2014

12.12.2014
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2012 – EFSAn kaikkia EU -maita koskeva raportti (EFSA)

26.11.2014
EFSA julkaisi lausunnon ruoka-allergeeneistä (EFSA)

4.11.2014
EFSA arvioi Ebola -riskin luonnonvaraisten eläinten lihan (bushmeat) välityksellä matalaksi (EFSA)

31.10.2014
EFSAn Scientific Cooperation Roadmap 2014–2016 antaa tulevaisuuden suuntaviivat EFSAn ja jäsenmaiden väliseen tieteelliseen yhteistyöhön (EFSA)

24.10.2014
EFSAssa vietetään avoimien ovien päivää 22.11.2014 (EFSA)

23.10.2014
EFSA julkaisi ohjeiston, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kasvinsuojeluaineille altistumisen arviointia. Ohjeistoa voidaan esim. hyödyntää arvioitaessa kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvää työntekijäaltistusta (EFSA)

8.9.2014
EFSA koordinoi Hepatiitti A-epidemian jäljitettävyystutkimusta (EFSA)

28.8.2014
Salmonellaa kananmunista Euroopassa (EFSA)

1.8.2014
EFSA on arvioinut kananmunien säilyvyysriskejä (EFSA)

31.7.2014
Scrapie tilanne EUssa – 10 vuotta seurantaa ja valvontaa (EFSA)

25.7.2014
EFSA julkaisi lausunnon äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden keskeisestä koostumuksesta (EFSA)

10.7.2014
EFSA vahvistaa entisestään yhteistyötä kansainvälisellä tasolla (EFSA)

2.7.2014
EFSA on arvioinut akryyliamidiriskiä elintarvikkeissa. Julkaistua lausuntoluonnosta on mahdollista kommentoida 15.9.2014 asti. Lue lisää (EFSA)
Lue akryyliamidista lisää Ruokaviraston sivuilta.

17.6.2014
Kommentoi EFSAn lausuntoluonnosta ruoka-allergeeneista. Kommentointiaikaa 8.8.2014 asti (EFSA)

27.5.2014

FLURISK-hankkeessa kehitettiin menetelmiä influenssavirusten pandemiariskin arviointiin

EFSAn apurahan turvin on toteutettu hanke, jossa kehitettiin menetelmiä arvioida eri eläinlajeista eristettyjen uusien influenssavirusten kykyä muuttua pandeemisiksi ihmisen influenssaviruksiksi. Hankkeessa hyödynnettiin eläinpopulaatiotietoja, epidemiologisia tietoja ja tietoja virusten ominaisuuksista ja näistä kehitettiin riskinarviointiin malli. Hanke oli kuuden EU-maan tutkimuslaitosten yhteinen ja siinä hyödynnettiin kaikkien merkittävien influenssaviruksia tutkivien laitosten tietoja.

Raportissa kiinnitetään huomiota siihen, että huolimatta vuosikymmenten tutkimuksista influenssavirusten siirtymisestä eläimistä ihmiseen ei vieläkään tiedetä tarpeeksi. Tietoaukoista johtuen mallinnuksessa keskityttiin ainoastaan lintuinfluenssavirusten siirtymisriskiin linnuista ihmisiin. Raportissa suositellaan ihmisten influenssaseurannasta vastaavien tahojen ja eläinten influenssaa tutkivien tahojen nykyistä suurempaa yhteistyötä.

Suomessa lintuinfluenssaseurantaa tehdään Ruokavirastossa sekä siipikarjasta että luonnonvaraisista linnuista. Lue lisää lintuinfluenssasta.

FLURISK-raportti (EFSA)

21.5.2014
EFSA on arvioinut muuntogeenisen puuvillan (LLCotton25xGHB614) ja soijan (MON 87769) turvallisuuden. Julkaistuja lausuntoja on mahdollista kommentoida 20.6.2014 asti.

20.5.2014
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2011 – EFSA julkaisi kaikkia EU -maita koskevan raportin (EFSA)

19.5.2014
EFSAn toimintasuunnitelma 2014–2016 (EFSA)

15.5.2014
EFSA julkaisi suosituksen sinkin saannille. Julkaistua lausuntoluonnosta on mahdollista kommentoida 8.7.2014 asti (EFSA)

24.4.2014
EFSA julkaisi lausunnon äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden keskeisestä koostumuksesta. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 29.5.2014 (EFSA)

16.4.2014
EFSAn vuosikertomus 2013 (EFSA)

9.4.2014 

EFSA hakee uusia asiantuntijoita tiedekomiteaan ja -lautakuntiin

EFSA hakee uusia asiantuntijoita tiedekomiteaan ja tiedelautakuntiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hakuaika on 9.4–7.7.2014.

Asiantuntijoita haetaan kaudelle 2015–2018 tiedekomiteaan ja seuraaviin tiedelautakuntiin:

  • eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta (AHAW)
  • biologisia vaaroja käsittelevä lautakunta (BIOHAZ)
  • elintarvikeketjun vierasaineista käsittelevä lautakunta (CONTAM)
  • eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevä lautakunta (FEEDAP)
  • geneettisesti muunneltuja organismeja käsittelevä lautakunta (GMO)
  • erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä lautakunta (NDA)
  • kasvinterveyttä käsittelevä lautakunta (PLH)
  • kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevä lautakunta (PPR).

Hakijoiksi toivotaan kokeneita asiantuntijoita, joilla on kokemusta tieteellisestä riskinarvioinnista ja tutkimuksesta sekä näyttöä asiantuntemuksesta edellä mainituilta aloilta. Näiden kahdeksan tiedelautakunnan alojen osaajien lisäksi EFSA hakee jäseniä tiedekomiteaansa, joka vastaa yleisistä kysymyksistä, kuten riskinarviointiperiaatteiden yhtenäistämisestä ja uusista menetelmistä.

Haun yhteydessä hakijoita voidaan myös nimittää ns. varallaololistalle sijaistamaan tarpeen vaatiessa lautakuntien varsinaisia jäseniä.

Tällä hetkellä eri tiedelautakuntien asiantuntijoina on neljä suomalaista: Marina Heinonen ja Hannu J. Korhonen (NDA); Maria Saarela (FEEDAP) ja Liisa Sihvonen (AHAW).  

Elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevään lautakuntaan (ANS) ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja sekä entsyymejä, aromiaineita ja valmistuksen apuaineita käsittelevään lautakuntaan (CEF) valittiin uudet jäsenet viime vuonna.

EFSAn hakuilmoitus ja linkki hakulomakkeeseen

2.4.2014
EFSA pyytää kommentteja ohjeistoon, jonka tarkoituksena on yhtenäistää kasvinsuojeluaineille altistumisen arviointia. Ohjeistoa voidaan hyödyntää esim. arvioitaessa kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyvää työntekijäaltistusta. Kommentointiaikaa 20.5.2014 asti (EFSA)

28.3.2014
Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit yleisiä EU -maissa myös vuonna 2012  (EFSA)

21.3.2014 
Bernhard Url nimitetty EFSAn pääjohtajaksi (EFSA)

21.3.2014
EFSA on arvioinut muuntogeenisen puuvillan (MON 88913) turvallisuuden. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 17.4.2014 asti (EFSA)

14.3.2014 
Lisää yhteistyötä, tietoa ja tutkimusta tarvitaan mehiläispopulaatioiden alamäen syiden selvittämiseen – EFSAn raportti summaa (EFSA)

21.2.2014
EUn zoonoosien ja ruokamyrkytysepidemioitten seurannan tulokset vuodelta 2012 on julkaistu (EFSA)

31.1.2014
EFSAn tutkimusrahoitus koostuu apurahoista ja tutkimustyön "hankinnasta".

21.1.2014
EFSA on arvioinut muuntogeenisen soijan (BPS-CV127) turvallisuuden. Julkaistua lausuntoa on mahdollista kommentoida 20.2.2014 asti (EFSA)

17.1.2014
EFSA julkaisi lausuntoluonnoksen bisfenoli A:n riskinarvioinnista, jonka mukaan asetettiin alhaisempi väliaikainen päiväsaannin enimmäisarvo. Eri kuluttajaryhmien riski arvioitiin kuitenkin matalaksi.
Julkaistua lausuntoluonnosta on mahdollista kommentoida 13.3.2014 asti (EFSA)

7.1.2014
EFSA uudisti organisaatiotaan (EFSA)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022