Muutoksia tavanomaisen valkuaisrehun käyttömahdollisuuteen luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa

27. lokakuuta 2021

EU:n luomuasetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/1165 soveltaminen alkaa 1.1.2022.

Tavanomaiset rehuaineet ja rehun lisäaineet tuotantoeläinten luomurehuissa

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165 sallii edelleen käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa tiettyjä rehuaineita ja rehun lisäaineita, joita ei ole saatavana luonnonmukaisesti. Kyseiset rehut sekä näiden käytön erityisedellytykset ja -rajoitukset on listattu asetuksen liitteessä III.

Tavanomainen valkuaisrehu luomueläinten ruokinnassa

Asetus (EU) 2018/848 mahdollistaa tavanomaisesti tuotettua valkuaista sisältävän rehun käytön luomutuotannossa alle 35 kg sioille ja nuorelle siipikarjalle 31.12.2026 asti.

Luomutuotantoon soveltuvaa tavanomaista valkuaista sisältävää rehua on siis mahdollista valmistaa ja käyttää edellä mainituille nuorille eläimille, jos valkuaista, tai sen korvaavaa sopivaa valkuaista ei ole saatavana luomuna. Käytettävän valkuaisen pitää olla tuotettu/valmistettu ilman kemiallisia liuottimia.

Käyttääkseen tällaista valkuaista eläinten ruokinnassa pitää luomutilan hakea poikkeuslupa Ruokavirastolta. Luomutilan tulee pitää kirjaa käyttämistään rehuista ja varmistaa, että tavanomaista rehua käytetään enintään 5 % maatalousperäisen rehun kuiva-aineesta 12 kuukauden jaksolla. 

”Nuoren siipikarjan” tarkempi määritelmä linjataan myöhemmin Ruokaviraston ohjeella.

Lisätietoja:
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/luomumaatilat/luomuelaimet/


Luomurehuvalvonta:        luomurehu@ruokavirasto.fi
Luomukotieläintuotanto: ELY-keskusten luomuasiantuntijat
                                             merja.manninen@ruokavirasto.fi