Eurooppalainen verkkoalusta tasoittaa tietä elintarviketurvallisuuden yhteistyölle

5. helmikuuta 2021

Turvallinen ja ravitseva ruoka on välttämätöntä hyvälle elämälle ja terveydelle. Jatkuvasti kehittyvän elintarvikeketjun muutokset edellyttävät nopeaa sopeutumista myös EU:n elintarviketurvallisuusjärjestelmältä. Näihin haasteisiin vastaa EU-rahoitteinen FOODSAFETY4EU-projekti, joka käynnistyi tammikuussa 2021. Projekti on askel kohti Euroopan elintarviketurvallisuusjärjestelmän syvempää yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Projektin päätavoitteena on suunnitella, kehittää ja julkaista useille elintarvikealan sidosryhmille tarkoitettu verkkoalusta, jonka avulla luodaan elintarviketurvallisuusjärjestelmän toimijoiden välinen verkosto kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla. Projekti pyrkii näin parantamaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä kehittämällä tiedonjakoa ja digitaalisia työkaluja, jotka edistävät toimijoiden välistä strukturoitua vuorovaikutusta.

FoodSafety4EU-alustalla on seuraavat tavoitteet:

  1. Elintarviketurvallisuusjärjestelmän nykyisen hajanaisuuden vähentäminen ja siten toimijoiden välisen vuorovaikutuksen helpottaminen monitasoisessa järjestelmässä.
  2. Euroopan komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tukeminen keskeisimpien elintarviketurvallisuuden haasteiden kohtaamisessa ja asianmukaisten suositusten määrittämisessä.
  3. Tiedon ja datan julkaiseminen suuren yleisön luottamuksen kasvattamiseksi.

Eurooppalainen verkosto kattaa tällä hetkellä 23 konsortioon kuuluvaa kumppania ja 44 sidosryhmää (muun muassa elintarviketurvallisuusviranomaisia, kuluttajajärjestöjä ja tutkimuskeskuksia). Tavoitteena on, että kolme vuotta kestävän projektin aikana tästä yhteisöstä muodostuu yhteistyöfoorumi. Tästä linkistä saat lisätietoja, miten pääset mukaan tähän Euroopan elintarviketurvallisuusyhteisöön.

Projektin rahoittajana on Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Lue lisää infosivulta.

Tutustu FoodSafety4EU-sivustoon (englanniksi).

Seuraa meitä: 

Linkedin-logo. www.linkedin.com/company/foodsafety4eu/ 
Twitter-logo. @FS4EU

Food Safety 4EU -logo.