Keitä asetuksen velvoitteet koskevat?

240515_metsakato_infograafi_1_1920x1080.png

 

Metsäkatoasetuksen piirissä ovat puu, naudan liha ja muut naudan osat, kahvi, kaakao, soija, öljypalmu ja kumi, sekä näistä valmistetut tuotteet, jotka on listattu metsäkatoasetuksen liitteessä 1.

Metsäkatoasetus velvoittaa toimijoita, jotka kaupallisen toiminnan yhteydessä saattavat asetuksen mukaisia tuotteita EU:n markkinoille tai vievät niitä. Metsäkatoasetus koskee siis tuontia EU:hun, vientiä EU:sta, kaupankäyntiä kotimaassa sekä EU:n sisällä, kotimaista tuotantoa sekä jatkojalostusta kotimaassa ja EU:n alueella.

Asetus edellyttää toimenpiteitä edellä mainituilta toimijoilta ja kauppaa käyviltä. Velvoitteet riippuvat esimerkiksi yrityksen koosta ja roolista toimitusketjussa.

 

240515_metsakato_infograafi_6_1920x1080.png

 

Metsäkatoasetusta aletaan soveltamaan 30.12.2024. Mikro- ja pienyritysten kohdalla siirtymäaika jatkuu 29.6.2025 saakka. Huom! pidennetty siirtymäaika ei koske nykyisen puutavara-asetuksen tuotteita.

Lue tarkemmin eri toimitusketjun velvoitteista verkkosivun eri osioista.

 

Sovellettavat hyödykkeet ja tuotteet – tuotelistaus

(asetuksen liite I)

Asetuksen liite I eur-lex-sivustolla.

Nautakarja

 • 0102 21 , 0102 29 Elävät nautaeläimet
 • ex 0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty
 • ex 0202 Naudanliha, jäädytetty
 • ex 0206 10 Nautaeläinten muut syötävät osat, tuoreet tai jäähdytetyt
 • ex 0206 22 Nautaeläinten syötävät maksat, jäädytetyt
 • ex 0206 29 Nautaeläinten muut syötävät osat (paitsi kielet ja maksat), jäädytetyt
 • ex 1602 50 Muut valmisteet ja säilykkeet naudanlihasta, muista naudanosista tai verestä
 • ex 4101 Nautaeläinten raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut
 • ex 4104 Nautaeläinten vuodat ja nahat, parkitut tai crust-käsitellyt, karvapeitteettömät, myös halkaistut, mutta eivät enempää valmistetut
 • ex 4107 Nautaeläinten nahka, parkituksen tai crust-käsittelyn jälkeen edelleen valmistettu, myös pergamenttinahaksi valmistettu, karvapeitteetön, myös halkaistu, muu kuin nimikkeen 4114 nahka.

Kaakao

 • 1801 Kaakaopavut, kokonaiset tai rouhitut, raa’at tai paahdetut
 • 1802 Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaojätteet
 • 1803 Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu
 • 1804 Kaakaovoi, -rasva ja -öljy
 • 1805 Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön
 • 1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet.

Kahvi

 • 0901 Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta.

Öljypalmu

 • 1207 10 Palmunpähkinät ja -ytimet
 • 1511 Palmuöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
 • 1513 21 Raaka palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
 • 1513 29 Palmunydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat (ei kuitenkaan raaka öljy)
 • 2306 60 Öljykakut ja muut palmunpähkinä- tai palmunydinrasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut
 • ex 2905 45 Glyseroli, puhtausaste vähintään 95 % (laskettuna kuiva-aineen painosta)
 • 2915 70 Palmitiinihappo, steariinihappo, niiden suolat ja esterit
 • 2915 90 Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset (ei kuitenkaan muurahais- ja etikkahappo, mono-, di- ja trikloorietikkahapot, propionihappo, butaanihapot, pentaanihapot, palmitiinihappo ja steariinihappo, niiden suolat ja esterit sekä etikkahappoanhydridi)
 • 3823 11 Steariinihappo, teollinen
 • 3823 12 Öljyhappo, teollinen
 • 3823 19 Teolliset monokarboksyylirasvahapot sekä puhdistuksessa saadut happamat öljyt (paitsi steariinihappo, öljyhappo ja mäntyöljyrasvahapot)
 • 3823 70 Teolliset rasva-alko.

Kumi

 • 4001 Luonnonkumi, balata, guttaperkka, guayulekumi, chiclekumi ja niiden kaltaiset luonnosta saadut kumit, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
 • ex 4005 Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina
 • ex 4006 Muussa muodossa oleva vulkanoimaton kumi (esim. sauvat, putket ja profiilit) ja tavarat (esim. levyt ja renkaat)
 • ex 4007 Vulkanoitu kumilanka, myös kerrattu
 • ex 4008 Laatat, levyt, kaistaleet, tangot ja profiilit, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia
 • ex 4010 Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia
 • ex 4011 Uudet pneumaattiset ulkorenkaat, kumia
 • ex 4012 Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, ulkorenkaan kulutuspinnat sekä vannenauhat, kumia
 • ex 4013 Sisärenkaat, kumia
 • ex 4015 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet (myös kintaat ja muut käsineet), kaikkiin tarkoituksiin, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia
 • ex 4016 Muut tavarat, vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia, muualle 40 ryhmään kuulumattomat
 • ex 4017 Kovakumi (esim. eboniitti) kaikissa muodoissa, myös jätteet ja romu; kovakumitavarat.

Soija

 • 1201 Soijapavut, myös murskatut
 • 1208 10 Soijapavuista valmistetut jauhot
 • 1507 Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat
 • 2304 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut.

Puu

 • 4401 Polttopuu, rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa; puu lastuina ja hakkeena; sahanpuru ja puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu
 • 4402 Puuhiili (myös kuori- ja pähkinähiili), myös yhteenpuristettu
 • 4403 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu
 • 4404 Vannepuu; halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit; puukepit, karkeasti muotoillut, mutta ei sorvatut, taivutetut eikä muulla tavalla valmistetut, kävelykeppien, sateenvarjojen, työkalujen varsien tai niiden kaltaisten tavaroiden valmistukseen soveltuvat; puusäleet ja niiden kaltaiset tavarat
 • 4405 Lastuvilla; puujauho
 • 4406 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt
 • 4407 Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm
 • 4408 Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm
 • 4409 Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu
 • 4410 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja ”oriented strand board” -levy sekä niiden kaltaiset levyt (esimerkiksi ”waferboard”-levyt), myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristetut
 • 4411 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy, myös hartsilla tai muulla orgaanisella sideaineella yhteenpuristettu
 • 4412 Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu
 • 4413 Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina
 • 4414 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset
 • 4415 Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset; puiset kaapeli- ja johdinkelat; kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat;
 • puiset kuormauslavojen lavakaulukset
 • (lukuun ottamatta pakkausmateriaaleja, joita käytetään yksinomaan toisen markkinoille saatetun tuotteen tukemisessa, suojaamisessa tai kantamisessa)
 • 4416 Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet
 • 4417 Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen ja -välineiden rungot, varret ja kädensijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja -kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut
 • 4418 Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, myös puiset solulevyt, yhdistetyt lattialaatat, päreet ja paanut
 • 4419 Puiset pöytä- ja keittiöesineet
 • 4420 Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- tai ruokailuvälinelippaat ja -kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat; puiset pienoisveistokset ja muut koriste-esineet; puiset 94 ryhmään kuulumattomat kalusteet
 • 4421 Muut puusta valmistetut tavarat
 • Yhdistetyn nimikkeistön 47 ja 48 ryhmään kuuluva massa ja paperi, lukuun ottamatta bambupohjaisia tuotteita ja keräystuotteita (jätetuotteita)
 • ex 49 Paperiset kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut painotuotteet, käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset
 • ex 9401 Puiset istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muunnettavat, sekä niiden osat
 • 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 ja 9403 91 Puuhuonekalut sekä niiden osat
 • 9406 10 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2024