Uusi kemikaalien riskinarviointiin keskittyvä verkosto Eurooppaan

8. maaliskuuta 2022

EU käynnistää PARC-kumppanuusohjelman, jonka osallistujat muodostavat kemikaalien riskinarvioinnin osaamisverkoston. Suomesta mukana ovat Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Oulun yliopisto, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Työterveyslaitoksen tiedote