Luomurehujen ja -elintarvikkeiden erityiset tuontivaatimukset Kazakstanista, Kiinasta, Moldovasta, Turkista, Ukrainasta ja Venäjältä

8. tammikuuta 2021

Euroopan komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista, Moldovasta ja Venäjältä, sekä Kiinasta tuotavien luomurehujen ja – elintarvikkeiden osalta. Turkin tuonnissa uudet tuontivaatimukset ovat voimassa 1.3.2021 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1–31.12.2021 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa, kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote

jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat sekä edeltävässä luomuketjussa toimineiden kaikkien toimijoiden (ml. välittäjät) nimet, osoitetiedot ja luomusertifiointiasiakirjat (maatilalta viljelijälle ml. luomutuotteiden välittäjät hankintaketjussa). Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavia yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmiä, jotka ovat lähtöisin yllä mainituista maista:

  • 10 Viljat
  • 11 Myllyteollisuustuotteet (maltaat, tärkkelykset, inuliini, vehnägluteeni; pois lukien 1105 – 1109)
  • 12 Öljykasvien siemenet ja hedelmät, teollisuus- ja lääkekasvit, korret ja rehut (pois lukien ihmiskäyttöön jalostetut tuotteet ja 1211-1214)
  • 23 Valmistettu rehu ja elintarviketeollisuuden jätetuotteet (pois lukien 2307)

sekä erityisesti myös Kiinasta tuotuja:

  • goji marjoja 0810 9075 (Lycium barbarum and Lycium chinense) sekä näistä prosessoituja tuotteita

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

 

Lisätietoja: 

Tulli
Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Ruokavirasto
ylitarkastaja Teija Lindén, luomujaosto, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
eritysasiantuntija Nora Mäntysaari, rehujaosto, luomurehujen valvonta, luomurehu(at)ruokavirasto.fi

Lisää tietoa luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuonnista