Tänä vuonna juhlitaan 10-vuotiasta EFSAn Focal Point -verkostoa

Kansalliset Focal Pointit ovat toimineet viimeiset 10 vuotta EFSAn suurlähettiläinä työskennelleen tiiviissä yhteistyössä Euroopan elintarviketurvallisuuden hyväksi.

Vuonna 2008 perustettu Focal Point -verkosto koostuu kaikista 28 EU:n jäsenvaltiosta, Islannista ja Norjasta. Sveitsi ja ehdokasvaltiot osallistuvat toimintaan tarkkailijoina. Suomen virallinen Focal Point -edustaja on Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön tutkija Kirsi-Maarit Siekkinen, jonka tehtävä on koordinoida tätä työtä Suomessa.

Focal Pointit toimivat tärkeänä linkkinä Euroopan maiden ja EFSAn välillä

Riskinarviointiin keskittyvä Focal Point -toiminta edistää muun muassa tiedonvaihtoa ja vahvistaa valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Sillä on myös tärkeä rooli Euroopan riskinarviointikapasiteetin kasvattamisessa, sekä EFSA:n ja jäsenvaltioiden tieteellisen työn näkyvyyden ja saatavuuden parantamisessa.

"Yhteistyö tänä päivänä on yhä tärkeämpää. Focal Pointit ovat 10 vuoden aikana hitsautuneet yhteen ja asioiden hoito monitieteellisessä ja -kulttuurisessa yhteisössä toimii EFSA:n kipparoimana kuin hyvin rasvattu kone. On ollut huikeaa toimia yhtenä koneen osana ja tuntea, että tehdyllä työllä on oikeasti merkitystä ja sillä on selkeä päämäärä. Työ on kyllä kieltämättä välillä tosi hektistä", kertoo Suomen Focal Point Kirsi-Maarit Siekkinen Evirasta.

"Focal Point -toiminnalla on myös tärkeä tehtävä avustaa ja kannustaa Suomen edustajaa EFSA:n neuvoa-antavassa foorumissa. Käymme yhdessä läpi foorumin asialistan ja pohjustamme näkemykset, joita Suomi esittää kokouksissa. Tässä olemme onnistuneet luomaan Suomelle aktiivisen roolin, jonka mukaisesti autamme mielellämme EFSA:a ja muiden jäsenvaltioiden riskinarviointia, esittelemme rohkeasti näkemyksiämme sekä omia saavutuksiamme ja haluamme oppia muilta." toteaa Eviran pääjohtaja Matti Aho, Suomen edustaja EFSA:n neuvoa-antavassa foorumissa.

Merkkivuoden kunniaksi julkaistiin myös Focal Point -toiminnan merkittävimmät saavutukset infografiikkana.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2018