Riskinarvioinnin projektit

Ruokavirasto tekee riskiarviointeja ja niihin liittyviä muita tehtäviä, jotka koskevat pääasiassa elintarviketurvallisuutta vaarantavia mikrobiologisia ja kemiallisiin tekijöitä, tarttuvia eläintauteja sekä Unionin karanteenikasvintuhoojia.

Arvioinnit palvelevat ensisijaisesti kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa, mutta tulokset ovat myös kansalaisten ja yritysten hyödynnettävissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 7.12.2023