DD-vakuutus

Metsäkatoasetukseen (EUDR) liittyvä asianmukaista huolellisuutta koskeva vakuutus (due diligence-statement, DDS) eli DD-vakuutus on sähköinen verkkolomakkeella tehtävä ilmoitus, joka tehdään TRACES-alustalla ennen raaka-aineiden tai tuotteiden markkinoille saattamista. 

Huomioithan, että kyseessä on eri asia kuin puutavara-asetuksessa käytetty DDS-lyhenne (Due Diligence System). 

 

DD-vakuutus tehdään ennen markkinoille saattamista tai vientiä 

Vakuutus tehdään: 

  • Tuonnin tai viennin yhteydessä ennen tullausta (EU:n ulkopuolelta tai ulkopuolelle). 
  • Kotimaan tuotannon tai jatkojalostuksen yhteydessä. (tarkka linjaus ajankohdalle ja ilmoitettavalle erälle on linjattavana, tilanne 5/2024) 

 

DD-vakuutuksen tekeminen pähkinänkuoressa: 

  • Rekisteröidy komission TRACES-järjestelmään (ohjeet LINKKI, tulossa loppuvuodesta 2024)  
  • Kirjaudu järjestelmään ja tallenna uusi DD-vakuutus (katso tietovaatimukset alempana tai asetuksen liite II) 
  • Ota talteen tekemäsi DD-vakuutuksen viitenumero 
  • Voit jatkaa tullausta, tai toimittaa EU:n sisällä tuotteet ostajalle 
  • DD-vakuutuksen viitenumero tulee antaa ostajalle tiedoksi, kun ostaja on yritys.

 

DD-vakuutuksen sisältö (asetuksen liite II): 

 

1. Toimijan tiedot 

Toimijan nimi, osoite ja jos kyseessä ovat markkinoille saapuvat tai niiltä lähtevät asianomaiset hyödykkeet ja asianomaiset tuotteet, asetuksen (EU) N:o 952/2013 9 artiklan mukainen taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero). 

2. Tuotetiedot 

Sen asianomaisen tuotteen harmonoidun järjestelmän koodi, vapaamuotoinen kuvaus, mukaan lukien kauppanimi sekä tarvittaessa täydellinen tieteellinen nimi, ja määrä, jonka toimija aikoo saattaa markkinoille tai viedä. Markkinoille saapuvien tai niiltä lähtevien asianomaisten tuotteiden osalta määrä ilmaistaan nettopainokilogrammoina ja tarvittaessa käyttäen harmonoidun järjestelmän koodia vastaavaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I vahvistettua paljousyksikköä tai kaikissa muissa tapauksissa määrä ilmaistaan nettopainona tai tarvittaessa -tilavuutena taikka yksikköjen lukumääränä. Paljousyksikköä voidaan käyttää, jos se on määritelty johdonmukaisesti kaikille asianmukaista huolellisuutta koskevassa vakuutuksessa tarkoitetuille harmonoidun järjestelmän koodin mukaisille mahdollisille alanimikkeille. 

3. Alkuperätiedot 

Tuotantomaa ja kaikkien niiden maa-alueiden maantieteellinen sijainti, joilla asianomaiset hyödykkeet on tuotettu. Niiden asianomaisten tuotteiden osalta, jotka sisältävät nautaeläintä tai jotka on valmistettu nautaeläimiä käyttäen, ja sellaisten asianomaisten tuotteiden osalta, joiden ravintona on käytetty asianomaisia tuotteita, maantieteellisen sijainnin on viitattava kaikkiin tiloihin, joilla nautaeläimiä pidettiin. Jos asianomainen tuote sisältää eri maa-alueilla tuotettuja hyödykkeitä tai on valmistettu käyttäen niitä, kaikkien maa-alueiden maantieteellinen sijainti on ilmoitettava 9 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. 

4. DD-vakuutuksen viitenumero 

Niiden toimijoiden osalta, jotka viittaavat olemassa olevaan asianmukaista huolellisuutta koskevaan vakuutukseen 4 artiklan 8 ja 9 kohdan nojalla, tällaisen asianmukaista huolellisuutta koskevan vakuutuksen viitenumero. 

5. Vakuutus-lause 

Seuraava teksti: ”Esittämällä tämän asianmukaista huolellisuutta koskevan vakuutuksen toimija vahvistaa, että asetuksen (EU) 2023/1115 mukaista asianmukaista huolellisuutta on noudatettu ja että riskiä ei ole havaittu lainkaan tai on havaittu vain merkityksettömän alhainen riski siitä, että asianmukaiset tuotteet eivät ole kyseisen asetuksen 3 artiklan a tai b alakohdan mukaisia.” 

6. Allekirjoitus seuraavassa muodossa: 

Seuraavan puolesta allekirjoitettu: 

Päivämäärä: 

Nimi ja tehtävä: 

Allekirjoitus: 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2024