Jalostamattoman maataloustuotteen valmistus luomumaatilalla

Jalostamattomien maataloustuotteiden valmistuksella tarkoitetaan sellaista tuotteen käsittelyä, joka tapahtuu toimijan maataloustuotteiden tuotannon yhteydessä ja jossa alkuperäistä tuotetta ei muuteta.
Esimerkkejä jalostamattomien maataloustuotteiden käsittelystä:

  • Jauhojen ja ryynien valmistus tilalla myllyssä tai alihankintana toisen myllyssä
  • Perunoiden ja kasvisten kuoriminen, pilkkominen ja ryöppääminen
  • Marjojen tai ternimaidon tms. jäädyttäminen, pakastaminen, sulattaminen tai jäähdyttäminen
  • Lihan paloittelu ja jauhelihan valmistus
  • Luomuraaka-aineiden sekoittaminen keskenään, kuten raasteiden, yrttisekoitusten, myslien ja soseiden valmistus
  • Edellä mainittujen tuotteiden pakkaaminen ja merkitseminen luomutuotteiksi valmistuksen jälkeen
  • Tilan ulkopuolella rahtityönä teetettyjen tuotteiden paloittelu, sekoittaminen, jäädyttäminen tms. sekä pakkaaminen
  • Merkitseminen luomutuotteiksi maatilalla (esim. rahtimyllyssä jauhetut luomujauhot, teurastamosta palautettu liha)

Valmistuksen valvonta

Jalostamattomien maataloustuotteiden käsittelystä tilalla on tehtävä ilmoitus ELY-keskukseen. ELY-keskus valvoo tilalla tapahtuvia toimintoja, joiden tarkoituksena on omalla luomutilalla tuotettujen jalostamattomien maataloustuotteiden tuottaminen, pakkaaminen ja niiden merkitseminen luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Tilalla tuotettujen raaka-aineiden lisäksi tilalla voidaan käsitellä myös tilalle hankittuja raaka-aineita. Valmistusta valvotaan tilalla tehtävien vuosittaisten tuotantotarkastusten yhteydessä.

Jos luomutilalla aletaan valmistaa jalostettuja luomuelintarviketuotteita, on maatilan ilmoitettava toiminnastaan myös Ruokavirastolle. Jalostamisella tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla alkuperäistä tuotetta muutetaan merkittävästi, esimerkiksi kuumentamalla, savustamalla, suolaamalla, kypsyttämällä, kuivaamalla, marinoimalla, uuttamalla, puristamalla tai pursottamalla tai mainittujen käsittelyjen yhdistelmällä. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistusta valvoo Ruokavirasto.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.7.2022