Luomurehujen ja – elintarvikkeiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan, vaatimukset kohdistuvat myös Kiinan tuontiin

20. joulukuuta 2018

Komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista, Moldovasta ja Venäjältä sekä Kiinasta tuotavien luomurehujen ja -elintarvikkeiden osalta. Tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1–31.12.2019 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote on jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttävät sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat sekä edeltävässä luomuketjussa toimineiden kaikkien toimijoiden (ml. välittäjät) nimet, osoitetiedot ja luomusertifiointiasiakirjat (maatilalta viljelijälle ml. luomutuotteiden välittäjät hankintaketjussa). Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavia yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmiä yllä mainituista maista:

  • 10 Viljat
  • 11 Myllyteollisuustuotteet (maltaat, tärkkelykset, inuliini, vehnägluteeni)
  • 12 Öljykasvien siemenet ja hedelmät, teollisuus- ja lääkekasvit, korret ja rehut, auringonkukan siemenet
  • 23 Valmistettu rehu ja elintarviketeollisuuden jätetuotteet

sekä uutena tuoteryhmänä edellisten lisäksi Kiinasta tuotuja:

  • Goji-marjoja (Lycium barbarum and Lycium chinense) sekä näistä prosessoituja tuotteita

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

Lisää tietoa luomurehujen ja -elintarvikkeiden tuonnista
Luonnonmukainen tuotanto Tuonti

Lisätietoja
Tulli:
Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu@tulli.fi
Ruokavirasto:
ylitarkastaja Tiina O’Toole, luomurehu@ruokavirasto.fi (rehujaosto, luomurehut)
ylitarkastaja Teija Lindén, mailto:luomuelintarvike@ruokavirasto.fi (luomujaosto, luomuelintarvikkeet)