för den säkerhet som beräknats i delen Säkerhet samt den säkerhet du valt. Till sist ska du försäkra att uppgifterna som du har gett är korrekta. Du kan antingen skicka in licensansökan, spara den som halvfärdig eller gå tillbaka till föregående sida.

När du har kontrollerat uppgifterna i delen Sammandrag och bekräftelse, markera rutan 'Vi försäkrar att uppgifterna som vi har gett är korrekta.' i punkten Bekräftelse och därefter kan du skicka ansökan om AGREX-exportlicens till Livsmedelsverket genom att klicka på Sänd. Observera att i enlighet med EU-förordningarna byts inlämningsdagen för licensansökningar vardagar kl. 14.00. Om du alltså skickar in en licensansökan en vardag efter kl. 14.00, en lördag, en söndag eller en söckenhelg anses den ha anlänt till Livsmedelsverket följande vardag.

8 Öppna och redigera eller radera en licensansökan som sparats som halvfärdig

Bild 26 Lista över alla licensansökningar

Bild 26: Licensansökningar som sparats som halvfärdiga visas i delen AGRIM-importlicenser eller delen AGREX-exportlicenser i en lista som licensansökningar med statusen Utkast. Du kan öppna en licensansökan som sparats som halvfärdig genom att klicka på ansökningsnumret.

Om du har sparat ansökan om AGRIM-importlicens eller AGREX-exportlicens som halvfärdig ser du den med statusen Utkast på fliken Ansökningar i delen för AGRIM- eller AGREX-licens. Du kan öppna en licensansökan som sparats som halvfärdig genom att klicka på ansökningsnumret och fortsätta fylla i den enligt anvisningarna ovan eller radera den.

9 Ångra licensansökan per e-post

Du kan inte radera eller ångra en licensansökan som skickats till Livsmedelsverket i Siilo-tjänsten. Om du upptäcker ett väsentligt fel i en licensansökan som du har skickat på inlämningsdagen för ansökan (vardagar senast kl. 14.00) ska du omedelbart kontakta Livsmedelsverket per e-post på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Livsmedelsverket kan då avslå din licensansökan och frigöra säkerheten för ny användning. Efter kl. 14.00 kan licensansökan inte längre ångras på företagets initiativ.

När Livsmedelsverket har behandlat din begäran om att ångra en licens och avslagit din licensansökan, frisläpps säkerheten som gäller licensansökan för ny användning.

10 Avslag på licensansökan av Livsmedelsverket

Livsmedelsverket kan avslå en licensansökan, om verket anser att det finns ett väsentligt fel i den. Livsmedelsverket frisläpper då säkerheten för den avslagna ansökan för ny användning. Kontaktpersonen som angetts i företagets basuppgifter får information om en avslagen licensansökan per e-post.

11 AGRIM-importlicens och AGREX-exportlicens som används någon annanstans än i Finland

Till skillnad från den gamla e-tjänsten för AGRIM-import- och AGREX-exportlicens ansöker man i Siilo-tjänsten om alla licenser som elektroniska licenser. Om du behöver en AGRIM-importlicens eller en AGREX-exportlicens för förtullning av varor i ett annat EU-land ska du meddela Livsmedelsverket om detta per e-post på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi efter att du har skickat en elektronisk licensansökan i Siilo-tjänsten. Livsmedelsverket gör ett pappersutdrag av licensen och skickar det till önskad adress.

När Livsmedelsverket har utfärdat en elektronisk AGRIM-import- eller AGREX-exportlicens för ett företag skickas ett meddelande till den e-postadress som angetts i företagets basuppgifter i delsystemet Import och export i Siilo-tjänsten. En elektroniskt licens som Livsmedelsverket utfärdat visas i ansökningslistan med statusen Godkänd i delen AGRIM-importlicenser eller AGREX-exportlicenser i Siilo-tjänsten. När du klickar på numret i kolumnen Nr kan du se uppgifterna om licensen. I den elektroniska licensen visas en utdragsrad efter att Livsmedelsverket har utfärdat ett utdrag i pappersform av den elektroniska licensen för förtullning någon annanstans än i Finland. Utdraget minskar den kvantitet som kan användas med den elektroniska licensen. Efter användningen ska både den elektroniska licensen och utdraget i pappersform returneras till Livsmedelsverket inom utsatt tid.

12 Avskrivningar i AGRIM-importlicenser eller AGREX-exportlicenser för förtullning av varor

Före förtullningen ska en avskrivning göras i licensen. Avskrivningen kan endast göras i en giltig licens. Om licensens giltighetstid ännu inte har börjat eller om giltighetstiden redan har löpt ut, kan avskrivningen inte göras. Gör en avskrivning i licensen på fliken Licens eller fliken Anteckning i punkten Gör avskrivning.

Bild 27 Gör avskrivning i licencen

Bild 27: Efter att du klickat på knappen Gör avskrivning kan du göra en avskrivning i licensen. Ange kvantiteten och en frivillig referens och spara avskrivningen med knappen Spara.

Du kan själv bestämma en referens för avskrivningen. Ange i fältet Kvantitet kvantiteten i det parti som ska importeras eller exporteras. Vid behov kan du också göra flera avskrivningar i licensen. Avskrivningsdatumet är innevarande dag och det hämtas automatiskt från systemet. Meddela det avskrivningsnummer som du fått från systemet till Tullen i tulldeklarationen efter det licensnummer som angetts som bilagedokument. Avskrivningen visas på fliken Merkinnät. Du kan redigera avskrivningen så länge som Tullen inte har bekräftat den i samband med förtullningen.

13 Returnera AGRIM-importlicens eller AGREX-exportlicens till Livsmedelsverket för frisläppande av säkerhet

En licens som har använts och inte längre behövs ska returneras till Livsmedelsverket. Gå till Siilo-applikationen och returnera licensen genom att klicka på licensens nummer i delen AGRIM-importlicenser eller AGREX-exportlicenser. Programmet styr dig till fliken Licens. I högra kanten under rubriken Funktioner finns knappen Returnera. Returnera licensen genom att klicka på Returnera.

Även outnyttjade licenser ska returneras till Livsmedelsverket. AGRIM-importlicenser ska returneras till Livsmedelsverket inom 60 kalenderdagar från att giltighetstiden har löpt ut. AGREX-exportlicenser jämte bilagor ska returneras till Livsmedelsverket senast 180 kalenderdagar (sex månader) efter att giltighetstiden har löpt ut. När Livsmedelsverkets handläggare får ett meddelande om en returnerad licens kontrollerar de de importerade eller exporterade kvantiteterna och frigör den säkerhet som ställts mot dem. Returnera inte en licens förrän Tullen har bekräftat avskrivningen. Annars uppdateras inte uppgifterna om användningen av licensen i licensen och den returneras till Livsmedelsverket som outnyttjad. Även pappersutdrag av AGRIM-importlicenser och/eller AGREX-exportlicenser som använts i ett annat EU-land än Finland ska returneras till Livsmedelsverket per post inom utsatt tid.

14 Mer information och hjälp från Livsmedelsverket

I problemsituationer som gäller AGRIM-importlicenser och AGREX-exportlicenser kan du kontakta Tuovi-teamet vid Livsmedelsverket per e-post på adressen tuovi(at)ruokavirasto.fi eller per telefon via Livsmedelsverkets växel 029 530 0400.

I problemsituationer som gäller interventionslagring och privat lagring kan du ta kontakt per e-post på adressen interventio(at)ruokavirasto.fi eller per telefon via Livsmedelsverkets växel 029 530 0400.

15 Dataskydd

Dataskyddsmeddelande

Livsmedelsverket har förbundit sig att skydda de registrerades integritet och personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter iakttar Livsmedelsverket EU:s dataskyddsförordning (679/2016), dataskyddslagen (1050/2018) och andra relevanta bestämmelser som hänför sig till behandling av personuppgifter och dataskydd.

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning är att berätta hur Livsmedelsverket behandlar personuppgifter i sina arbetsuppgifter.

Läs mer om Dataskydd på Livsmedelsverkets webplats här.