Ruokavirasto EU:n metsäkatoasetuksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi 

31. tammikuuta 2024

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Ruokaviraston EU:n metsäkatoasetuksen toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa. Ruokavirasto vastaa asetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä.

Ratkaisu toimivaltaisesta viranomaisesta vahvistetaan lainsäätämisen yhteydessä eduskunnassa.

Aiheesta myös Maa- ja metsätalousministeriön uutisessa.