Ruokaviraston tutkimusseminaari 2.11. klo 15–16: Kampylobakteerikantojen vaihtelun ja inaktivaation mallinnus

24. syyskuuta 2021

Tervetuloa seuraamaan tutkimusseminaaria aiheesta Kampylobakteerikantojen vaihtelun ja inaktivaation mallinnus. Seminaari järjestetään Teams-yhteydellä.

Ilmoittaudu tästä linkistä.

Ruokaviraston seminaarissa tutkimusprofessori Jukka Ranta kertoo mallinnuksesta, joka syntyi kokeiluna yhteisestä ideasta ja kirjeenvaihdosta Hokkaidon yliopiston ryhmän kanssa.

Ruoka voi olla haitallisten mikrobien lähde ihmiselle. Kampylobakteerien säilyvyys vaihtelee bakteerikannoittain olosuhteiden mukaan, joten niiden inaktivoitumisen riippuvuutta olosuhdemuuttujista pyritään perinteisesti mallintamaan. Aiemmat tutkimukset alalla ovat usein perustuneet yhteen kampylobakteerikantaan, jonka tulokset eivät anna täyttä kuvaa kantojen välisten erojen vaikutuksesta ennusteisiin.

Nyt kehitetyn mallinnuksen pohjalta voitiin osoittaa korkea vastaavuus mallin ennusteiden ja empiiristen mittausten vaihteluiden välillä. Tutkimuksessa ehdotettu mallinnusmenettely avaa uutta tapaa patogeenien käyttäytymisen ennustamiseen, mikä voi auttaa parantamaan määrällistä mikrobiriskin arviointia.

Tutkimuksesta tehty julkaisu ilmestyi kesällä 2021.

 

Lisätietoja Teams-yhteydestä:

johdon assistentti Johanna Mäkelä, johanna.makela@ruokavirasto.fi, puhelin 040 771 5972

Lisätietoja tutkimusseminaarin aiheesta:

tutkimusprofessori Jukka Ranta, Riskinarvioinnin yksikkö, jukka.ranta@ruokavirasto.fi, puhelin 040 489 3374

 

Tutkitun tiedon teemavuoden logo