2020

15.12.2020
Lähtisikö organisaatiosi mukaan EFSAn toimintaan?

15.12.2020
EFSAn mainebarometri julkaistu (EFSA)

1.12.2020
EFSA hakee uusia koulutettavia riskinarviointiin keskittyvään koulutusohjelmaansa, joka on tarkoitettu lähinnä tutkijauraa aloitteleville ja vähän varttuneemmille tutkijoille. Hakuaikaa 31.1.2020 asti.  Lue lisää (EFSA)

1.12.2020
Kiinnostaako harjoittelu EFSAssa? Haku auki 8.1.2021 asti. Lue lisää (EFSA) 

16.11.2020
EFSA hakee kansallisia asiantuntijoita. Hakuprosessilla ei ole päättymisajankohtaa.
Lue lisää SNE -hausta (EFSA)

11.11.2020
EFSA perustaa henkilölistoja asiantuntijoista, joilla on tieteellistä asiantuntemusta ja kiinnostusta avustaa EFSAa eri toimialueiden valmistelutöissä. Lue lisää (EFSA)

3.11.2020
Hae EFSAn virkamies/tutkijavaihto-ohjelmaan! Hakuaikaa 30.11.2020 asti (EFSA)

3.11.2020
Focal Point twiittaa @riskinarviointi -tilillä EFSAn ajankohtaisasioista

29.10.2020
EFSA järjestää verkkoseminaarin ”Implementing the Transparency Regulation – requirements, tools and services” alan toimijoille ja hakemusten laatijoille 19.11.2020 klo 16-17:15. Tilaisuudessa esitellään EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1381 pääkohdat, jotka vaikuttavat edellä mainittuihin, ja hahmotellaan uudet vaatimukset, jotka heidän on täytettävä, sekä uudet palvelut, joita heillä on käytettävissään maaliskuusta 2021 alkaen.
Lue lisää (EFSA)

29.9.2020
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn avoimia paneelikokouksia verkossa. Lue lisää (EFSA)

31.7.2020
Parman "One Health" kesäkoulu 2020 järjestettiin 9-10.6 virtuaalisesti (EFSA)

14.7.2020
Hyvä, toimiva viestintä riskinarvioijien ja päätöksentekijöiden välillä läpi koko riskinarviointiprosessin on erittäin tärkeää. EFSAn osarahoittaman yhteistyöhankkeen tulokset on nyt julkaistu (EFSA)

30.6.2020
VectorNet on EFSAn ja ECDCn yhteinen hanke, jolla mm. sparrataan tiedonkeruuta vektorivälitteisistä taudinaiheuttajista ja vektoreista. Tsekkaa uusi uutiskirje tästä (ECDC)

8.6.2020
Toista maailman elintarviketurvallisuuspäivää vietettiin 7. kesäkuuta 2020. Teemapäivällä muistutetaan, että elintarviketurvallisuus on yhteinen asia (EFSA)

29.5.2020
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn tiedekomitean kokousta verkossa (23-24.6). Lue lisää (EFSA)

15.5.2020
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn PPR -paneelin kokousta verkossa (10-11.6). Lue lisää (EFSA)

24.4.2020
EFSA on julkaissut kasvintuhoojien tutkimuskortteja, joita voi hyödyntää esim. karanteenituholaistutkimuksissa. Kortit sisältävät tietoja mm. tuholaisten levenneisyydestä, biologista ja riskitekijöistä sekä käytettävissä olevista havaitsemis- ja tunnistusmenetelmistä. Lue lisää (EFSA)

3.4.2020
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2018 - EFSAn kaikkia EU -maita koskeva raportti.
Tutki sisältöä myös visuaalisella raportointityökalulla (EFSA)

26.3.2020
EFSA on avannut kansainvälisen kasvinterveysvuoden kunniaksi asialle oman verkkosivuston. Sivusto nostaa esille EFSAn ja sen yhteistyötahojen kasvinterveystyötä (EFSA)

12.3.2020
EFSAn www -sivut nyt myös espanjaksi (EFSA)
EFSAn verkkosivuja voi käyttää nyt myös espanjaksi. Muut kielivaihtoehdot: englanti, saksa, ranska ja italia. Vaihda kielivalintaa sivun oikean ylänurkan kuvakkeista.

9.3.2020
Tällä hetkellä ei ole näyttöä, että COVID-19 tarttuisi elintarvikkeiden välityksellä (EFSA)

12.2.2020
Focal Point twiittaa @riskinarviointi -tilillä EFSAn ajankohtaisasioista.

17.1.2020
Vielä ehtii hakea EFSAn riskinarviointiin keskittyvään EU-FORA koulutusohjelmaan! Hakuaikaa 31.1.2020 asti. Lue lisää (EFSA)

1.1.2020
Seitsemän suomalaista organisaatiota EFSAn uudistetulle Artikla 36 -yhteistyöorganisaatioiden listalle: Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Turun yliopisto. Kaikkiaan listalle nimitettiin 281 organisaatiota kaikista EU -maista, Norjasta ja Islannista. Uusi lista astui voimaan 1.1.2020.
Lisätietoa EFSA sivuilta

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022