Riskinarviointi

Riskinarviointi on tieteellinen prosessi, joka sisältää vaaran tunnistamisen, vaaran kuvaamisen, altistuksen arvioinnin ja riskin kuvaamisen. Riskinarvioinnissa on keskeistä laaja yhteistyö elinkeinon, tutkimuksen ja muiden viranomaistahojen kanssa. Riskinarviointi on myös riippumatonta riskinhallinnasta ja päätöksenteosta, sitä käytetään näiden tukena.

Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikön työ keskittyy seuraaviin aihealueisiin:

Elintarvikkeet

Mikrobiologisen tai kemiallisen riskinarvioinnin avulla voidaan pienentää elintarvikkeissa esiintyvien mikrobien tai haitallisten kemikaalien ihmisille aiheuttamaa altistusta ja parantaa elintarviketurvallisuutta.

Eläimet

Tarttuviin eläintauteihin liittyvät riskinarvioinnit auttavat tautisuojauksen ja valmiussuunnitelmien kehittämistä tarttuvien eläintautien varalta.

Kasvit

Kasvinterveyden riskinarviointeja hyödynnetään, kun pyritään estämään uusien kasvintuotantoa uhkaavien tuhoojien leviämistä maahamme.

 

Riskinarviointiuutisia

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2023