EU:n CATALYSE-konsortio aloitti toimintansa

25. tammikuuta 2024

CATALYSE-konsortio aloitti toimintansa 1.1.2024 Euroopan Komission HORIZON-hankerahoituksella ”Thematic network ensuring food safety by translating research & innovation into practice”. Suomesta kolmevuotiseen projektiin osallistuu Ruokavirasto työskennellen yhdessä 16 muun organisaation kanssa.

CATALYSEn päämääränä on nopeuttaa ja tehostaa elintarviketurvallisuuteen liittyvän tiedon ja uusien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa. Sen tavoitteina on:

1. Ruokajärjestelmän toimijoille tarkoitetun tietokannan perustaminen. Tietokannan avulla pyritään edistämään tiedon ja hyvien käytäntöjen levitystä innovaatioista läpi koko pellolta pöytään -ketjun.

2. Toimijoiden välisen yhteistyön ja keskinäisen tiedonjaon edistämiseksi perustaa CATALYSE Community of Practice, jotta innovatiivisia käytäntöjä ja teknologioita saadaan otettua käyttöön nykyistä nopeammin.

3. Tarjota koulutusta ja tuottaa koulutusmateriaalia elintarviketurvallisuuden uusista käytännöistä elintarvikesektorin toimijoille.

4. Tukea aloittelevia yrityksiä ja pk-yrityksiä sekä perinteisiä ja paikallisia tuottajia elintarviketurvallisuutta parantavilla ratkaisuilla ja innovaatioilla, kuten uusilla testausmenetelmillä.

5. Kannustaa koulutuksen ja viestinnän keinoin kuluttajia ja päättäjiä tukemaan ruokajärjestelmän innovaatiota.

6. Arvioida innovaatioiden vaikutusta ruokajärjestelmään ja tunnistaa kehityskohteita.

Kaiken kaikkiaan CATALYSE tavoittelee joustavamman, kestävämmän ja tasa-arvoisemman yhteisön kehittymistä elintarviketurvallisuusalalle. CATALYSE pyrkii tavoittamaan elintarviketurvallisuusalan innovaattorit, riskinhallitsijat, tutkijat, sekä kansalaisjärjestöt ja elintarviketeollisuusalan toimijat yhdessä määrittelemään ne tarpeet ja mahdollisuudet, joihin uusia innovaatioita alalla tarvittaisiin.

Lisätietoa CATALYSE-projektista projektisivulta.