Luomurehualan toimijoiden vuoden 2020 tarkastuksilla painotetaan rehujen jäljitettävyyttä ja petosten ennaltaehkäisyä

20. toukokuuta 2020

Luomurehualan toimijoille

 • Huolehdi, että jäljitettävyysvaatimus ”yksi askel eteenpäin ja yksi taaksepäin” toteutuu
 • Varmista myös sisäinen jäljitettävyys, eli raaka-aineiden jäljittäminen valmistusprosessissa edelliseen ja seuraavaan vaiheeseen kaikissa rehun valmistusvaiheissa.
 • Tarkasta luomurehuja vastaanotettaessa pakkauksissa ja saateasiakirjoissa olevat tiedot; toimittajan ja tuotteen nimi ja eränumero. Kirjaa erän määrä, tunnus ja tarkista valvontaviranomaisen tunnusnumero. Pidä vastaanottotarkastuksesta kirjaa.
 • Varmista, että rehujen käyttökirjanpito/siilokirjanpito ja valmistuskirjanpito ovat ajan tasalla ja reseptit vastaavat valmistettavia rehuja.
 • Kirjaa aina hävikki, reklamaatiot ja takaisinvedetyt rehut.
 • Vastaanotetut raaka-aineet = Valmistetut rehut + hävikki ja Valmiit rehut = myydyt + hävikki
 • Varmista ennen tarkastusta, että kirjanpito on ajan tasalla, tuotevirtojen tase täsmää ja asiakirjat ovat helposti saatavilla.

 

 • Jos yritys ei fyysisesti käsittele luomurehuja, pidä kirjaa ostetuista luomutuotteista, niiden määristä ja myyjistä sekä myydyistä tuotteista, ostajista, vastaanottajista ja ajankohdista. Varmista erätunnisteet!
 • Huomioi, että päämies vastaa alihankkijansa kirjanpidosta.
 • Alihankkija erota eri päämiesten tiedot kirjanpidossa selkeästi ja kohdista saapuneiden tuotteiden kirjanpito lähteviin tuotteisiin. Alihankkija = ei omia ostoja tai myyntejä

Vinkkejä, miten voit ehkäistä yrityksesi joutumista petoksen kohteeksi

 • Petoksen kohteeksi voi joutua kuka tahansa ja yllättäen.
 • Petosta on vaikea ennakoida, mutta sen jäljet johtavat usein taloudellisen edun tavoitteluun.
 • Omat yhteistyökumppanit on tärkeä valita huolella. Pitkäaikaiset ja luotettavat kauppakumppanit ovat tärkeitä erityisesti poikkeusoloissa.
 • Petoksellinen toiminta voi paljastua pienestä virheestä – toimijan tarkkuutta tarvitaan!

Miten toimitaan:

 • Tutustu huolellisesti uusiin yhteistyökumppaneihin, tarkista perustiedot eli että toimijat ovat rekisteröityjä rehualan toimijoita ja kuuluvat luomuvalvontaan. Tiedot löytyvät usein viranomaisten/tarkastuslaitosten nettisivuilta.
 • Kysy suositusta toiselta yritykseltä, jos mahdollista.
 • Jos tuotteen hinta on epäilyttävän edullinen, kannattaa selvittää asiaa lisää.
 • Toimiiko jäljitettävyys eli keneltä ja mistä luomurehu on tulossa. Erän ja saateasiakirjojen huolellinen tarkastus erän vastaanotossa.
 • Ole huolellinen sopimusten teossa. Tarkasta luomuasiakirjat yksityiskohtaisesti etukäteen.

Lisätietoja:

Kotimaiset luomutoimijat löytyvät luomuhakukoneesta: https://palvelut2.evira.fi/luomuasiakirjahaku/

Ruokavirastosta: luomurehu@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston tiedote 3321/04.02.20.10/2020 (14.5.2020, pdf)