2021

20.12.2021
EFSA on uudelleenarvioinut Bisfenoli A:n (BPA) riskejä ja turvallisen saannin rajaa. TDI (siedettävä päiväsaanti) pienenee 100 000-osaansa. Lausuntoa on mahdollista kommentoida 8.2.2022 asti. Lue lisää (EFSA) 

13.12.2021
EUn zoonoosiraportti (2020) on julkaistu (EFSA)

13.12.2021
EFSA järjestää 26. tieteellisen kollokvion 15-17.2.2022 riski-hyötyarvioinnista. Lue lisää (EFSA)

13.12.2021
Haku käynnissä EFSAn riskinarviointiin keskittyvään koulutusohjelmaan (EU-FORA). Ohjelmaan haetaan sekä riskinarviointiorganisaatioita että koulutettavia.

Hakemuksen minimivaatimuksena on vähintään kahden EFSAn yhteistyöorganisaation väliset konsortiot. Koulutus kestää vuoden ja se sisältää 3−5 kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson toisen EU-maan, Norjan tai Sveitsin riskinarviointiorganisaatiossa, jonka aikana koulutettava saa käytännön työkokemusta riskinarvioinnista. Ohjelma keskittyy kemialliseen ja mikrobiologiseen riskinarviointiin. EU-FORA koulutus on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitua ja saada kansainvälistä työkokemusta riskinarvioinnista. Hakuaikaa 18.3.2022 asti. Lue lisää (EFSA)

2.12.2021
EFSA on arvioinut eri sokerijuurikkaan siemenen peittaukseen ja peitatun siemenen kylvöön myönnetyt poikkeusluvat (TUKES)

13.10.2021
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn avoimia paneelikokouksia verkossa. Ravitsemuskysymyksiä käsittelevän paneelin (NDA) kokous järjestetään 27–28.10 ja Kasvinsuojeluaineita, sekä niiden jäämiä käsittelevän paneelin (PPR) 10.11. First in line, first served. Lue lisää (EFSA)

9.9.2021
Haluatko kansainvälistä näkyvyyttä tutkimuksellesi ja jakaa sen poikkitieteelliselle yleisölle? Siihen on tilaisuus EFSAn, ECDCn, EMAn, ECHAn, EEAn ja JRCn järjestämässä ONE – Health, Environment, Society – Konferenssissa 2022. Lisäaikaa konferessiabstrakteille on jatkettu 30.9 asti! Lue lisää tästä linkistä.

7.9.2021

Uusi painos EU-alueen elintarviketurvallisuutta käsittelevästä almanakasta ilmestynyt

Oletko kiinnostunut tämänhetkisistä elintarviketurvallisuuden valvontarakenteista EU-alueella? Saksan riskinarviointi-instituutti (BfR) julkaisi uuden painoksen EU-Almanakasta, jossa on esitelty EU-tasolla ja maakohtaisesti 37 Euroopan maan elintarviketurvallisuudesta vastaavat organisaatiot ja niiden rakenteet, jotka valvovat esimerkiksi elintarvikkeita, GMO-tuotteita ja zoonooseja. Maakohtaiset esittelyt on tehty yhteistyössä kunkin maan EFSAn Focal Pointtien avustuksella. Almanakka on tarkoitettu kaikille elintarviketurvallisuudesta kiinnostuneille sekä työssään elintarviketurvallisuutta käsitteleville henkilöille.
Lue uunituore EU -Almanakka tästä linkistä.

3.9.2021
Vielä ehtii ehdottaa tiivistelmää tutkimuksestaan EFSAn, ECDCn, EMAn, ECHAn, EEAn ja JRCn järjestämään kansainväliseen ONE – Health, Environment, Society – tiedekonferenssiin (21-24.6.2022). Ehdota omaasi 15.9 mennessä!

23.7.2021
Oletko kiinnostunut eläinten, ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista sekä kestävän elintarviketuotannon tulevaisuudesta?
EFSA järjestää Brysselissä ja verkossa 21-24. kesäkuuta 2022 ONE – Health, Environment, Society –kansainvälisen konferenssin yhteistyössä Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan keskuksen (ECDC), Euroopan kemikaaliviraston (ECHA), Euroopan ympäristökeskuksen (EEA), Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa. Tiedekonferenssi kokoaa yhteen eri tieteenalojen tutkijoita ja tarjoaa mahdollisuuden keskustella ajankohtaisista aiheista, jakaa asiantuntemusta sekä verkostoitua kansainvälisesti.

Entä, onko sinulla konferenssin teemoihin liittyvä ajankohtainen tutkimusaihe, jonka haluaisit jakaa poikkitieteelliselle yleisölle ja saada kansainvälistä näkyvyyttä työllesi?
Osallistu ja ehdota tiivistelmää tutkimuksestasi 15.9 mennessä! Lue lisää: https://www.one2022.eu/

22.7.2021
Pohjoismaiden ehdotuksesta EFSAn työlistalle päätynyt arviointi sokerin ravitsemuksellisista viitearvoista (Tolerable Upper Intake Level for Dietary Sugars) on valmistunut ja sitä on mahdollista kommentoida 30.9 asti. Aiheesta järjestetään myös avoin keskustelutilaisuus 21.9. Lue lisää (EFSA)

30.6.2021
Euroopan Komissio on käynnistänyt uusien jäsenten haun EFSAn johtokuntaan ja julkaissut kiinnostuksenilmaisupyynnön, jolla haetaan edustajia kuluttaja-, ympäristöalan kansalais-, viljelijä- ja teollisuuden järjestöistä. Em. järjestöjen edustajilla tulee olla kokemusta ja asiantuntemusta paitsi elintarvikeketjuun liittyvästä lainsäädännöstä ja politiikasta (mukaan luettuna riskinarviointi) myös johtamiseen liittyvistä sekä hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista asioista.
Toimikausi on neljä vuotta, ja se voidaan uusia kerran. Hakuaikaa 20.9.2021 asti. 
Lue lisää (Euroopan komissio).

31.5.2021 
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn Tiedekomitean kokousta verkossa (30.6-1.7). Ilmoittautumisen määräaika on 20.6, jonka jälkeen hyväksytyille lähetetään kokouslinkki. First in line, first served! Lue lisää (EFSA)

11.5.2021
EFSAn arviointimallin mukaan afrikkalaisen sikaruton riski rehujen, kuivikkeiden ja kuljetusten välityksellä on muihin leviämisreitteihin verrattuna matala, mutta riskiä ei kuitenkaan voida sulkea pois. Lue lisää  (Ruokavirasto)

4.5.2021
Zoonoosibakteerien antibioottiresistenssi edelleen yleistä Euroopassa – Suomessa parempi tilanne.
Lue lisää (Zoonoosikeskus)

4.5.2021
EFSA on käynnistänyt julkisen kuulemisen eläinten hyvinvoinnista kuljetusten aikana. Kommentointiaikaa 10.6.2021 asti. Lue lisää (EFSA)

8.4.2021
Euroopan Komissio on käynnistänyt uuden jäsenen haun EFSAn johtokuntaan. Jäseneltä, jonka toimikausi päättyy 30.6.2021, vapautuva paikka täytetään 1.7.2021 ja 30.6.2022 väliseksi ajaksi. Koska kyseisellä jäsenellä on kuluttajia tai elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta, myös hänen tilalleen tulevalla jäsenellä on oltava tällaista kokemusta. Näin ollen hakemuksia voivat jättää ainoastaan sellaiset hakijat, joilla on vahvistettu olevan kuluttajia tai elintarvikeketjun muita sidosryhmiä edustaviin järjestöihin liittyvää kokemusta. Hakuaikaa 7.5.2021 asti. Lue lisää (Euroopan komissio)

8.4.2021
Kommentoi EFSAn Strategiaa 2027. Kommentointiaikaa 9.5.2021 asti. Lue lisää (EFSA)

26.3.2021
Uusi ns. avoimuusasetus astuu voimaan 27.3.2021 alkaen – tsekkaa aiheesta julkaistu EFSAn lehdistötiedote ja Euroopan komission kysymys-vastaus-osio. Tai ota asia nopeasti haltuun katsomalla aiheesta julkaistu video. Jos olet kiinnostunut aiheeseen liittyvistä sidosryhmille järjestettävistä koulutuksista, lista verkkokoulutuksista löytyy tästä linkistä (EFSA)

22.2.2021
EFSA järjestää yhteistyössä ECDCn, ECHAn, EEAn, EMAn ja komission JRCn kanssa kansainvälisen tieteellisen konferenssin "ONE – Health, Environment, Society – Conference". Tapahtuma pidetään Brysselissä ja verkossa 21-24.6. 2022. Linkki konferenssin verkkosivulle: https://www.one2022.eu/   
Lue lisää (EFSA)

21.1.2021
EFSA hakee kansallisia asiantuntijoita. Lue lisää SNE -hausta (EFSA)

12.1.2021
Vielä ehtii hakea EFSAn riskinarviointikoulutusohjelmaan! Ohjelma on tarkoitettu lähinnä tutkijauraa aloitteleville ja vähän varttuneemmille tutkijoille. Hakuaikaa 29.1.2021 asti.  Lue lisää (EFSA)

Sivu on viimeksi päivitetty 19.7.2022