Marjatta Rahkio EFSA:n johtokunnan Suomen edustajaksi

6. heinäkuuta 2022

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosastonjohtaja Marjatta Rahkio on valittu Suomen edustajaksi seuraavalle nelivuotiskaudelle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n johtokuntaan.
Suomen varajäsenenä toimii Maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm.

‒ Odotan innolla työskentelyä EFSAn johtokunnassa. Tämä on suuri kunnia. EFSA on perustamisestaan saakka toiminut avoimesti ja linjakkaasti elintarviketurvallisuuden edistämiseksi, Rahkio kertoo.

EU:n uuden riskinarvioinnin avoimuusasetuksen myötä heinäkuusta 2022 alkaen EFSA:n johtokuntaan kuuluu edustajia jäsenvaltioista, Euroopan parlamentista, Euroopan komissiosta, ruokaketjun sidosryhmistä (kuluttaja-, ympäristöalan kansalais-, viljelijä- ja teollisuuden järjestöistä) sekä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maista. Parlamenttia johtokunnassa edustaa suomalainen Astrid Thors.

Johtokunnan vastuulla on varmistaa, että EFSA toimii tehokkaasti. Johtokunta hyväksyy EFSA:n työohjelmat, toimintakertomuksen ja talousarvion. Laatii luettelon EU:n toimivaltaisista organisaatioista, jotka voivat avustaa EFSA:a sen tehtävissä. Johtokunta nimittää myös EFSA:n toiminnanjohtajan sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenet. Se ei vaikuta EFSA:n tekemään riippumattomaan tieteelliseen työhön.

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Osastonjohtaja Marjatta Rahkio, p. 050 339 4576