Tietoa ja ohjeita ilmastonmuutoksen huomioimisesta kasvinterveyden riskinarvioinnissa

3. huhtikuuta 2024

Kansainvälinen kasvinterveysriskien tutkijoiden verkosto IPRRG (www.pestrisk.org) on koostanut mittavan tietopaketin riskinarvioijille ja päätöksentekijöille siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kasvintuhoojariskeihin ja niiden arviointiprosessiin. Tietopaketti on julkaistu kuuden artikkelin mittaisena erikoisnumerona Euroopan ja Välimerenmaiden kasvinsuojeluorganisaation (EPPO) julkaisusarjassa EPPO Bulletin (https://onlinelibrary.wiley.com/toc/13652338/2024/54/S1). Myös Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikkö on ollut mukana tuottamassa tätä tietopakettia.

Ilmastomuutoksen suuri merkitys kasvinterveydelle on tunnistettu myös Kansainvälisessä kasvinsuojelusopimuksessa (IPPC). Sen myötä osana kansainvälisen kasvinsuojelun strategista viitekehystä 2020–2030 on perustettu ns. ilmastonmuutoksen fokusryhmä FG-CCPI. Ryhmään kuulu tutkijoita ja kasvinsuojeluviranomaisia ympäri maailmaa ja sen tehtävänä on lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksen merkityksestä kasvien terveydelle ja edistää ilmastonmuutoksen huomioimista kaikessa IPPC:n toiminnassa. Myös FG-CCPI julkaisi päivityksen viimeaikaisesta ja tulevasta toiminnastaan osana edellä mainittua erikoisnumeroa.

Lisätietoa: juha.tuomola@ruokavirasto.fi