Suomi.fi valtuuksien käyttöönotto Siilo-asiointipalvelussa

Julkaisupäivä: 8. kesäkuuta 2023

1 Suomi.fi tunnistautuminen

Kaikki AGRIM-tuontitodistukset ja AGREX-kiintiövientitodistukset haetaan  Ruokaviraston Siilo-asiointipalvelun kautta osoitteessa https://siilo.ruokavirasto.fi/.

Asiakkaiden tulee kirjautua Siilo-asiointipalveluun suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu, jonka avulla voit kirjautua suomalaisiin julkishallinnon sähköisiin palveluihin.

Tunnistus on käytössä kaikissa palveluissa, joissa käyttäjän henkilöllisyys pitää varmistaa. Sähköisten palveluiden käyttäminen on tietoturvallista, kun sinut on tunnistettu.

2 Kuka voi tehdä suomi.fi valtuutuksen?

Jotta voit antaa valtuuksia valtuusrekisterissä yrityksen puolesta, sinulla tulee olla
jokin alla olevista rooleista:

 • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan
  sijainen,
 • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa
  yritystä yksin,
 • kaupparekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty
  yksityinen elinkeinonharjoittaja tai
 • henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut oikeuden valtuuttaa toisia
  henkilöitä yrityksen puolesta (edustamisvaltuus).

3 Siilo-asiointipalvelun valtuuskoodit Suomi.fi-palvelussa?

Voit antaa suomi.fi-palvelussa kuudenlaisia valtuuksia Siilo-asiointipalveluun:

Siilon valtuuskoodit
Asiakategoria: Markkinatuet ja -etuudet

 • Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakeminen ja hakijatietojen ylläpito
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakeminen
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä hakemuksia ja tietoja)
 • Maataloustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen hakeminen ja hakijatietojen ylläpito
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden yksityiseen varastointiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen hakeminen
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden yksityiseen varastointiin liittyviä hakemuksia ja tietoja)
 • Maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjousten jättäminen ja hakijatietojen ylläpito
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jättää maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjouksia ja katsella niihin liittyviä tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjousten jättäminen
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jättää maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjouksia ja katsella niihin liittyviä tietoja)

Nimenkirjoittajan lisäksi yrityksen toinen henkilö, jolle on annettu suomi.fi valtuutuksissa asiointivaltuus, jollekin alla olevista valtuuskoodeista tai useammalle niistä, pystyy rekisteröimään yrityksen Siilo-asiointipalveluun kyseiseen alajärjestelmään/alajärjestelmiin.

Ruokavirasto ei suosittele näiden valtuuskoodien antamista edustajayritykselle (huolintayritykselle tai tilitoimistolle, sillä yrityksen omien tietojen ja tilinumeron päivittäminen on mahdollista näillä valtuuskoodeilla). Tällöin yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön tai yrityksen toisen henkilön, jolle on annettu valtuus tulee ensin rekisteröidä yrityksensä Siilo-asiointipalveluun sekä antaa yrityksen perustiedot järjestelmien käyttöä ja järjestelmästä lähteviä ilmoitusviestejä varten.

Jos yrityksen nimenkirjoittaja päättää kuitenkin jonkin alla olevan valtuutuksen edustajayritykselle antaa, niin pyydämme ilmoittamaan siitä myös Ruokavirastoon.

 • Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakeminen ja hakijatietojen ylläpito
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen hakeminen ja hakijatietojen ylläpito
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden yksityiseen varastointiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjousten jättäminen ja hakijatietojen ylläpito
  (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jättää maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjouksia ja katsella niihin liittyviä tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)

3.1 Tärkeää tietoa ennen suomi.fi-palvelun käyttämistä: valitse oikea selain, odota että sivu latautuu

Omien havaintojemme perusteella suomi.fi-valtuuksien antaminen onnistuu
ainoastaan Mozilla Firefox ja Google Chrome -selaimilla. Älä käytä Internet Explorer -
selainta.

Suomi.fi-palvelun käyttäminen on kokemuksiemme mukaan toisinaan hidasta. Älä
siis päivitä selaimen sivua, vaan odota rauhassa, että sivu latautuu. Se saattaa kestää
useita minuutteja.

4 Yrityksen tehtävä nämä toimenpiteet itse

4.1 Yritys, joka hoitaa asioinnin Siilo-asiointipalvelussa itse

Yrityksen toimitusjohtaja tai muu nimenkirjoittaja voi asioida Siilo-asiointipalvelussa ilman suomi.fi valtuutusta, jos muita henkilöitä ei ole tarvetta valtuuttaa Siilo-asiointipalvelun asiointiin. Yrityksen nimenkirjoittaja voi rekisteröidä yrityksensä ja aloittaa asioinnin suomi.fi kirjautumisen avulla suoraan Siilo-asiointipalvelussa.

4.1.1 Yrityksessä joku muu kuin toimitusjohtaja hoitaa asioinnin Siilo-asiointipalvelussa. Toimitusjohtaja tai toimitusjohtajalta valtuutusoikeuden saanut henkilö antaa valtuutuksen saman yrityksen henkilölle hoitaa asiointia.

Anna asiointivaltuus asiointiin näin:

 1. Kirjaudu suomi.fi valtuuspalveluun https://www.suomi.fi/valtuudet omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi.
 3. Valitse valtuuden antaminen (”Anna valtuuksia”)
 4. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida.
 5. Valitse listasta valtuutustyypiksi Asiointivaltuus.
 6. Lisää Osapuolet-osioon henkilön henkilötunnus.
 7. Valitse valtuus eli valtuuskoodi. Katso oikea valtuuskoodi luvusta 3.
 8. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 9. Vahvista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein.

4.1.2 Yrityksessä toimitusjohtaja valtuuttaa jonkun muun henkilön antamaan valtuutuksia. Valtuutettu henkilö voi valtuuttaa myös itsensä.

Anna valtuutusoikeus näin:

 1. Kirjaudu suomi.fi valtuuspalveluun https://www.suomi.fi/valtuudet omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi.
 3. Valitse valtuuden antaminen (”Anna valtuuksia”)
 4. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida.
 5. Valitse valtuutustyypiksi Valtuutusoikeus, jolloin henkilö voi antaa asiointivaltuuden itselleen ja muille.
 6. Lisää Osapuolet-osioon työntekijän henkilötunnuksen.
 7. Valitse valtuus eli valtuuskoodi. Katso oikea valtuuskoodi luvusta 3.
 8. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 9. Vahvista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein.

4.2 Yritys valtuuttaa edustajayrityksen (huolintayrityksen tai tilitoimiston) asioimaan Siilo-asiointipalvelussa sähköisesti Suomi.fi-valtuutuksella

Toimitusjohtaja antaa edustajalle asiointivaltuuden.

Anna edustajalle (huolintayritykselle tai tilitoimistolle) valtuus asiointiin näin:

 1. Kirjaudu suomi.fi valtuuspalveluun https://www.suomi.fi/valtuudet omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi.
 3. Valitse valtuuden antaminen (”Anna valtuuksia”)
 4. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida.
 5. Valitse listasta valtuutustyypiksi: Asiointivaltuus
 6. Lisää Osapuolet-osioon edustajan y-tunnuksen
 7. Valitse valtuus eli valtuuskoodi. Katso oikea valtuuskoodi luvusta 3.
 8. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 9. Vahvista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein.

5 Edustajayrityksen (huolintayrityksen tai tilitoimiston) tehtävä tämän luvun toimenpiteet

5.1 Edustaja saa valtuutuksen suomi.fi valtuutuksella

5.1.1 Yritys (huolintayritys tai tilitoimisto) hoitaa asioinnin toisen yrityksen puolesta Siilo-asiointipalvelussa. Tilitoimiston tai huolintayrityksen toimitusjohtaja hoitaa itse asioinnin.

Varmista ensin, että olet saanut edustamaltasi yritykseltä valtuutuksen Siilo-asiointiin.
Anna itsellesi valtuus hoitaa Siilo-asiointia näin:

 1. Kirjaudu suomi.fi valtuuspalveluun https://www.suomi.fi/valtuudet omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi.
 3. Valitse valtuuden antaminen (”Anna valtuuksia”)
 4. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida.
 5. Valitse listasta valtuutustyypiksi: Edustamisvaltuus
 6. Lisää Osapuolet-osioon oman henkilötunnuksensa.
 7. Valitse valtuus eli valtuuskoodi. Katso oikea valtuuskoodi luvusta 3.
 8. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 9. Vahvista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein.

5.1.2 Yritys (huolintayritys tai tilitoimisto) hoitaa asioinnin toisen yrityksen puolesta Siilo-asiointipalvelussa. Joku muu kuin tilitoimiston tai huolintayrityksen toimitusjohtaja hoitaa asioinnin, mutta toimitusjohtaja antaa valtuuksia.

Varmista ensin, että olet saanut edustamaltasi yritykseltä valtuutuksen Siilo-asiointiin.
Anna henkilölle yrityksessäsi valtuudet Siilo-asiointiin.

 1. Kirjaudu suomi.fi valtuuspalveluun https://www.suomi.fi/valtuudet omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse yrityksen puolesta asiointi.
 3. Valitse valtuuden antaminen (”Anna valtuuksia”)
 4. Valitse yritys, jonka puolesta haluat asioida.
 5. Valitse listasta valtuutustyypiksi: Edustamisvaltuus
 6. Lisää Osapuolet-osioon työntekijän henkilötunnus.
 7. Valitse valtuus eli valtuuskoodi. Katso oikea valtuuskoodi luvusta 3.
 8. Valitse valtuutuksen voimassaoloaika.
 9. Vahvista yhteenvedosta, että tiedot ovat oikein.

6 Näin pyydät valtuudet asioida organisaatiosi puolesta

Suomi.fi-valtuuksissa voit pyytää organisaatiolta asiointivaltuuden. Valtuuspyyntö muuttuu voimassa olevaksi asiointivaltuudeksi, kun pyynnön vastaanottaja on hyväksynyt sen. Tarvitset organisaation Y-tunnuksen, jotta voit pyytää organisaatiolta asiointivaltuutta.

Toimi näin:

 1. Tunnistaudu Suomi.fin etusivulla omilla pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
 2. Valitse valikkoriviltä Valtuudet.
 3. Jos sinulla on valtuuksia johonkin organisaatioon, voit valita, asioitko organisaation puolesta vai henkilönä. Valitse, haluatko pyytää valtuuden itsellesi vai jollekin organisaatiolle, jota voit edustaa.
 4. Klikkaa Pyydä valtuuksia -painiketta.
 5. Valitse Lisää valtuuttajat -kohdasta Lisää yritys. Valitse Lisää yritys myös siinä tapauksessa, kun pyydät valtuutta esimerkiksi yhdistykseltä, kunnalta, oppilaitokselta tai muulta organisaatiolta.
 6. Kirjoita Y-tunnus avautuvaan kenttään.
 7. Valitse sen jälkeen avautuvasta valikosta oikea organisaatio. Voit hakea organisaation myös nimellä, jos olet varma nimestä. Klikkaa Lisää-painiketta. Voit lisätä muitakin yrityksiä, jos tarvitset heiltä valtuuksia. Muussa tapauksessa paina Seuraava-painiketta.
  Kirjoita Hae valtuusasia -kenttään se valtuuskoodi, jota tarvitset. Kirjoita vain yksi alla olevista koodeista.
 8. Määritä pyytämäsi valtuuden voimassaoloaika.
 9. Tarkista valtuuspyyntösi ja klikkaa sen jälkeen Vahvista valtuuspyyntö lähettääksesi pyynnön.

Valtuuspyynnön vastaanottaja saa tiedon valtuuspyynnöstä Suomi.fi-viesteihin. Ellei vastaanottava organisaatio ole ottanut Suomi.fi-viestejä käyttöön, tulee sinun itse ilmoittaa valtuuspyynnöstä vastaanottajalle.

Valtuuksien pyytämisen ja antamisen yksityiskohtiin voit tutustua tarkemmin
Väestörekisterikeskuksen ohjesivuilla.

7 Näin tarkistat asiointioikeutesi

Perusrekistereistä löytyvät oikeudet

 1. Mene osoitteeseen www.suomi.fi/omat-tiedot.
 2. Tunnistaudu palveluun.
 3. Saat näkyviin listan rekistereistä, jossa sinulla voi olla erilaisia rooleja. Klikkaa hiirellä PRH Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereitä.
 4. Näet omat roolisi kaupparekisterissä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä ja yhdistysrekisterissä.

Jos tiedoissa on virheitä, ota yhteyttä Patentti- ja rekisterihallituksen asiakaspalveluun.

Valtuusrekisteriin tallennetut valtuudet

 1. Mene osoitteeseen www.suomi.fi/valtuudet.
 2. Tunnistaudu palveluun.
 3. Valitse avautuvasta ikkunasta painike Henkilökohtaiset valtuudet.
 4. Tässä osiossa voit pyytää ja antaa valtuuksia. Kohdasta Saadut valtuudet näet kaikki sinulle myönnetyt valtuudet.

8 Miten kirjaudun Siilo-asiointipalveluun?

Lue tarkemmat ohjeet kirjautumisesta ja käytöstä Siilo-asiointipalvelun käyttöohjeesta täältä.

Voit kirjautua Siilo-asiointipalveluun osoitteessa: https://siilo.ruokavirasto.fi/.

9 Tärkeitä yhteystietoja ja osoitteita