2015

12.11.2015 
EFSA on saanut valmiiksi glyfosaatin uudelleenarvioinnin (Tukes)

9.10.2015
Kommentoi EFSAn Strategiaa 2020. Kommentointiaikaa 20.11.2015 asti (EFSA)

8.10.2015 
EFSA julkaisi riskiprofiilin hyönteisten käytöstä elintarvikkeena ja rehuna (EFSA)
Profiilissa käsitellään myös hyönteisten tuotantoa.

18.9.2015
EFSA järjestää kansainvälisen tiedekonferenssin "EFSA's 2nd Scientific Conference: Shaping the Future on Food Safety, Together" 14-16.10.2015 Milanossa.
Konferenssia voi seurata suorana lähetyksenä myös netin kautta. Suora lähetys alkaa 14.10.2015 klo 15:00. 

1.9.2015
EFSA julkaisi arvion neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden riskeistä mehiläisille (EFSA)

6.8.2015
EFSAn lausunto vahvistaa, että uuden tieteellisen näytön perusteella Scrapie-tauti ei tartu ihmisiin (EFSA)

14.7.2015
EFSA suosittelee yhdistämään riskinhallintatoimenpiteitä afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi (EFSA)

14.7.2015
EFSA julkaisi lausunnon luonnonvaraisten eläinten rabiesrokotuksista (EFSA)

1.7.2015
EFSA julkaisi raportin kalastustuotteiden säilytyslämpötiloista vähittäiskauppa -tasolla (EFSA)

29.6.2015
Sirpa Kärenlampi nimitettiin EFSAn CEF -tiedepaneeliin (EFSA)
(CEF = Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa käytettäviä aineita, entsyymejä, aromiaineita ja jalostuksen apuaineita tutkiva paneeli) 

24.6.2015
EFSA julkaisi lausunnon kloraatista, jossa on arvioitu mm. elintarvikkeissa ja juomavedessä esiintyvien kloraattijäämien terveysvaikutuksia (EFSA)

12.6.2015

Neljä suomalaista asiantuntijaa nimitetty EFSAn tiedepaneeleihin kaudelle 2015-2018

EFSAn tiedekomitean ja kahdeksan tiedepaneelin uudet jäsenet aloittavat kolmivuotiskautensa heinäkuussa. Yli 170 nimitetyn joukossa on neljä suomalaista asiantuntijaa. Liisa Sihvonen jatkaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevässä paneelissa (AHAW), Marina Heinonen erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevässä paneelissa (NDA) ja Maria Saarela eläinten rehuja käsittelevässä paneelissa (FEEDAP). Uutena suomalaisena asiantuntijana aloittaa Olavi Pelkonen kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevässä paneelissa (PPR) (EFSA)
Video: Establishment of EFSA's Scientific Committee and Panels

12.6.2015
EFSA julkaisi arvionsa lypsylehmien hyvinvoinnista (EFSA)

4.6.2015  
EFSA julkaisi lausunnon akryyliamidi-riskistä elintarvikkeissa (EFSA)

27.5.2015 
EFSAn arvio kofeiinin turvallisuudesta (EFSA)

27.5.2015
EFSA julkaisi suositukset raudan saannille. Julkaistua lausuntoluonnosta on mahdollista kommentoida 19.7.2015 asti (EFSA)

21.4.2015
EFSAn vuosikertomus 2014 (EFSA)

20.4.2015
EFSA julkaisi elintarvikkeiden sisältämien kemikaalien monitorointituloksia EU -alueelta (EFSA)

12.3.2015
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2013 - EFSAn kaikkia EU -maita koskeva raportti (EFSA)

10.3.2015
EFSA julkaisi suositukset E-vitamiinin saannille. Julkaistua lausuntoluonnosta on mahdollista kommentoida 13.4.2015 asti (EFSA)

5.3.2015
EFSA julkaisi suositukset A-vitamiinin saannille (EFSA)

27.2.2015
EFSAn ja ECDCn yhteisraportti zoonoottisten bakteerien mikrobilääkeresistenssistä vuonna 2013 (EFSA)

2.2.2015
EFSAn, ECDCn ja EMAn ensimmäinen yhteisraportti mikrobilääkkeiden käytöstä ja resistenssistä (ECDC)

21.1.2015 
EFSAn arvio bisfenoli A:n turvallisuudesta (EFSA)
EFSA totesi riskinarvioinnissaan, että bisfenoli A:lle (BPA) altistuminen ja toksisuus on liian vähäistä aiheuttamaan terveyshaittoja eri ikäryhmissä. Altistuminen BPA:lle ravinnon tai muiden lähteiden kuten pölyn, kosmetiikan ja lämpöpaperin yhteisaltistuksen kautta alittaa selvästi BPA:n päivittäisen siedettävän saannin (TDI), joka on uuden arvioinnin mukaan on 4 mikrogrammaa/painokilo/vuorokausi ja toistaiseksi väliaikainen. Korkeimmat ruoasta ja muista lähteistä johtuvat altistumisen määrät ovat 3–5 kertaa matalammat kuin uusi päiväsaannin raja. Tulevissa tutkimuksissa selvitetään vielä BPA:n muita terveysvaikutuksia, ja tuloksilla voidaan entisestään alentaa BPAn saantiin liittyvää epävarmuutta.

EFSAn arvio perustuu kahteen hyvin laajaan arviointityöhön, jotka ovat olleet julkisesti kommentoitavana:  

EFSA julkaisi lausuntoluonnoksen bisfenoli A:n riskinarvioinnista,  jonka mukaan asetettiin alhaisempi väliaikainen päiväsaannin enimmäisarvo. Eri kuluttajaryhmien riski arvioitiin kuitenkin matalaksi. Julkaistua lausuntoluonnosta oli mahdollista kommentoida 13.3.2014 asti.

EFSA julkaisi ensimmäisen osan bisfenoli A:n riskinarvioinnista. Julkaistua lausuntoa oli mahdollista kommentoida 15.9.2013 asti. 

Elintarvikkeisiin BPA:ta voi siirtyä elintarvikepakkausmateriaaleista tai -tarvikkeista. BPA on muovin lähtöaine, josta valmistetaan PC- eli polykarbonaattimuovituotteita. BPA:ta käytetään lisäaineena myös joissain muissa muovilaaduissa. Ulkonäöltään PC-muovi on kova ja kirkas, lasinnäköinen, mutta särkymätön materiaali. Tuttipullot valmistettiin aiemmin PC-muovista, mutta BPA:n käyttö niiden valmistuksessa kiellettiin vuonna 2011. BPA:ta käytetään myös säilyketölkkien ja säiliöiden pintalakkauksissa. Särkymättömyytensä takia PC-muovia käytetään monenlaisissa teknisissä tarkoituksissa ja terveydenhuollossakin.

15.1.2015

EFSAn arvio kofeiinin turvallisuudesta – lausuntoluonnos avoinna kommenteille

Aikuisten on turvallista käyttää kofeiinia 200 mg kerta-annoksena tai 400 mg päivässä. Joillakin aikuisilla 100 mg kofeiiniannos voi kuitenkin vaikeuttaa nukahtamista ja lyhentää unta. Raskaana olevien kannattaa rajoittaa päivittäistä kofeiininsaantiaan, mutta 200 mg kofeiinin päiväsaanti ei aiheuta terveysvaaraa kehittyvälle sikiölle.

Näin linjaa EFSA juuri julkaisemassaan kofeiinin turvallisuutta käsittelevässä raporttiluonnoksessaan. EFSAn raportin mukaan energiajuomien tauriinilla ja glukuronolaktonilla ei ole haitallisia yhteisvaikutuksia kofeiinin kanssa.

EFSAn lausuntoehdotus on julkisesti nähtävillä ja sitä voi kommentoida 15.3.2015 asti.

Kofeiinia on kahvissa ja teessä, energia- ja kolajuomissa sekä kaakaossa ja suklaassa. Kupillisessa kahvia (0,2 l) on noin 100 mg kofeiinia ja kupillisessa mustaa teetä (0,25 l) noin 40 mg kofeiinia. Tölkillisessä energiajuomaa (0,33 l) on noin 105 mg kofeiinia. Pullollisessa kolajuomaa (0,5 l) on noin 65 mg kofeiinia. Sadassa grammassa suklaassa on kofeiinia noin 38 mg.

13.1.2015 
EFSA julkaisi lausunnon raakamaitoon liittyvistä riskeistä (EFSA)
Lue aiheesta lisää: Suomessa tuotetun raakamaidon biologiset vaarat (Zenodo)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022