Luomurehujen ja – elintarvikkeiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta ja sen naapurimaista jatketaan, vaatimukset kohdistuvat myös Kiinan tuontiin

17. joulukuuta 2019

Komissio on jatkanut luomutuotteiden erityisiä tuontivaatimuksia Ukrainasta, Kazakstanista, Moldovasta ja Venäjältä, sekä Kiinasta tuotavien luomurehujen ja – elintarvikkeiden osalta. Tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.1–31.12.2020 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa, kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote

jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat

sekä edeltävässä luomuketjussa toimineiden kaikkien toimijoiden (ml. välittäjät) nimet, osoitetiedot ja luomusertifiointiasiakirjat (maatilalta viljelijälle ml. luomutuotteiden välittäjät hankintaketjussa). Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavia yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmiä yllä mainituista maista:

  • 10 Viljat
  • 11 Myllyteollisuustuotteet (maltaat, tärkkelykset, inuliini, vehnägluteeni; pois lukien 1105 – 1109)
  • 12 Öljykasvien siemenet ja hedelmät, teollisuus- ja lääkekasvit, korret ja rehut (pois lukien ihmiskäyttöön jalostetut tuotteet ja 1211-1214)
  • 23 Valmistettu rehu ja elintarviketeollisuuden jätetuotteet (pois lukien 2307)

sekä erityisesti myös Kiinasta tuotuja:

  • goji marjoja 0810 9075 (Lycium barbarum and Lycium chinense) sekä näistä prosessoituja tuotteita

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

Lisätietoja

Tulli:

Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Ruokavirasto:

Luomujaosto; ylitarkastaja Teija Lindén, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi

Rehujaosto, luomurehujen valvonta; ylitarkastaja Tiina O’Toole, luomurehu(at)ruokavirasto.fi