Rikosten torjunta

Ruokaviraston tehtäväalueelle kuuluu elinkeinotoiminnan tukeminen ja valvominen. Siten huolehdimme, että alan yritysten on mahdollista kilpailla markkinoilla keskenään tasavertaisesti. Kuten muillakin toimialoilla, myös tällä sektorilla on vilpillisiä toimijoita, jotka heikentävät rehellisten tahojen toimintaedellytyksiä ja heikentävät näin koko toimialan kannattavuutta ja sen myötä myös tulevaisuudennäkymiä.

Ruokaviraston tehtäväalueen rikoksissa on kyse piilorikollisuudesta ja lähtökohtaisesti aina talousrikoksista: oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelusta elinkeinotoiminnassa.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 9.11.2022