2012

20.12.2012
EFSA julkaisi lausunnon elohopean terveysriskeistä (EFSA)

19.12.2012
EFSA on päivittänyt arviotaan EU:ssa väreinä käytettävien sokerikulöörien kuluttaja-altistuksesta (EFSA)

19.12.2012
EFSA julkaisi lausunnon muuntogeenisen maissin (MON 810) siitepölystä (EFSA)

18.12.2012
EFSA julkaisi ohjeiston kasvinsuojeluaineiden vesieliövaikutusten vaiheittaisesta riskinarvioinnista peltojen viereisissä vesistöissä. Ohjeistoa on mahdollisuus kommentoida 11.2.2013 asti.

18.12.2012
EFSA julkaisi lausunnon muuntogeenisen perunan (EH92-527-1) ympäristöseurannasta (EFSA)

18.12.2012
EFSA julkaisi lausunnon öljyjen ja rasvojen merikuljetuksista (EFSA)

13.12.2012
EFSA on selvittänyt lastenruokien dioksiini- ja PCB -pitoisuuksia (EFSA)

11.12.2012

EFSA julkaisi arvion Seralini ynnä muun ryhmän tuloksista koskien muuntogeenistä maissia NK603

Ranskalainen tutkijaryhmä julkaisi arvostetussa tiedesarjassa Food and Chemical Toxicology 19.9.2012 tutkimustuloksiaan, jotka koskivat muuntogeenisen maissin (NK603) vaikutuksia rotalla. Tutkijaryhmän mukaan tulokset osoittivat kyseisen tuotteen aiheuttavan jatkuvan altistamisen seurauksena rotille kasvaimia.

Euroopan komission toimeksiantona Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi tieteellisessä julkaisussa esitetyn aineiston ja siitä johdetut loppupäätelmät. Ennen virallisia loppupäätelmiä EFSA pyysi vielä tutkijaryhmältä tarkentavia tietoja. Lisäksi ennen lopullisia johtopäätöksiä EFSA pyysi jäsenmaissa meneillään olevien rinnakkaisten arvioiden tuloksia käyttöönsä.

EFSAn loppupäätelmät ovat yhtenevät jäsenmaissa (Ranska, Saksa, Tanska, Alankomaat ja Belgia) tehtyjen loppupäätelmien kanssa. Yleisesti voidaan todeta, että tutkimuksen suunnittelussa oli puutteita (muun muassa OECD testiohjeista poikkeaminen, ryhmäkoot), tutkimusmenetelmien valinnat (muun muassa altistusajan pituus, käytetty rottakanta) eivät olleet perusteltuja ja tutkimustulosten tulkinta (muun muassa tilastolliset menetelmät) oli epätavanomainen ja tarkoitushakuinen.

Loppupäätelmänä EFSA toteaa, että käytettävissä olevan tiedon valossa ei ole syytä muuttaa aiempia NK603:n turvallisuusarvioita. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös yllä mainittujen yksittäisten jäsenmaiden muuntogeenisten elintarvikkeiden turvallisuutta arvioivat ryhmät. 

10.12.2012
EFSA on julkaissut lausunnon muuntogeenisestä maissista (MON 87460). Lausuntoa on mahdollista kommentoida 10.1.2013 asti.

29.11.2012
EFSA julkaisi arvion Seralini et al. ryhmän tuloksista koskien muuntogeenistä maissia NK603 (EFSA) 

22.11.2012
EFSA seuraa Schmallenburg -viruksen esiintyvyyttä EU:n alueella (EFSA)
EFSAn julkaisemasta raportista käy ilmi, että lokakuun 2012 loppuun mennessä virusta on löydetty 14 maasta.

20.11.2012
EFSA julkaisi mehiläisiin liittyvän koosteen (EFSA)

20.11.2012
EFSAn hakemuksiin liittyvä sähköinen asiakaspalvelu on toiminut vuoden ajan(EFSA)

7.11.2012
EFSA on julkaissut lausunnon muuntogeenisestä soijasta. Lausuntoa on mahdollista kommentoida 5.12.2012 asti.

23.10.2012
Akryyliamidipitoisuudet elintarvikkeissa – EFSAn päivitetty raportti vuosilta 2007-2010 (EFSA)
Lue lisää akryyliamidista (Ruokavirasto)

19.10.2012
EFSAn lausunnon mukaan talousveden piensuodattimista liukenevalla ammoniumilla ei katsota olevan terveydelle haitallista vaikutusta (EFSA)

8.10.2012
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) neuvoa-antavan ryhmän jäsenet ovat laatineet julkilausuman EFSAn perustamisen 10-vuotispäivän kunniaksi  (EFSA)

2.10.2012
EFSA on julkaissut lausunnon kolmesta muuntogeenisestä rapsista. Lausuntoa on mahdollisuus kommentoida 29.10.2012 asti.

21.9.2012
EFSA julkaisi ohjeiston, jonka tarkoituksena on auttaa arvioimaan kasvinsuojeluaineiden aiheuttamia riskejä mehiläisille. Ohjeistoa on mahdollisuus kommentoida 12.11.2012 asti.

9.8.2012
EFSA on saanut valmiiksi toiminnallisten terveysväitteiden lisäarvioinnit sekä julkaissut hakijoille kaksi lisäohjeistoa (EFSA)

EFSA on julkaissut ensimmäiset lausuntonsa elintarvikekäyttöön tarkoitetun PET-muovin kierrätysprosesseista (EFSA)

3.8.2012
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on laatinut ohjeen muuntogeenisten eläinten ympäristöriskienarvioinnista. Ohjetta on mahdollisuus kommentoida 31.8.2012 asti.

31.7.2012
EFSA julkaisi kehittymässä olevia riskejä koskevan raportin (EFSA)

27.7.2012
EFSA julkaisi lausunnon omega-3-rasvahappojen turvallisuudesta (EFSA)

26.7.2012
EFSA avasi lisäaineistopyynnön aspartaamin hajoamistuotteista (EFSA)

20.7.2012

Apua riskiviestintään – EFSAn riskiviestinnän periaatteet on julkaistu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut yhdessä jäsenmaiden kanssa valmistelemansa periaatteet riskiviestinnälle. Näiden periaatteiden tavoitteena on tarjota työkaluja helpottamaan riskiviestintään liittyvää päätöksentekoa eri tilanteissa.

Onnistuneella riskiviestinnällä:

  • Taataan se, että kuluttajat ovat tietoisia tiettyyn tuotteeseen liittyvästä riskistä ja osaavat siksi käyttää sitä oikein
  • Tarjotaan rehellistä, tarkkaa ja riittävää tietoa riskeistä kuluttajan omaa päätöksentekoa varten silloin kun vaihtoehtoja on useita
  • Vahvistetaan kuluttajien luottamusta riskinarviointiin ja riskinhallintaan

Tutustu upouusiin periaatteisiin sekä EFSAn videoon riskiviestinnästä.

Periaatteet: When Food Is Cooking Up a Storm – Proven Recipes for Risk Communications (EFSA)
Video: Risk Communication (Youtube)

19.7.2012
EFSA julkaisi lausunnon torajyväalkaloideista (EFSA)

18.7.2012
EFSA julkaisi raportin elintarvikkeiden ja rehujen dioksiini- ja PCB-pitoisuuksista(EFSA)

18.7.2012
EFSA julkaisi ohjeiston lisäainehakemusten laatimisesta (EFSA)

13.7.2012
EFSA julkaisi ohjeiston riskiviestinnästä (EFSA)

11.7.2012
EFSAn 10-vuotisjuhlavuoden esite (EFSA)

10.7.2012
EFSAn vuosikertomus 2011(EFSA)

5.7.2012
EFSA julkaisi lausunnon kloonauksen vaikutuksista elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön (EFSA)

3.7.2012
EFSA julkaisi lausunnon toksikologisen kynnysarvomenetelmän (TTC) soveltuvuudesta matalien altistustasojen kemialliseen riskinarviointiin (EFSA)

3.7.2012
Komissio on antanut päätöksen muuntogeenisestä soijasta.

2.7.2012
EFSA on julkaissut lausunnot muuntogeenisestä soijasta ja maissista. Lausuntoja on mahdollisuus kommentoida 25.7.2012 asti.

21.6.2012
EFSA julkaisi ohjeiston muuntogeenisiin eläimiin liittyvästä ympäristöriskinarvioinnista. Ohjeistoa on mahdollista kommentoida 31.8.2012 asti (EFSA)

21.6.2012

Neljä suomalaista asiantuntijaa nimitetty EFSAn tiedelautakuntiin kaudelle 2012–2015

EFSAn tiedekomitean ja kahdeksan tiedelautakunnan uudet jäsenet aloittavat kolmivuotiskautensa heinäkuussa. 167 nimitetyn joukossa on neljä suomalaista asiantuntijaa. Hannu J. Korhonen jatkaa erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevässä lautakunnassa (NDA) ja Maria Saarela eläinten rehuja käsittelevässä lautakunnassa (FEEDAP). Uusina suomalaisina asiantuntijoina aloittavat Marina Heinonen (NDA) ja Liisa Sihvonen eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevässä lautakunnassa (AHAW).

19.6.2012 
Jaana Husu-Kallio EFSAn johtokuntaan (MMM)
EFSAn johtokunta: lue lisää (EFSA)

15.6.2012
Tietoa Schmallenberg-viruksen vaikutuksista on vielä vähän EU:ssa (EFSA)

15.6.2012
EFSA julkaisi lausunnon eläinkohtaisista mittareista joita voidaan käyttää eläinten hyvinvoinnin arvioinnissa (EFSA)

8.6.2012
EFSA julkaisi lausunnon mineraaliöljyistä (Mineral Oil Hydrocarbons; MOH) (EFSA)

23.5.2012
EFSA on julkaissut tieteellisen katsauksen kasvinsuojeluaineiden aiheuttamista riskeistä mehiläisille, kimalaisille ja erakkomehiläisille (EFSA)

23.5.2012
EFSA julkaisi ohjeiston eläinten rehussa lisäaineena käytetyn Enterococcus faecium:n turvallisuusarvioinnista (EFSA)

18.5.2012
EFSA julkaisi ohjeiston terveysväitteiden vaatimuksista, jotka liittyvät luuston, nivelten, ihon ja suun terveyteen (EFSA)

25.4.2012
EFSA julkaisi kasvinsuojeluaineita koskevan ohjeiston, jonka tarkoituksena on muun muassa yhtenäistää ihon kautta tapahtuvaa imeytymisen arviointia (EFSA)

24.4.2012
EFSA on aloittanut uuden riskinarvioinnin bisfenoli A:sta (EFSA)

18.4.2012
EFSA julkaisi lausunnon arviosta joka liittyy salmonellan vähentämistavoitteisiin kalkkunoissa(EFSA)

11.4.2012
EFSA julkaisi lausunnon muuntogeenisen maissin (MON 801) ympäristöseurannasta (EFSA)

10.4.2012
EFSAn tiedekomitean lausunto altistumismarginaali -lähestymistavan käytöstä epäpuhtauksien turvallisuusarvioinneissa (EFSA)

29.3.2012
EFSA on julkaissut lausunnon muuntogeenisestä puuvillasta MON 531 x MON 1445. Lausuntoa on mahdollisuus kommentoida 28.4.2012 asti.

8.3.2012
EFSAn tiedekomitea julkaisi ohjeiston oletusarvoista (EFSA)

28.2.2012
EFSA tarjoaa kansallisille asiantuntijoille perehdytysjaksoja EFSAssa (maksimissaan 5 kuukautta).
Hakuaikaa 16.2.2014 asti.

22.2.2012
EFSA päivitti AM 01 -nimisen savuaromin turvallisuusarviointia (EFSA)

17.2.2012
EFSA on julkaissut lausunnon muuntogeenisestä soijasta MON 87701 x MON 89788. Lausuntoa on mahdollisuus kommentoida 16.3.2012 asti.

14.2.2012
Komissio on antanut päätökset neljästä muuntogeenisestä soijasta.

9.2.2012
EFSA on julkaissut viitearvot proteiinin saannille (EFSA)

9.2.2012
Komissio on antanut tiettyihin rapsilajikkeisiin liittyvän täytäntöönpanopäätöksen.

31.1.2012
Vuosi 2012 on EFSAn 10-vuotisjuhlavuosi (EFSA)

26.1.2012
EFSA julkaisi sarjassaan ensimmäiset lausunnot eläinkohtaisista mittareista, joita voidaan käyttää arvioitaessa lypsylehmien ja sikojen hyvinvointia (EFSA)

26.1.2012
EFSA julkaisi ohjeiston eläinten hyvinvoinnin riskinarvioinnista (EFSA)

26.1.2012
EFSA julkaisi riskinarviointiohjeiston muuntogeenisistä eläinperäisistä elintarvikkeista ja rehuista, sekä muuntogeenisten eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista (EFSA)

26.1.2012
EFSAn tiedestrategia 2012–2016 (EFSA)

25.1.2012
Pinja-mäntyä (Pinus pinea) on edelleen pidettävä mäntyankeroisen isäntäkasvina (EFSA)

17.1.2012
EFSA on arvioinut ostereiden noroviruskontaminaation hallintakeinoja (EFSA)

9.1.2012
Komissio on antanut päätökset muuntogeenisestä puuvillasta ja kolmesta muuntogeenisestä maissista.

20.12.2011
EFSA on julkaissut lausunnot muuntogeenisestä puuvillasta MON 1445 ja muuntogeenisestä maissista GA 21. Lausuntoja on mahdollisuus kommentoida 19.1.2012 asti.

16.12.2011
Hae harjoittelijaksi EFSAan! Hakuaikaa 10.2.2012 saakka. Lue lisää (EFSA)

17.11.2011
EFSA on julkaissut lisäaineiden arviointeihin liittyvän ohjeistoluonnoksen, joka tulee korvaamaan Euroopan komission vuonna 2001 julkaiseman ohjeiston. EFSAn laatimaa ohjeistoa on mahdollista kommentoida 15.1.2012 asti (EFSA)

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2022