2013 Esitykset

Autio, T.
Vasikkaperäiset kryptosporidioosit.
Eläinlääkäripäivät, 29.11.2013 Helsinki.
Luento.

Eriksson-Kallio, A. M.
Finnish Fish Health.
Venäläisten vierailu Evirassa, 11.12. 2013 Helsinki.
Esitelmä.

Gadd, T.
Kalojen virustaudit Suomessa.
Kalatautien keskustelutilaisuus, 11.12.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Hallikainen, A.
Adverse health effects of environmental pollutants - need for risk analysis.
FoodWeb seminar,  13.11.2013 Riga, Latvia.
Lecture.

Hallikainen, A.
Data transmission to EFSA.
BTSF: Control of contaminants in food and feed, 25.11.2013 Berlin, Germany.
Presentation.

Hallikainen, A.
Risk assessment methods and safety evaluations.
BTSF: Control of contaminants in food and feed, 22.11.2013 Berlin, Germany.
Presentation.

Hallikainen, A.
Examples of adverse health effects and dietary advice on food consumption.
BTSF: Control of contaminants in food and feed, 15.10.2013 Prague, Czech Republic.
Presentation.

Hallikainen, A.
Ajankohtaista vierasaineista ja niiden monitoroinnista kotimaisista elintarvikkeista.
HY:n Ympäristö- ja elintarviketoksikologian kurssi, 11.12.2013 Helsinki.
Luento.

Hallikainen, A.
Management of industrial contaminants and critical point in production.
BTSF: Controls on Contaminants in Feed and Food, 6.6.2013 Roma, Italy.
Presentation.

Hannunen, S.
Kasvinterveyden riskinarviointi.
Kasvinsuojelupäivä, 22.1.2013 Jokioinen.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Tuhoojiin ja kasvilajeihin liittyvien riskien arviointi.
Viheralan kasvinterveysseminaari, 24.10.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Kasvinterveyden riskinarviointi.
Lynet -yhteiskuntatieteilijöiden riskiseminaari, 21.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Hannunen, S.
Kasvintuhoojien leviämisväylät.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Heinikainen, S.
Mehiläiskuolleisuuden ja tautien seurannan EU-pilottiohjelma 2012 - 2013.
Mehiläishoitajain talvipäivät, 27.1.2013 Hämeenlinna.
Esitelmä.

Heinikainen, S.
Mehiläistautien diagnostiikka ja Mehiläiskuolleisuuden ja tautien seurannan EU-pilottiohjelma 2012 - 2013.
Koulutuspäivä mehiläistaudeista, 18.9.2013 Iisalmi.
Luento.

Heinikainen, S.
Mehiläistautien esiintyminen Suomessa.
Eviran tiedepäivä, 9.10.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Hokkanen, M.
Case: PAH
Yliopiston jatkokoulutuskurssi, 30.10.2013 Helsinki.
Luento.

Isoniemi, M.
PlantLIBRA-Kasviperäisten ravintolisien käyttö, hyöty ja riskinarviointi.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Kartio, M.
Leipäviljasadon laatu 2013.
Kauppamyllyjen Yhdistys r.y:n hallituksen kokous, 27.11.2013, Helsinki.
Esitelmä.

Kokkonen, T.
Naudan ja pienmärehtijöinen lihantarkastus -patologisanatomisista muutoksista.
Eläinlääkäripäivät, 28.11.2013 Helsinki.
Luento.

Kokkonen, T.
Eviran rooli ja palvelut.
HY/ELTDK praktiikkakurssi, 12.4.2013 Helsinki.
Luento.          

Kokkonen, T.
Tilannearvio tilalla ja näytteenotto.
Ajankohtaista tarttuvista taudeista -teemapäivä, 21.5.2013 Helsinki.
Luento.

Kokkonen, U.-M.
Penikkatauti turkiseläimillä.
Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä, 21.5.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Kolmonen, M.
Mykotoksiinien analytiikka Kemian ja Toksikologian yksikössä.
NIT-viljaverkon vuosikokous, 13.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Korkea-aho, T., Vennerström, P.
Uudet ajankohtaiset taudit kalatautivastustuksessa: Tarttuva Lohen Anemia (ISA) ja Lohikalojen Alphavirukset (SAV).
Kalaterveyspäivä, 14.3.2013 Jyväskylä.
Luento.

Koski, P.
River Tenojoki (and Näätämöjoki): Challenges of the contingency planning of Gyrodactylus salaris.
Barentsvet 2013, 5.6.2013 Harstad, Norway.
Presentation.

Koski, P.
Elintarviketurvallisuusvirasto: mitä Evira tekee Oulussa?
”Uranosteprojektin" koulutustilaisuus, 21.2.2013 Oulu.
Esitelmä.

Koski, P.
Massive eosinophilic granular cell (EGC) infiltration in the cranial nerve roots of farmed sea trout in connection with a mortality with nervous symptoms.
Histopathology workshop of the 16 Int Conf of the European Association of Fish Pathologists, 7.9.2013 Tampere.
Esitelmä.

Koski, P., Berg, S., Lankinen, Y.
Case report: florfenicol in recirculation aquaculture production of whitefish (Coregonus lavaretus).
Workshop: Disease and treatment in freshwater recirculation aquaculture, 3.9.2013 Tampere.
Esitelmä.

Kukkonen, L.
Nanotechnology in Food Sector.
Eurachem Workshop on Quality Assurance of Measurement from Field to Laboratory, 20. - 21.5.2013, Espoo.
Lecture.

Kyyrö, J.
Increasing fram size enhances the use of biosecurity measures - prognosis for year 2033.
Society for veterinary epidemiology and preventive medicine, 20. - 22.3.2013 Madrid, Spain.
Short lecture on the poster tour.

Kyyrö, J.
Nopea eläintautiriskinarviointi - mitä ja miksi?
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Kyyrö, J.
Ajankohtaista afrikkalaisen sikaruton riskistä.
Tiedostustilaisuus afrikkaisesta sikarutosta, 17.9.2013 Lappeenranta.
Esitelmä.

Kyyrö, J.
Nopea eläintautiriskinarviointityökalu.
Epidemian kurssi, eläinlääketieteellinen tiedekunta, 30.9.2013 Helsinki.
Luento.

Köylijärvi, S.
Siemenperunatutkimukset Evirassa.
Liike- ja virkanaisten kokous, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Lahti, M.
Herkuttelemmeko liikaa akryyliamidilla.
Eviran tiedepäivä, 9.10.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Laine, T.
Näytteet apuna tilaongelmien selvittelyssä.
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto, 28.2.2013 Mäntsälä.
Luento.

Laine, T.
Kenttäobduktio.
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto, 28.2.2013 Mäntsälä.
Luento.                       

Laine, T.
Mitä Evira sikapraktikolle tarjoaa?
Sikojen lisääntyminen ja terveydenhuolto, 28.2.2013 Mäntsälä.
Luento.

Laine, T.
Sikojen lihantarkastus - patologisanatomisista muutoksista.
Eläinlääkäripäivät 2013, 28.11.2013 Helsinki.
Luento.

Laine, T.
Siat - Näytteenotto ja näytteiden lähetys laboratoriotutkimuksiin.
Sikayrittäjien seminaarikiertueen luennoitsijoiden päivä, 8.10.2013 Tampere.
Luento.

Lilleberg, L.
Aistinvaraisen arvioinnin perusteet sekä lihan, kalan, veden ja maitovalmisteiden aistinvarainen laadunarviointi.
Luentoja ja aistinvaraisia arviointiharjoituksia, 10.-11.4.2013 Oulu.

Lilleberg, L.
Aistinvararainen analytiikka Evirassa.
Omnian Aikuisopiston opintovierailu, 23.4.2013 Helsinki.
Luento.

Lilleberg, L.
Veden aistinvarainen laadunarviointi.
Koulutuspäivä, 15.5.2013 Helsinki.
Luento ja käytännön arviointiharjoituksia.

Lilleberg, L.
Veden aistinvarainen arviointi.
Perusmääritykset vesinäytteistä - koulutuspäivä (AEL), 30.5.2013 Helsinki.
Luento.

Lilleberg, L.
Maitovalmisteiden aistinvarainen laadunarviointi.
Kurssi, 19.9.2013 Helsinki.
Luentoja ja käytännön arviointiharjoituksia.

Lilleberg, L.
Maitovalmisteiden aistinvarainen laadunarviointi.
Koulutuspäivä, 26.9.2013 Söderkulla.
Luentoja ja käytännön arviointiharjoituksia.

Lilleberg, L.
Veden aistinvarainen laadunarviointi.
Koulutuspäivä 24.10.2013, Helsinki.
Luento ja käytännön arviointiharjoituksia.

Lilleberg, L.
Lihan aistinvarainen laadunarviointi.
Koulutuspäivä 21.11.2013 Helsinki.
Luentoja ja arviointidemonstraatioita.

London L, Nokireki T.
Afrikkalainen sikarutto.
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: Vol. 119, No. 9, pp. 551 - 557.

Lyytikäinen, T.
Structural change has impact on potential of FMD outbreak in Finland.
Society for veterinary epidemiology and preventive medicine, 20. - 22.3.2013 Madrid, Spain.
Short lecture on the poster tour.

Lyytikäinen, T.
Suomen lammaspopulaatio – epidemiologinen merkitys?
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Lyytikäinen, T.
Riskinarviointi ja esimerkkejä eläintautien leviämisen riskinarvioinnista.
Epidemiologian kurssi Helsingin yliopisto, 30.9 2013 Helsinki.
Esitelmä.

Lyytikäinen, T.
Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa.
LYNET-riskiseminaari, 21.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Malinen, E.
Sorkkatulehdusten bakteriologia.
Eviran tiedepäivä, 9.10.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Markkula, A.
Listeria monocytogenes elintarvikeketjussa –esiintyvyys ja bakteerin selviytymiskeinot.  
Eviran tutkimusseminaari 10.12.2013, Helsinki.
Esitelmä.

Mattila, J.
Nautadiagnostiikkapalvelut Evirassa.
Nauta pintaa syvemmältä -valinnaiskurssi/täydennyskoulutus, 20.3.2012 Mäntsälä.
Luento.

Mattila, J.
Tuotantoeläinnäytteiden pakkaaminen ja lähettäminen Eviraan.
Farmari –maatalousnäyttely,  4. - 5.7.2013 Seinäjoki.
Esitelmä.

Maunuksela, L.
Biokaasulaitosten lopputuotteiden laadunvalvonta – biotestien hyödyntäminen.
Kestävästi kiertoon – yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina,  24.1.2013 Helsinki.
Esitys.

Mikkelä, A.
Norovirusriski elintarvikeprosessissa.
Seminaari: Viruskontaminaatioiden hallinta elintarviketuotannossa, 12.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Mikkelä, A.
Elintarvikkeiden noroviruskontaminaatioriski tuotantoprosessin aikana.
Seminaari elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Nathanail, A.
Metabolism of the Fusarium mycotoxins T-2 and HT-2 in cereals.
Conference, 21. - 22.6.2013 Vienna, Austria.
Lecture.

Nathanail, A.
Masked mycotoxins: T-2 and HT-2 in planta metabolism.
New Technologies for Rapid Analysis of Mycotoxins seminar, 27.8.2013 Helsinki.
Lecture.

Nathanail, A.
Case: Mycotoxins.
Chemical Food Safety ABS -kurssi, 28. - 31.10.2013 Helsinki.
Lecture.

Nokireki, T.
Rabies.
Zoonoses in Europe, 6.3.2013 Helsinki.
Luento.

Nokireki, T.
Rabies eläimillä.
Klinfektiokokous. HUS, Meilahden sairaala, 10.4.2013 Helsinki.
Luento.

Nokireki, T.
Sikainfluenssavirustartunta sioilla Suomessa.
Eviran tiedepäivä, 9.10.2013 Helsinki.
Luento.

Nokireki, T.
Lepakkorabiesta esiintyy myös Suomessa.
Kansainvälisen rabiespäivän seminaari, 27.9.2013 Helsinki.
Luento.

Nokireki, T.
Swine Influenza in Finland - situation and surveillance.
The Third Scandinavian workshop on influenza, 29.8.2013 Mäntsälä.
Luento.

Nokireki, T.
PRRS – hedelmällisyyshäiriöitä ja hengitystieinfektioita.
Valmiuspäivä, 15.2.2012 Helsinki.
Luento.

Nokireki, T.
PRRS – hedelmällisyyshäiriöitä ja hengitystieinfektioita.
Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista -teemapäivä, 22.5.2012 Helsinki.
Luento.

Nykäsenoja, S.
Ajankohtaista sikojen resistenssitilanteesta.
Sikayrittäjien seminaarikiertueen luennoitsijoiden päivä, 8.10.2013 Tampere.
Luento.

Nylund, M.
Eläinlääkärinammatin harjoittamisen valvonta.
Eläinlääkintähuollon viranomaisena Suomessa, 1.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Oksanen, A.
Equine Parasites Commonly Anthelmintic Resistant in Finland.
WAAVP 2013: 24th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 25. - 29.8.2013 Perth, Australia.
Lecture.

Oksanen, A.
Recent Dirofilaria Sp. Distribution Information In Northern Europe.
WAAVP 2013: 24th International Conference of the World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, 25. - 29.8.2013 Perth, Australia.
Lecture.

Oksanen, A.
Hjärnhinnemask och andra älgparasiter.
Pargas jaktvårdsförening, årsmöte, 28.2.2013 Pargas.
Föredrag.

Oksanen, A.
Emolehmän ja vasikan loiset - isälehmää unohtamatta.
Emolehmäseminaari 2013, 6.2.2013 Ikaalinen.
Esitelmä.

Oksanen, A.
Kurmu porojen lisäksi ihmistenkin kiusana.
Poropäivät 2013, 25. - 26.4.2013 Kaamanen.
Esitelmä.

Oksanen, A.
Wildlife Health and Disease Ecology.
Game Ecology -kurssi Oulun yliopistossa, 1.11.2013 Oulu.
Luento.

Oksanen, A.
Reindeer Health.
Kokous Lapin aluehallintovirasto/Mattilsynet Kautokeino, 7.11.2013 Rovaniemi.
Esitelmä.

Pelkonen, S.
Ruoan resistentit enterobakteerit.
Kliinisen mikrobiologian neuvottelupäivät 7.5.2013, Vihti.
Esitelmä.

Perko-Mäkelä, P.
Kuolioinen suolistotulehdus kalkkunoilla -projektin kuulumisia.
Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä, 20.03.2013 Ikaalinen.
Luento.

Perko-Mäkelä, P.
Lintujen hepatiitti E-virus.
Siipikarjan terveys- ja hyvinvointi päivä, 20.03.2013 Ikaalinen.
Luento.

Pohjanvirta, T.
Mycoplasma bovis.
Itä-Suomen aluehallintoviraston koulutus virkaeläinlääkäreille, 20.3. ja 22.3.2013 Kuopio.
Esitelmä.

Pohjanvirta, T.
Mycoplasma bovis diagnostiikka.
Tuotantoeläinlääkäripäivät, 19.4.2013 Kuopio.
Esitelmä.

Pohjanvirta, T.
Mycoplasma bovis-tilanne Suomessa.
Ajankohtaista tarttuvista taudeista, 21.5.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Pohjanvirta, T.
Resistant escherichia coli - we are what we eat?
Nordic Poultry Conference, 7.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Pohjanvirta, T.
Mycoplasma bovis-diagnostikka Suomessa.
ETT:n Mycoplasma bovis seminaari, 11.12.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Ranta, J.
Introduction to Bayesian methods.
ABS-graduate school, 6.6.2013 Helsinki.
Lecture.

Ranta, J.
Kampylobakteerit ja mallintaminen.
Eviran tiedepäivä,  9.10.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Ranta, J.
Campylobacter Risk Assessment: Bayesian Inference, Predictive Microbiology and Uncertainty.
Bayesian data analysis workshop (statistikot suomen lääketeollisuudessa ry), 6. - 7.5.2013 Espoo.
Luento.

Ranta, J.
Mikrobikriteereiden arviointi, esimerkkinä kampylobakteeri.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Rikula, U.
Schmallenberg-virus - katsaus Suomen tilanteeseen.
Ajankkohtaista tarttuvista eläintaudeista, 21.5.2013 Helsinki.
Luento.

Rikula, U.
Ajankohtaista Schmallenberg-viruksesta.
Eläinlääkäripäivät, 27. - 29.11.2013 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Siipikarjan virustaudit. Siipikarjan bakteeritaudit.
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, 2.5.2013 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
Siipikarjan loistaudit. Siipikarjan tuotantorakenne ja terveydenhuolto.
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, 2.5.2013 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
Siipikarjan lääkitys. Siipikarjan rokottaminen.
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, 3.5.2013 Helsinki.
Luentoja.

Rossow, L.
Broilerin tuotanto-olosuhteet.
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, kotieläinhygienian, etologian ja eläinsuojelun blokki, 3.5.2013 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Munintakanojen tuotanto-olosuhteet.
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta, kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, kotieläinhygienian, etologian ja eläinsuojelun blokki, 3.5.2013 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Eläintautien huomioiminen öljyyntyneiden lintujen käsittelyn yhteydessä.
Öljyyntyneiden lintujen käsittely, pesu ja hoito : koulutusta WWF:n vapaaehtoisille, 6.5.2013 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Eläintautien huomioiminen öljyyntyneiden lintujen käsittelyn yhteydessä.
Öljyyntyneiden lintujen käsittely, pesu ja hoito : koulutusta WWF:n vapaaehtoisille, 25.9.2013 Helsinki.
Luento.

Rossow, L.
Health situation in Finnish poultry 2013.
Tansanialaisia eläinlääkäreitä Evirassa, 11.4.2013 Helsinki.
Lecture.

Rossow, L.
Health situation in Finnish poultry 2013.
Nordic Poultry Conference, 6. - 8.11.2013 Helsinki.
Lecture.

Sahlström, L.
What motivates farmers to improve on-farm biosecurity?
Society for veterinary epidemiology and preventive medicine, 20. - 22.3 2013 Madrid, Spain.
Lecture.

Sahlström, L.
Kotieläintilojen tautisuojaus - kyselytutkimus.
Epidemiologian kurssi Helsingin yliopisto, 30.9 2013 Helsinki.
Esitelmä

Sahlström, L.
Mikä motivoi tilallista tautisuojaustoimissa?
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Sahlström, L.
Lammas- ja vuohitalous eläintautien leviämisympäristönä.
Eviran tiedepäivä, 9.10 2013 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Luomukalkkunan mahdollisuudet ja riskit Suomessa.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista 15.4.2013, Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Biosecurity in Organic Turkey Farming.
Nordic Poultry Conference, 6. - 8.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Schulman, K.
Eläintautimaahantuloprofilointi sikapuolella: ASF ja PRRS.
Infektioepidemiologian kurssi, Helsingin yliopisto, 30.9.2013 Helsinki.
Luento.

Sieviläinen, E.
Luomuviljasadon laatu 2012.
VYR luomutyöryhmän kokous,  7.2.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljasadon laatu 2014.
Viljateknikkojen seuran syyskokous, 14.11.2013 Espoo.
Esitelmä.

Sieviläinen, E.
Viljasadon laatu 2014.
VYR viljamarkkinatyöryhmän kokous, 28.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Suomalaisten lasten raskasmetallialtistus elintarvikkeista: kumulatiivinen riskinarviointi.
ChemBio Finland 2013 / Kemian päivät, 21.3.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Suomalaisten altistuminen nitraatille.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Ravitsemuksellinen riskinarviointi: kemiallisen riskinarvioinnin näkökulma.
Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan kokous, 9.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Case: Risk assessment of nitrate and nitrite in foods.
Chemical Food Safety -kurssi, 29.10.2013 Helsinki.
Luento.

Suomi, J.
Altistuksen arviointi: suomalaisten aikuisten altistuminen nitraatille ja nitriitille.
Eviran tiedepäivä 9.10.2013, Helsinki.
Esitelmä.

Suomi, J.
Suomalaisten lasten ja aikuisten altistuminen nitraatille ja nitriitille - riskinarvioinnin tuloksia.
Seminaari Suomalaisten altistuminen nitraatille ja nitriitille, 13.12.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suominen, K.
Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten lopputuotteissa.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suominen, K., Marttinen S.
Orgaaniset haitta-aineet biokaasulaitosten käsittelyjäännöksissä.
Lynet -yhteiskuntatieteilijöiden riskiseminaari, 21.11.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Suominen, K., Marttinen. S.
Organic pollutants in biogas plant digestates – Environmental burden and risk to food safety.
The 33th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 25. - 30.8.2013 Daegu, South Korea.
Oral presentation.

Syrjälä, P.
Näytteiden lähettäminen Eviraan, loistutkimukset, lammas ja vuohi.
Lammastaloushankekoulutus, 19.3.2013 Kuopio.
Luento.

Syrjälä, P.
Evira apuna, tuotantoeläinnäytteiden lähettäminen.
Itä-Suomen AVI kunnaneläinlääkärien koulutuspäivä, 20. ja 22.3.2013 Kuopio (video Mikkeli, Joensuu).
Luento.

Tryland, M., Oksanen, A.
Orf –uusinta uutta.
Poropäivät 2013, 25. - 26.4.2013 Kaamanen.
Esitelmä.

Tuominen, P.
Exposure assessment on Campylobacter from fresh meat and environment.
EFSA MRA meeting, 23.4. - 24.4.2013 Brussels, Belgium.
Lecture.

Tuominen, P.
Finnish EHEC-VTEC monitoring programme.
EFSA MRA meeting, 23.-24.4.2013 Brussels, Belgium.
Lecture.

Tuominen, P.
Assessing norovirus risk in a simplified food processing line.
EFSA MRA meeting, 23.- 24.4.2013 Brussels, Belgium.
Lecture.

Tuominen, P.
Raakamaidon ja muiden trendituotteiden terveysriskit.
XXVI Valtakunnalliset tartuntatautipäivät, 5.11.2013 Helsinki.
Esitys.

Tuomola, J.
Vaarallisten kasvintuhoojien priorisointi.
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Tuomola, J.
Avomaavihannesten kasvitaudit.
Helsingin yliopiston KTT121 Kasvipatologian kurssi, 24.4.2013 Helsinki.
Luento.

Tuomola, J.
Puuvartisten hedelmä- ja marjakasvien taudit: tunnistus oireiden perusteella.
Kasvintuotantotieteiden kesäkurssi (KTT130), 2.8.2013 Mikkeli.
Luento.

Vennerström, P.
Fish Health in Finland.
Tansanialaisten eläinlääketiteen opsikelijoiden vierailu Eviraan, 9.3.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Vennerström, P.
Kalojen ruokinta.
Kalaterveyskoulutus Venäläisille eläinlääkäreille ja kalanviljelijöille, 26. - 28.2.2013 Petroskoi, Venäjä.
Luento.

Vennerström, P.
ICES/ WGPDMO National report on disease situation of marine fish in Finland.
ICES WorkingGroup on Pathology and Diseases of Marine Organisms, 5. - 9.3.2013 Padova, Italy.
Lecture.

Vennerström, P.
Kalataudit.
HY/ELTDK eläinlääketiteenopiskelijoiden kalatautikurssi, 30.4.2013 Helsinki.
Luento.

Vennerström, P.
Ajankohtaista tarttuvista kalataudeista.
Ajankohtaista tarttuvista eläintaudeista, 21.5.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Vennerström, P.
VHS-taudin seuranta.
Kalatautitutkijat ry, EAFP:n Suomen osaston vusiseminaari, 18.4.2013 Turku.
Esitelmä.

Vennerström, P.
Kalaeläinlääkärin työ Suomessa.
HY/ELTDK/ Fysiologian kurssi, 19.4.2013 Helsinki.
Luento.

Venäläinen, E.-R.
Onko olosi raskas sieniaterian jälkeen?
Helsingin liike- ja virkanaisten vierailu Eviraan, 15.4.2013 Helsinki.
Esitelmä.

Venäläinen, E.-R.
Eviran kalatutkimukset. tavoitteet ja tulokset.
Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen "Talvivaara workshop", 15. - 16.20.2013 Kajaani.
Esitelmä.

Viljamaa-Dirks, S.
Learning to live with crayfish plague.
Crayfish plague seminar, 31.8. - 1.9.2013 Tampere.
Esitelmä.

Viljamaa-Dirks, S.
Rapurutto ja rapukantojen hoito.
RKTL Raputalousohjelman päätösseminaari, 13.3.2013 Jyväskylä.
Esitelmä.

Viljamaa-Dirks, S.
Kalanäytteiden otto kalanviljelylaitoksissa ja laboratoriotutkimukset, Kalojen lääkintä. Kalojen virus- ja bakteeritaudit ja loiset.
Kalatautiseminaari, 26. - 27.2.2013 Petroskoi, Venäjä.
Luento.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.4.2019