2022

Focal Point twiittaa myös @riskinarviointi -tilillä EFSAn ajankohtaisasioista ja löytyy LinkedInstä!

19.12.2022
EFSAn järjestämästä Risk Assessment Research Assembly (RARA) -tapahtumasta on julkaistu tallenne. Tapahtuma kokosi 7.12 yhteen tutkimusrahoittajia, päätöksentekijöitä ja tutkijoita elintarviketurvallisuuden alalta. Osallistujilla oli tapahtumassa mm. tilaisuus verkostoitua, kerätä ja jakaa tietoa ja tutkimustarpeita avaintoimijoiden kanssa.

13.12.2022
EUn zoonoosiraportti (2021) on julkaistu (EFSA)

24.11.2022
Haku käynnissä EFSAn riskinarviointiin keskittyvään koulutusohjelmaan kaudelle 2023-2024 (EU-FORA). Ohjelmaan haetaan sekä riskinarviointiorganisaatioita että koulutettavia.

Hakemuksen minimivaatimuksena on vähintään kahden EFSAn yhteistyöorganisaation väliset konsortiot, joista toinen toimii koulutettavan harjoittelupaikkana ja toinen koulutettavan lähettäjänä.

Koulutus kestää vuoden ja se sisältää 3–5 kuukauden mittaisen työssäoppimisjakson toisen EU-maan, Norjan tai Sveitsin riskinarviointiorganisaatiossa, jonka aikana koulutettava saa käytännön työkokemusta riskinarvioinnista. Ohjelma keskittyy kemialliseen ja mikrobiologiseen riskinarviointiin. EFSAn rahoitus 55 000 €/koulutettava.

Kansalliset Focal Pointit toimivat apuna konsortioiden luomisessa, joten ota yhteyttä efsafocalpoint@ruokavirasto.fi mikäli ohjelmaan mukaan lähteminen kiinnostaa!

EU-FORA koulutus on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitua ja saada kansainvälistä työkokemusta riskinarvioinnista. Hakuaikaa 15.3.2023 asti. 

23.11.2022
EUssa on 24 virallista kieltä – EFSAn verkkosivut ovat saatavilla niillä kaikilla
EFSAn verkkosivuja voi käyttää nyt myös suomeksi. Vaihda kielivalinta sivun oikean ylänurkan kuvakkeista.

23.11.2022
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn biologisia vaaroja käsittelevän paneelin (BIOHAZ) kokousta paikan päällä Parmassa 6-7.12.2022. Lue lisää (EFSA)

5.10.2022
Yhtenäistä elintarvikelainsäädäntöä ja tieteellisiä riskinarviointeja jo 20 vuoden ajan – asetus (EY) N:o 178/2002 ja EFSA juhlivat tänä vuonna pyöreitä!

30.9.2022
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn kontaktimateriaali-, entsyymi- ja apuaineasioita käsittelevän paneelin (CEP) kokousta verkossa 25–27.10. Ilmoittaudu mukaan 21.10 mennessä. Lue lisää (EFSA)

31.8.2022
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn avoimia paneelikokouksia verkossa. Elintarvikeketjun vierasaineista käsittelevän paneelin (CONTAM) kokous järjestetään 13–15.9.2022. Ilmoittaudu mukaan 8.9 mennessä.  Lue lisää (EFSA)

19.7.2022
EFSA on käynnistänyt julkisen kuulemisen riskinarviointiohjeistosta, joka liittyy kasvinsuojeluaineisiin ja pölyttäjiin. Kommentointiaikaa 3.10.2021 asti. Lue lisää (EFSA)

6.7.2022
Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosastonjohtaja Marjatta Rahkio on valittu Suomen edustajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle EFSAn johtokuntaan. Suomen varajäsenenä toimii Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm.

‒ Odotan innolla työskentelyä EFSAn johtokunnassa. Tämä on suuri kunnia. EFSA on perustamisestaan saakka toiminut avoimesti ja linjakkaasti elintarviketurvallisuuden edistämiseksi, Rahkio kertoo.

EU:n uuden riskinarvioinnin avoimuusasetuksen myötä heinäkuusta 2022 alkaen EFSA:n johtokuntaan kuuluu edustajia jäsenvaltioista, Euroopan parlamentista, Euroopan komissiosta, ruokaketjun sidosryhmistä (kuluttaja-, ympäristöalan kansalais-, viljelijä- ja teollisuuden järjestöistä) sekä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maista. Parlamenttia johtokunnassa edustaa suomalainen Astrid Thors.

Johtokunnan vastuulla on varmistaa, että EFSA toimii tehokkaasti. Johtokunta hyväksyy EFSA:n työohjelmat, toimintakertomuksen ja talousarvion. Laatii luettelon EU:n toimivaltaisista organisaatioista, jotka voivat avustaa EFSA:a sen tehtävissä. Johtokunta nimittää myös EFSA:n toiminnanjohtajan sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenet. Se ei vaikuta EFSA:n tekemään riippumattomaan tieteelliseen työhön.

1.7.2022
Infograafi EFSAn ja EUn jäsenvaltioiden yhteistyöstä (EFSA)

20.6.2022
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn avoimia paneelikokouksia verkossa. Ravitsemuskysymyksiä käsittelevän paneelin (NDA) kokous järjestetään 29.6–1.7.2022 Lue lisää (EFSA)

7.6.2022
Miten elintarviketurvallisuutta valvotaan meillä ja muualla? Oletko kenties kiinnostunut tämänhetkisistä elintarviketurvallisuuden valvontarakenteista Euroopan alueella? Saksan riskinarviointi-instituutti (BfR) julkaisi tänään uuden verkkoversion Elintarviketurvallisuuden almanakasta (World Food Safety Almanac), jossa esitellään elintarviketurvallisuudesta vastaavat organisaatiot maakohtaisesti.  Unionin 27 jäsenvaltion lisäksi almanakka esittelee kymmenen EU:n naapurimaan – mm. Norjan, Islannin ja Turkin – valvontarakenteet.  Tulevaisuudessa almanakka laajenee kattamaan myös muita maita. Almanakka antaa tietoa muun muassa elintarvikkeita, GMO-tuotteita ja zoonooseja valvovien organisaatioiden rakenteista.

Maakohtaiset esittelyt eli maaprofiilit ovat selkeitä ja ytimekkäitä tiivistelmiä elintarviketurvallisuutta valvovista viranomaistahoista ja niiden tehtävistä. Ne ovat laadittu yhteistyössä kunkin maan EFSAn yhteyshenkilön avustuksella. Profiileihin on sisällytetty valvovien organisaatioiden kotisivuille ohjaavat linkit, joiden kautta lukija pääsee helposti tutustumaan aiheeseen syvemmin. Almanakka julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa verkkoversiona. Suomen maaprofiilin osalta teksti on saatavilla englanniksi, myöhemmin myös suomeksi.

Almanakka on tarkoitettu kaikille elintarviketurvallisuudesta kiinnostuneille sekä sen parissa työskenteleville henkilöille. Lue aiheesta lisää (BfR)

8.4.2022
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn avoimia paneelikokouksia verkossa. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän paneelin (AHAW) kokous järjestetään 4–5.5. Kasvinsuojeluaineita ja niiden jäämiä käsittelevän paneelin (PPR) kokous 28.4. First in line, first served (EFSA)

1.4.2022
EFSA järjestää yhteistyössä ECDCn, ECHAn, EEAn, EMAn ja komission JRCn kanssa kansainvälisen tieteellisen konferenssin "ONE – Health, Environment, Society – Conference". Tapahtuma pidetään Brysselissä ja verkossa 21–24.6. 2022. Ilmoittaudu mukaan! Linkki konferenssin verkkosivulle: https://www.one2022.eu/  (EFSA)

30.3.2022
Kasvinsuojeluainejäämät elintarvikkeissa 2020 - EFSAn kaikkia EU-maita koskeva raportti julkaistu (EFSA)
Tilanne Suomessa vuonna 2020 (Ruokavirasto)

29.3.2022
EFSAn ja ECDCn yhteisraportti zoonoottisten bakteerien mikrobilääkeresistenssistä vuosina 2019–2020 julkaistu. Tutki aineistoa päivitetyllä visualisointityökalulla (EFSA)

9.3.2022
Haku maksimissaan vuoden kestävään harjoitteluun EFSAssa on käynnissä

■ Avoin EUn ja EUn ulkopuolisille ehdokkaille
■ Yliopistosta valmistuneille (esim. kandidaattitutkinto)
■ Kuukausittainen noin 1 250 euron apuraha
■ Haku auki 25.4 asti 

8.3.2022
Rekisteröidy ja seuraa EFSAn avoimia paneelikokouksia verkossa. Kasvinterveyttä käsittelevän paneelin (PLH) kokous järjestetään 30–31.3. First in line, first served. Lue lisää (EFSA)

28.2.2022
Pohjoismaiden ehdotuksesta EFSAn työlistalle päätynyt arviointi sokerista (Tolerable Upper Intake Level for Dietary Sugars) on nyt valmistunut. EFSA suosittelee kansallisia toimia sokerin saannin vähentämiseen.
Tutustu myös aiheesta julkaistuun infografiikkaan sokerin kulutuksesta ja terveyshaitoista (EFSA)

8.2.2022
EFSAn tutkimusrahoitus koostuu apurahoista ja tutkimustyön ”hankinnasta”. EFSA on julkaissut näistä helppotajuiset infografiikat, joissa avataan mm. rahoitusten toimintaperiaatteita, tulosten omistusoikeuksia, hakumenettelyjä ja sopimusmuotoja.

11.1.2022
EFSA on uudelleenarvioinut Bisfenoli A:n (BPA) riskejä ja turvallisen saannin rajaa. TDI (siedettävä päiväsaanti) pienenee 100 000-osaansa. Lausuntoa on mahdollista kommentoida 22.2.2022 asti. Lue lisää (EFSA) 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023