Ajankohtaista

16.4.2024

Elintarvikeketjun viranomaiset mukana torjumassa harmaata taloutta ja talousrikollisuutta

Viranomaisten torjuntatilastot vuodelta 2023 on julkaistu. Torjuntatilastoissa ovat ensimmäistä kertaa mukana elintarvikeketjuun kuuluvia toimialoja koskevat rikosepäilyt ja tehdyt tutkintapyynnöt.

Torjuntaohjelmien avulla viranomaisyhteistyötä on saatu vahvistettua, mikä on kasvattanut osaamista, ja harmaan talouden ilmiöitä tunnistetaan aiempaa paremmin. Tämä näkyy erityisen hyvin elintarvikeketjun toimialoilla esiintyvän rikollisuuden tunnistamisessa, koska Ruokavirasto oli ensimmäistä kertaa mukana Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan viranomaisyhteistyön kehittämishankkeessa vuosina 2020-2023.

Hankkeen ansiosta elintarvikeketjun rikoksia tunnistetaan viranomaisketjussa paljon aiempaa paremmin ja rikosepäilyjä saatetaan esitutkintaan aiempaa tehokkaammin. Väärinkäytösten tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa torjuntaviranomaisten välinen yhteistyö ja tietojen vaihto on avainasemassa.

Lue lisää harmaantalouden torjuntatilastoista

16.4.2024

Talousrikoksia ennätyksellinen määrä vuonna 2023 − talouden heikko tilanne näkyy harmaan talouden torjuntatilastoissa

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy talousrikosten, konkurssien ja verovelan määrän kasvuna. Poliisin tietoon tuli vuonna 2023 lähes 2 400 talousrikosasiaa, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tiedot selviävät harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoden 2023 valvontatuloksista.

Lue lisää harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoden 2023 valvontatuloksista

 

27.3.2024

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman 2020–2023 hankkeiden vaikutusarvio on valmistunut

Kaiken kaikkiaan yli 50 hankkeen onnistumista arvioitiin pääosin kiitettävin arvosanoin ja niiden nähtiin toteuttaneen hyvin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaa. Toimenpideohjelman joustavuuden ansiosta toimenpideohjelmassa on voitu reagoida nopeasti erilaisiin ilmiöihin.
Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

16.1.2024

Rekisterien ulkopuolisesta elinkeinotoiminnasta sadan miljoonan verovaje

Suomessa arvioidaan olevan jopa noin 7 400 Verohallinnon rekisterien ulkopuolella elinkeinotoimintaa harjoittavaa kotimaista yritystä. Tyypillisesti tällaista toimintaa harjoitetaan niin sanotulla pöytälaatikkoyrityksellä, jonka toiminta oli rekisteritietojen perusteella päättynyt tai toimintaa ei ollut koskaan aloitettu. Ilmiön laajuutta on arvioitu nyt ensimmäisen kerran Suomessa hyödyntäen koneoppimisen menetelmää.
Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

Harmaan talouden torjunta kuuluu kaikille: Paras lopputulos syntyy yhdessä viranomaisten kanssa

Matkailu- ja ravintola-alalla esiintyvä harmaa talous on tyypillisesti ohimyyntiä ja muita käteisen käyttöön liittyviä rikoksia. Viime aikoina alalla keskustelua ovat herättäneet myös yrityksissä ilmenneet työperäisen hyväksikäytön tapaukset. Alojen yrittäjiä ja työnantajia edustavan MaRan mukaan yhteistyö viranomaisten kanssa on paras keino torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.
Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje

 

14.11.2023

Elintarvikeketjun valvontaviranomaiset mukana työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunnan rintamassa.

PolAMKin tiedote 13.11.2023: Work Help Finland -sovellus apuna ihmiskaupan torjunnassa

 

13.6.2023

Elintarvikeketjun rikoksia torjutaan yhteistyönä – rajat ylittävä tavaraliikenne pilottikohteena

18.4.2023

Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteita naamioidaan yrittäjyydeksi – kasvavalla ilmiöllä haetaan taloudellista hyötyä

24.3.2023

Hunajan väärennysepäilyjä Euroopan markkinoilla                   

Euroopan komission julkaisemien koordinoidun hunajahankkeen tulosten perusteella 46 % EU:n ulkopuolelta tuotavasta hunajasta epäillään olevan määräysten vastaista.   

10.2.2023

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi 10.2.2023 tuomion lampaiden laittomiin teurastuksiin ja tarkastamattoman lampaan lihan myyntiin kohdistuneessa laajassa rikosasiassa

Päätekijä, teurastaja  tuomittiin yhteensä 2 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen ja menettämään valtiolle rikoshyötynä yli 60.000 euroa. Vankeusrangaistus tuomittiin terveysrikoksesta, törkeästä eläinsuojelurikoksesta, ympäristön turmelemisesta, rekisterimerkintärikoksesta ja veropetoksesta.

Pienempiä tuomioita sai toinen teurastaja (1 vuosi vankeutta) sekä 7 lammastilallista. Lammastilallisten tuomiot olivat 10 päiväsakon ja 1 vuoden ehdollisesta vankeusrangaistuksen väliltä. Lammastilallisia tuomittiin avunannosta terveysrikokseen, avunannosta törkeään eläinsuojelurikokseen, ympäristön turmelemisesta, eläintaudin leviämisvaaran aiheuttamisesta, eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain rikkomiseen ja sivutuotelakirikkomukseen.

Lisätietoja: rikostorjunta@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 16.4.2024