Riskinarvioinnin projektit

Ruokaviraston riskinarvioinnit ja niihin liittyvät työt tehdään pääasiassa elintarviketurvallisuutta vaarantavista biologisista ja kemiallisista tekijöistä, vaarallisista eläintaudeista ja kasvintuhoojista.

Arvioinnit palvelevat etupäässä kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa, esimerkiksi lainsäädännön valmistelua, joskin myös kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää tuloksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.9.2022