Metsäkatoasetus (EUDR)

Metsäkatoasetuksen sivusto täydentyy 2024 vuoden aikana.

Lisätietoa muualla verkossa

EU velvoittaa toimijoita metsäkadon hillitsemiseen

EUDR_.jpg

EU:n metsäkatoasetuksen tavoitteena on taata, että unionissa kulutetut tuotteet eivät aiheuta metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä maailmanlaajuisesti. Samalla on tavoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä. 

Asetus koskee seuraavia hyödykkeitä: soija, öljypalmu, kahvi, kaakao, kumi, nautakarja ja puu, sekä näitä sisältäviä tai näistä valmistettuja, erikseen rajattuja, tuotteita kuten: suklaa, huonekalut, nahka, ajoneuvojen renkaat ja painotuotteet. Kattava lista hyödykkeistä ja tuotteista on lueteltu asetuksen liitteessä I.

Asetus velvoittaa toimijat tarkistamaan, että EU:ssa markkinoille asetetut ja EU:sta vietävät tuotteet ovat asetuksen mukaisia. Toimijalla tulee olla asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (DD-järjestelmä), jonka pohjalta vaaditut tarkistukset tehdään.

Tuotteiden tulee olla:

  • metsäkadosta vapaita, eli tuotettu maaperällä, joka ei ole ollut metsäkadon kohteena 31. joulukuuta 2020 jälkeen;
  • puutuotteet eivät ole saaneet aiheuttaa metsien tilan heikkenemistä
  • tuotettu tuotantomaan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja niillä tulee olla
  • asianmukaista huolellisuutta koskeva vakuutus (DD-vakuutus) tehtynä.

Ajankohtaista

Yhteystiedot

Metsäkatoasetukseen liittyvät kysymykset.