Kasvinterveyden riskinarviointi

Kasvinterveyden riskinarvioinnissa arvioidaan uusiin suomalaista kasvintuotantoa uhkaaviin tuhoeläimiin ja kasvitauteihin liittyvää riskiä. Arvioinneissa noudatetaan Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (International Plant Protection Convention, IPPC) riskinarviointiohjeita (International Standards for Phytosanitary Measures No. 2 ja No. 11)

Kasvinterveyden riskinarvioinnissa arvioidaan kasvintuhoojan maahantulon ja maassa leviämisen todennäköisyys sekä tuhoojan aiheuttaman haitan vakavuus. Riskinarvioinnissa voidaan myös arvioida tuhoojan leviämisen estämiseksi käytettävissä olevien keinojen tehoa ja kustannustehokkuutta. Arvioitavia keinoja ovat lähinnä lainsäädännössä maahan tuotavalle tavaralle asetettavat vaatimukset sekä lainsäädännössä ja valmiussuunnitelmissa tuhoojien leviämisen estämiseksi suunnitellut torjuntatoimenpiteet.

Ruokavirastossa tehtävät kasvinterveyden riskinarvioinnit voivat koskea kasvinterveyslainsäädännössä tarkoitettuja hävitettäviä ja torjuttavia kasvintuhoojia, tai muita maa-, puutarha- ja metsätaloutta uhkaavia tuhoeläimiä ja kasvitauteja, joita ei toistaiseksi esiinny Suomessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2022