2013

17.12.2013
EFSA arvioi kahden neonikotinoidin (asetamipridi ja imidaklopridi) mahdollista yhteyttä neurotoksisuuteen (EFSA)

10.12.2013
EFSA on uudelleenarvioinut makeutusaineena käytetyn aspartaamin (E 951) turvallisuuden. Nykyisillä päiväsaantisuosituksilla aspartaamin käyttö on turvallista (EFSA)

5.12.2013
EFSA ja ECDC julkaisivat yhteisraportin Salmonella Mikawasima:sta (EFSA)

25.10.2013

Leikki-ikäisille tarkoitetut maitojuomat eivät ole tarpeellisia

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA toteaa selvityksessään, että
leikki-ikäisille tarkoitetut maitojuomat eivät ole ravitsemuksellisesti tarpeellisia tasapainoisen ruokavalion lisänä lapsilla.

Viime vuosina markkinoille on tullut useita leikki-ikäisille lapsille tarkoitettuja maitojuomia. Nämä ovat 1–3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja tavanomaisen maidon lisäksi tai tilalla käytettäviä maitojuomia, niin sanottuja muksumaitoja. Tällaisten valmisteiden tarpeellisuudesta osana lasten ruokavaliota on ollut erilaisia näkemyksiä. EFSA selvitti, miten lasten ravinnontarve kehittyy ensimmäisten kolmen ikävuoden aikana ja laati saantitasot ravintoaineille, joiden se katsoo olevan riittäviä terveille normaalipainoisille pikkulapsille. Näitä verrattiin lasten tavanomaiseen ravintoaineiden saantiin Euroopassa. Useimpia ravintoaineita saatiin suosituksiin nähden riittävästi. Kriittisimpiä ravintoaineita olivat n-3-rasvahapot, rauta, D-vitamiini ja eräissä maissa jodi, mutta leikki-ikäisille lapsille tarkoitetut maitojuomat eivät ole välttämättömiä näidenkään ravintoaineiden saannin turvaamiseksi.

EFSAn lausunto

14.10.2013
EFSA on arvioinut muuntogeenisen soijan (MON 87708) ja maissin (T25) turvallisuuden. Julkaistuja lausuntoja on mahdollista kommentoida 9.11.2013 asti.

6.9.2013
EFSAn julkaisuluettelo (EFSA)

9.8.2013
EFSA on julkaissut lausunnon Suositukset fluorin ja molybdeenin riittävästä saannista (EFSA)

2.8.2013
EFSA julkaisi suosituksen mangaanin saannille. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 13.9.2013 asti.

31.7.2013
EFSA julkaisi ohjeistoraportin periaatteista, joita tulisi noudattaa kaksi vuotta kestävissä jyrsijäkokeissa joilla selvitetään karsinogeenisyyttä ja pitkäaikaista myrkyllisyyttä (EFSA)

31.7.2013
EFSA on arvioinut muuntogeenisen puuvillan (MON 88913) turvallisuuden. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 15.9.2013 asti.

25.7.2013
EFSA julkaisi ensimmäisen osan bisfenoli An riskinarvioinnista. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 15.9.2013 asti.
Lue lisää (EFSA)

25.7.2013
EFSA on arvioinut Yohimbe-kasvin (Pausinystalia yohimbe) kuorta sisältävien ravintolisien turvallisuutta (EFSA)

18.7.2013
EFSA julkaisi ohjeiston kasvinsuojeluaineiden vesieliövaikutusten vaiheittaisesta riskinarvioinnista (EFSA)

15.7.2013
EFSA julkaisi raportin menetelmistä, joita käytetään arvioitaessa riskiä kemikaaliseoksille altistumisesta (EFSA)

15.7.2013
EFSA julkaisi lausunnon kumulatiivisesta menetelmästä, jota voidaan hyödyntää kasvinsuojeluainejäämien arvioinnissa (EFSA)

11.7.2013
EFSAn vuosikertomus 2012 (EFSA)

10.7.2013
EFSA on arvioinut muuntogeenisen maissin (3272) turvallisuuden. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 8.8.2013 asti.

10.7.2013
EFSA on arvioinut muuntogeenisen puuvillan (T304-40) turvallisuuden. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 20.7.2013 asti.

8.7.2013
EFSA julkaisi ohjeiston, joka auttaa arvioimaan kasvinsuojeluaineiden mahdollisia riskejä mehiläisille (EFSA)

28.6.2013
EFSA raportoi listeriabakteerin esiintymisestä sellaisenaan syötäväksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa  (EFSA) 
Lue listeriabakteerista lisää Ruokaviraston sivuilta

17.6.2013
EFSA päivitti lausuntoaan alluranpunainen AC (E129) -elintarvikeväristä (EFSA)

10.6.2013
EFSA julkaisi ympäristöriskinarviointiin liittyvän ohjeiston, joka auttaa arvioimaan kasvinsuojeluainepäästöjä suojatuissa kasvustoissa. Ohjeistoa on mahdollista kommentoida 30.7.2013 saakka. Lue lisää (EFSA)

4.6.2013
EFSA ja Euroopan tautikeskus ECDC julkaisivat yhteisen seurantaraportin antibioottiresistenssistä  (EFSA)

4.6.2013
Euroopan komissio hakee uusia jäseniä EFSAn johtokuntaan (EFSA)
EFSAn johtokunnassa on 14 jäsentä, joista seitsemän toimikausi päättyy 2014. Johtokunnassa Suomesta jatkaa Jaana Husu-Kallio 2016 saakka.

28.5.2013
EFSA on arvioinut fiproniilin riskejä mehiläisille (EFSA)

23.5.2013
EFSA julkaisi muuntogeenisten eläinten ympäristöriskinarviointiin liittyvän ohjeiston (EFSA)

7.5.2013
EUn zoonoosien ja ruokamyrkytysepidemioitten seurannan tulokset vuodelta 2011 on julkaistu (EFSA)

3.5.2013
EFSA julkaisi suositukset fluorin ja molybdeenin saannille. Julkaistuja lausuntoja on mahdollista kommentoida 13.6.2013 saakka.
Lue lisää (EFSA)

26.4.2013
EFSA julkaisi lausunnon Rift valley -kuumeesta (EFSA)

18.4.2013

EFSA on avannut asiantuntijahaun kahteen eri tiedelautakuntaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

EFSA hakee uusia asiantuntijoita kahteen tiedelautakuntaan. Hakuaika on 15.4.–1.7.2013.

Asiantuntijoita haetaan kaudelle 2014–2017

  • elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevään lautakuntaan (ANS) sekä
  • elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä entsyymejä, aromiaineita ja valmistuksen apuaineita käsittelevään lautakuntaan (CEF).
    Haun yhteydessä hakijoita voidaan myös nimittää ns. varallaololistalle sijaistamaan tarpeen vaatiessa lautakuntien varsinaisia jäseniä.

Tällä hetkellä EFSAn eri tiedelautakuntien asiantuntijoina on neljä suomalaista: Liisa Sihvonen (AHAW), Maria Saarela (FEEDAP) sekä Marina Heinonen ja Hannu J. Korhonen (NDA).

Lue lisää (EFSA)

18.4.2013
EFSA julkaisi ohjeiston menetelmistä kiellettyjen farmakologisten aineiden toimenpideraja-arvojen (RPAs) määrittämiseen (EFSA)

16.4.2013
EFSA ja Euroopan lääkevirasto (EMA) julkaisivat yhteislausunnon hevosenlihan mahdollisista fenyylibutatsonijäämistä (EFSA)

10.4.2013
EFSA on arvioinut muuntogeenisen maissin (59122) turvallisuuden. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 27.4.2013 asti.

9.4.2013
EFSA julkaisi tieteelliset kriteerit VTEC -bakteerin patogeenisyyden arviointiin (EFSA)

27.3.2013
EFSA julkaisi lausunnon mekaanisesti erotellun sian- ja siipikarjanlihan (MSM) mahdollisista terveysriskeistä ja menetelmistä, joilla se voidaan erottaa muusta lihasta (EFSA)

20.3.2013
EFSA tukee Euroopan komission lainsäädäntötyötä määrittelemällä uudessa lausunnossaan kriteerit hormonitoimintaa häiritseville aineille (EFSA)

14.3.2013
EFSA kartoitti mehilästen pienen pesäkuoriaisen ja Tropilaelaps -punkin leviämisreittejä EU -alueelle (EFSA)

12.3.2013
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2010 – EFSAn kaikkia EU -maita koskeva raportti (EFSA)
Tilanne Suomessa vuonna 2010 (Ruokavirasto)

7.3.2013
EFSA ja Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioivat yhdessä hevosenlihan mahdollisten fenyylibutatsonijäämien terveysriskejä (EFSA)

6.3.2013
EFSA on sivuillaan julkaissut 16:ta  EU -maata koskevan raportin energiajuomien kulutuksesta
Raporttia koskevat kysymykset: emrisk@efsa.europa.eu

5.3.2013
EFSAn toimintasuunnitelma 2013 (EFSA)

5.3.2013
EFSA julkaisi uuden esitteen "Tiede kuluttajan suojana" (sivuilta löytyy julkaisu suomeksi) sekä videon toiminnastaan (suomenkielinen tekstitys) (EFSA)

1.3.2013
EFSA julkaisi elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyvät lausunnot patenttisininen -väriaineesta (E131) (EFSA)

22.2.2013
EFSA on arvioinut muuntogeenisen rapsin (GT73) turvallisuuden. Aiheesta julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 18.3.2013 asti.

12.2.2013
EFSA seuraa Euroopan hevosenlihakohun tilannetta (EFSA)

8.2.2013
EFSA päivitti arviotaan scrapien leviämisriskistä alkionsiirron välityksellä (EFSA)

17.1.2013
EFSAn asiantuntijat ovat tunnistaneet neonikotinoidien riskejä mehiläisille (EFSA)

14.1.2013
EFSA julkaisi suosituksen energian saannille (EFSA)

14.1.2013
EFSA lisää riskinarviointiensa läpinäkyvyyttä (EFSA)

8.1.2013
EFSA on uudelleenarvioinut makeutusaineena käytetyn aspartaamin turvallisuutta. Julkaistua lausuntoa on mahdollisuus kommentoida 15.2.2013 asti. Lue lisää (EFSA)

8.1.2013
EFSA on arvioinut muiden kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden (esim. vihannesten ja hedelmien) mikrobiologisia terveysriskejä (EFSA)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022