Maatalouden ja maaseudun rahoitukseen liittyvät rikokset

Maatalouden ja maaseudun rahoitukseen liittyvillä rikoksilla tarkoitetaan petoksellista toimintaa, joka liittyy Euroopan unionin ja kansallisten varojen väärinkäyttöön. Toiminnassa on yleensä kyse petoksesta, jonka tarkoituksena on ollut joko saavuttaa oikeudetonta taloudellista etua tai aiheuttaa julkisiin varoihin kohdistuvaa taloudellista vahinkoa. Maatalouden ja maaseudun rahoitukseen liittyvissä tuissa kyseessä on useimmiten avustuspetos, mutta kyseeseen voi tulla myös muu rikosnimike.

Maatalouden ja maaseudun rahoitukseen liittyvissä viranomaistehtävissä toteutetaan petostentorjuntaa ennaltaehkäisemällä ja havaitsemalla petoksellista toimintaa. Petoksellisen toiminnan johdosta viranomainen tekee tarpeelliset jatkotoimenpiteet, kuten rikosilmoituksen esitutkintaviranomaiselle.

Maatalouden ja maaseudun rahoitukseen liittyvät petokset voivat liittyä viljelijätukiin, maaseudun kehittämisen tukiin tai markkinatukiin.

Viljelijätuissa voidaan yrittää tahallisesti erehdyttää viranomaista esimerkiksi

 • väärentämällä asiakirjoja
 • hakemalla tukea lohkosta, joka ei ole hakijan hallinnassa
 • hakemalla korvausta toimenpiteistä, joita ei hakija ei voi edes toteuttaa ja yrittää siten saada perusteetonta etua
 • tekemällä vääriä eläinrekisteri-ilmoituksia tuen saamiseksi
 • luomalla keinotekoiset olosuhteet tuen myöntämiseksi.

Maaseudun kehittämisen tuissa voidaan yrittää tahallisesti erehdyttää viranomaista esimerkiksi

 • väärentämällä asiakirjoja
 • luomalla keinotekoisesti olosuhteet tuen myöntämiseksi, esimerkiksi perustamalla uusi yritys tarkoituksena kiertää yrityskokoa koskevat tukikelpoisuusvaatimukset
 • käyttämällä avustusta muuhun kuin tuettuun tarkoitukseen
 • luomalla keinotekoisia kilpailutusmenettelyitä, joilla on tarkoitus varmistaa hankinta tietyltä, tuenhakijan vaikutuspiiriin kuuluvalta taholta

Markkinatuissa voidaan yrittää tahallisesti erehdyttää viranomaista esimerkiksi

 • väärentämällä asiakirjoja
 • hakemalla tukea toimenpiteille, joita ei ole toteutettu
 • antamalla virheellisiä tietoja tuonti- tai vientitodistuksen saamiseksi
 • luomalla keinotekoiset olosuhteet tuen myöntämiseksi
Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2022