Ruokavirasto, LUOMUS ja BirdLife Suomi ovat selvittäneet siipikarjan lintuinfluenssatartunnan riskitekijöitä, erityisesti ulkonapidon vaikutusta riskiin

19. tammikuuta 2023

Euroopassa on parhaillaan käynnissä laajin koskaan raportoitu lintuinfluenssaepidemia ja korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tautipaine suomalaisiin siipikarjoihin on kohonnut. Tautia on todettu myös Suomessa luonnonvaraisilla linnuilla yhä useammin ja yhä laajemmalla alueella. Lintuinfluenssaa pidetään merkittävänä uhkana suomalaiselle siipikarjantuotannolle.

Ruokaviraston, Birdlife Suomen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimushankkeessa kartoitettiin riskitekijöitä, jotka voisivat olla yhteydessä lintuinfluenssan leviämiseen siipikarjaan Suomessa. Lisäksi hankkeessa arvioitiin, millä ajanjaksolla lintuinfluenssan leviäminen Suomeen on todennäköisintä, ja mitkä ovat lintuinfluenssalle riskialtteimmat alueet Suomessa.

Siipikarjan lintuinfluenssatartunnalle vähiten alttiit alueet sijaitsevat Pohjois- ja Koillis-Suomessa ja altistumisriski on vähäisin talvella ja suurin keväällä. Siipikarjan ulkonapitokielto kuitenkin vähentää altistumisriskiä. Tulosten tarkasteluun laadittiin avoin karttasovellus, joka on käytettävissä osoitteessa https://ai-riski.rahtiapp.fi/.

Tehokkaimpia tapoja suojata siipikarja lintuinfluenssalta on hyvä tautisuojaus ja hyvien tuotantotapojen noudattaminen. Ulkoilu altistaa siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen viruksille, mutta tapa, jolla mahdollinen ulkoilu on järjestetty, vaikuttaa merkittävästi.

Ulkoilutarhan kattaminen ja kaksinkertainen verkotus kohentavat ulkoilevien lintujen suojaustasoa. Lisäksi ulkoileville linnuille tulisi tarjota rehua sisätiloista tai katoksen alla, jos rehua tarjoillaan ulkotiloissa. Myös tilan pihapiiri pitäisi muokata mahdollisimman vähän luonnonvaraisia lintuja houkuttavaksi.

Kaksivuotista hanketta rahoittivat Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto sekä Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa osoitteessa:  https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yhteisot/riskinarviointi/projektit/ruokaviraston_tutkimuksia_1_2023.pdf

 

Lisätietoja:

Leena Seppä-Lassila, erikoistutkija, leena.seppa-lassila@ruokavirasto.fi

Heidi Rossow, erikoistutkija, heidi.rossow@ruokavirasto.fi

Pirkko Tuominen, yksikönjohtaja, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Karttasovellukseen liittyvät asiat:

Juha Tuomola, tutkija, juha.tuomola@ruokavirasto.fi