Sujuvaa asiointia pellon laidalla - projektissa halutaan helpottaa luomurehuviljelijän arkea

19. marraskuuta 2021

Millaista on luomurehuviljelijän arki ja miten sitä voitaisiin digitalisaation keinoilla helpottaa? Näihin kysymyksiin hakevat nyt Ruokavirasto ja ELY-keskukset yhdessä vastauksia Sujuvaa asiointia pellon laidalla -projektissa. Projekti on yksi Digi- ja väestötietoviraston ja valtionvarainministeriön digitalisaation edistämisen ohjelman pilottiprojekteista. Luomurehuviljelijät ovat pilottiryhmä, lopullisena tavoitteena on kaikkien luomuviljelijöiden palveluiden parantaminen.

Projektissa tavoitteena on ymmärtää viljelijöiden arkea ja palveluiden nykytilaa. Tarkoituksena on myös hahmottaa, millaiset sähköiset palvelut olisivat asiakkaan näkökulmasta toimivimpia. Projektin aikana asiakasymmärrystä kerrytetään haastattelujen ja työpajatyöskentelyn avulla. 

Projektista saadaan eväitä siihen, miten asiakaskeskeisyyttä voidaan tuoda entistä paremmin osaksi Ruokaviraston kehittämistoimintaa. Asiakaskeskeisyydellä tarkoitetaan asiakasnäkökulman huomioimista toiminnassa ja palveluissa sekä niiden suunnittelussa.

Tällä hetkellä luomuviljelijän palvelut ovat Ruokavirastossa ja ELY-keskuksissa hajallaan. Sähköisen asioinnin puute vaikeuttaa ja hidastaa niin viljelijöiden kuin virkamiestenkin toimintaa. Lisäksi palveluja kehitetään eri organisaatioissa eikä kokonaisuutena. 

Projekti kestää vuoden loppuun ja yhteenvetotilaisuus on 19.1.2022. Digitalisaation edistämisen ohjelman asiantuntijatuen pilottiprojektien tavoitteena on edistää laadukkaiden ja asiakastarpeisiin vastaavien digitaalisten julkisten palveluiden kehittämistä. 

Lisätietoja:
Kehittämisasiantuntija Marjut Suursoho, marjut.suursoho@ruokavirasto.fi