2013 Muut julkaisut

Autio, T.
Vasikkaperäiset kryptosporidioosit.
Suomen Eläinlääkäripäivät 27. - 29.11.2013.
Luentokokoelma 2013, s. 259-260.

Brockmann, A., Toppari, I., Laine, T., Syrjälä, P.
Loistauteja ja muita löydöksiä tuotantoeläimillä (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 10, s. 654-655.

Hannunen, S.
Kansainvälisen kasvi- ja kasvituotekaupan kylkiäisenä leviää uusia tuhoojia.
Kasvinsuojelu 2013: 2, p. 36 - 39.

Hannunen, S.
Uusien kasvintuhoojien leviäminen halutaan estää.
Maaseudun tiede 2013: 3, s. 14.
28.10.2013

Henttonen, H., Oksanen, A.
Riistanisäkkäiden taudit, s. 213-223.
Nummi P, Väänänen V-M (toim.): Suomalainen riistanhoito.
ISBN 978-952-6612-08-9

Hiitiö, H., Autio, T., Pyörälä, S.
Utaretulehduksen diagnostiikka PCR-menetelmällä – mikä muuttunut?
Suomen Eläinlääkäripäivät 27. - 29.11.2013.
Luentokokoelma 2013, s. 97-104.
 
Kaukonen, E., Nauholz, H., Perko-Mäkelä, P., Schulman, K.
Maailman siipikarjaeläinlääkärit koolla Ranskassa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: Vol. 10, s. 632 - 633.

Kekki, T.
Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämät.
Elintarvike ja terveys -lehti 2013: nro 3, s. 44 - 47.

Kokkonen, T.
Naudan ja pienmärehtijöiden lihantarkastus-patologisanatomisista muutoksista.
Suomen Eläinlääkäripäivät 27. - 29.11.2013.
Luentokokoelma, s. 167-168.

Kokkonen, U.-M.
Ajankohtaista eläintaudeista, Hevosen herpesvirustartunnat puhuttavat.
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 5, s. 324.

Kokkonen, U.-M.
Hevostautihankkeen näytteiden keruu päättyy.
Saparo 2013, Uutiskirje eläinlääkäreille, 2013, joulukuu.

Kortemaa, H., Ranta, H.
Siemenperunan tuotantomäärät ennallaan.
Tuottava peruna 2013: 2, s. 5 - 8.

Koski, P.
Yleinen tautikatsaus 2012 - Översikt av fiskhälsosituationen 2012.
Kalaterveyspäivä 14.3.2013, s. 2 - 7.

Laine, T., Nylund, M., Brockmann, A., Aalto, N., Marttila, J., Korpenfelt, S.-L., Laamanen. I.
Lemmikkisioilla samoja tartuntoja kuin tavallisilla tuotantosioilla. (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 6, s. 376 - 377.

Laine, T.
Sikojen lihantarkastus - patologisanatomisista muutoksista.
Eläinlääkäripäivät 2013, 27.-29.11. 2013.
Luentokokoelma, s. 163-166.

Lehto, M., Suominen, K., Tyrväinen, U., Tontti, T.
Puhdistamolietteen laadun hallinta, s. 9-13.
Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa.
Vesilaitosyhdistys 2013, ISBN 978-952-6697-91-8
https://portal.mtt.fi/portal/pls/portal/!DEV_PORTAL.wwpob_page.show?_docname=3742615.PDF

Lilleberg, L.
Miksi sulatettua pakastetta ei saa pakastaa uudelleen?
Tiede 2013: 8, s. 59.

Marttinen, S., Suominen, K., Lehto, M.
Kemikaali- ja lääkejäämät kierrätysravinteissa – onko syytä huoleen.
Vesitalous 2013: vol. 54, nro 3, s. 28 - 31.

Marttinen, S., Paavola, T., Ervasti, S., Salo, T., Kapuinen, P., Rintala, J., Vikman, M., Kapanen, A., Torniainen, M., Maunuksela, L., Suominen, K., Sahlström L., Herranen, M.
Biokaasulaitosten lopputuotteet lannoitevalmisteina, 69 s.
ISBN 978-487-432-8
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos.
MTT raportti 82/2013, ISSN 1798-6419

Mattila, J., Syrjälä, P., Skrzypczak, T.
Ajankohtaista Eläintautitutkimuksesta - Neospora caninum aiheuttaa luomisia naudoilla.
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol.119., nro 1, s. 37.

Maunuksela. L., Björklöf, K., Kaarla, L., Kartio, M., Leivuori, M.
Proficiency Test on Soil Improver Maturity Tests, 31 s.
REPORTS OF FINNISH ENVIRONMENT INSTITUTE 2013: No 17.
http://www.syke.fi/download/noname/%7B47770CC8-D62D-4BBD-890F-1A58461FA888%7D/40369

Mikkelä, A, Tuominen, P, Ranta, J.
Norovirusriski elintarvikeprosessissa.
Elintarvike ja Terveys 2013: vol.  27, nro 4, s. 18 - 21.

Mäittälä, A., Sieviläinen, E.
Luomuviljan satotaso on matala, mutta käyttölaatu hyvä.
Maaseudun Tiede -liite 2013: 4, 13.12.2013, s. 14

Nokireki, T., Vapalahti, O.
Lepakkorabiesta esiintyy myös Suomessa.
Potilaan Lääkärilehti: 2013, 6.3.2013.

Nokireki T, Vapalahti O.
Lepakkorabiesta esiintyy myös Suomessa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: 7, s. 491 - 495

Nokireki, T.
Eläinten raivotauti ja siihen liittyvät rajoittavat toimenpiteet.
Moodi, Labqualityn asiakaslehti 2013: 6, s. 194 - 196.

Nygrén, T., Isomursu, M., Oksanen, A., Tykkyläinen, R., Wallén, M.
Esiselvitys Lounais-Suomen saariston hirvien aivokalvo-madoista ja hedelmällisyydestä, 10 s.
978-951-776-949-5
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.
RKTL:n työraportteja 3/2013, ISSN 1799-4756

Pajalin, N., Savela, K., Hallikainen, A.
Electronic Transmission of Chemical Occurence data in Finland.
Technical reort submitted to EFSA.
Supporting publications pp. 1 - 15, 2013: EN-456.

Pelkola, K., Pietilä, E.
Leptospirainfektio hevosen uusiutuvan uveiitin taustalla Suomessa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 3, s. 154 - 158.

Perko-Mäkelä, P.
Kalkkunoiden kuolioinen suolistotulehdus Suomessa; laukaiseeko taudin bakteeri vai stressi?
Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 46 - 47.

Perko-Mäkelä, P.
Lintujen hepatiitti E-virusinfektio todettu Suomessa.
Suomen Siipikarja 2013: 1, s. 25.

Pohjanvirta, T., Laine, T.
Diagnostiikan kuulumisia (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 4, s. 244 - 245.

Pohjanvirta, T., Rikula, U., Kokkonen, T., Laine, T., Marttila, J., Raunio-Saarnisto, M., Perko-Mäkelä, P., Rossow, L.
Diagnostiikan kuulumisia (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 2, s. 100-101.

Rahkonen, R., Vennerström, P., Rintamäki, P., Kannel, R.
Terve kala, Tautien ennaltaehkäisy, tunnistus ja hoito. 2. uud. painos, 140 s.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 2013.
ISBN 978-921-776-935-8
http://www.rktl.fi/julkaisut/j/623.html

Raunio-Saaristo, M.
Ruuansulatuskanavan patogeenit lihasikalassa.
Suomen Eläinlääkäripäivät 27.-29.11.2013.
Luentokokoelma 2013, s. 191 - 194.

Rikula, U.
Ajankohtaista Schmallenberg-viruksesta.
Suomen Eläinlääkäripäivät 27. - 29.11.2013.
Luentokokoelma 2013, s. 90-96.

Ritvanen, T.
Reduced-fat cheeses: composition and health potential, pp. 637-649.
Preedy, V.R., Watson, R.R. and Patel, V.B. (eds.): Handbook of cheese in health – Production, nutrition and medical sciences.
ISBN 978-90-8686-211-5
Human Health Handbooks No 6, ISSN 2212-375X

Rokka, M., Ritvanen, T., Jestoi, M.
Elintarvikeanalytiikkaa yhä nopeammin, helpommin ja tarkemmin.
Kehittyvä Elintarvike 2013: 1, s. 26 - 27.

Rossow, L., Kokkonen, T., Biström, M., Laine, T., Raunio-Saarnisto, M., Pohjanvirta, T.
Diagnostiikan kuulumisia 3/2013. (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2013: vol. 119, nro 8, s. 524 - 525.

Sahlström, L., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Sika- ja nautatilojen tautisuojauksessa on parantamisen varaa.
Maaseudun Tulevaisuus, Tiede-liite  2013: 4, 16.12 2013, s. 19.

Salmenhaara, M.
Tutkimustulokset valottavat kasviperäisten ravintolisien käyttötottumuksia.
Elintarvike ja Terveys 2013: vol. 27, nro 6, s. 58 - 60.

Salo, T., Palojärvi, A., Kukkonen, S., Vestberg, M., Kapuinen, P., Tontti, T., Ylivainio, K., Parikka, P., Nummila, M., Maunuksela, L., Lindström, K., Orasmaa, S., Paulin, L.
Orgaanisten lannoitevalmisteiden vaikutus kasvien kasvuun – testimenetelmät, 43 s.
ISBN 978-952-487-468-7
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos.
MTT raportti 101/2013, ISSN 1798-6419

Schulman, K., Sahlström, L., Heikkilä, J.
Suurimmat haasteet ja tautiriskit liittyvät luomutuotannossa kalkkunoiden ulkoiluun.
Suomen siipikarja 2013: 3, s. 58 - 59.

Schulman, K., Perko-Mäkelä, P., Nauholz, H., Kaukonen, E.
Siipikarja yhdistää eri maailmat - World Veterinary Poultry Association Conference.
WVPAC2013, 19.-23.8.2013 Nantes, France.
Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 20 - 21.

Schulman, K., Perko-Mäkelä, P., Nauholz, H.
Luomu- ja laidunsiipikarjan tuotantoa ranskalaisittain - koko ketjua halliten.
Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 28-29, 42.

Sihvonen, L.
Miten Eviran tieteellinen tutkimus vaikuttaa kansalliseen päätöksentekoon?
Suomen Eläinlääkäripäivät 27. - 29.11.2013.
Luentokokoelma 2013, s. 47 - 51.

Suominen, K., Marttinen. S.
Organic pollutants in biogas plant digestates –Environmental burden and risk to food safety.
Extended abstract.
Proceedings of the 33th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, 25.-30.8.2013 Daegu, Korea.

Tuominen, P.
Riskinarviointityö – kehitysnäkymiä.
Elintarvike ja Terveys 2013: vol. 27, nro 4, s. 4 - 5.

Tuominen, P.
Onko viruksista kehittymässä elintarviketurvallisuusriski?
Elintarvike ja Terveys 2013: vol. 27, nro 4, s. 6 - 11.

Venäläinen, E.-R.
YHTEENVETO EVIRASSA TEHDYISTÄ TALVIVAARAN KAIVOKSEN VAIKUTUSALUEEN VESISTÖJEN KALATUTKIMUKSISTA/MMM:n toimeksianto/RKTL,Evira ja Kainuun ELY-keskus, 29 s.

Viljamaa-Dirks, S., Pursiainen, M., Mattila, J., Laakkonen, M.
Jokirapuistutuksilla on tulevaisuutta.
Suomen Kalastuslehti 2013: 3, s. 8 - 10.

Virtanen, T., Sahlström, L., Lyytikäinen, T.
Eviralta tuore raportti lammas- ja vuohituotannosta.
Lammas & Vuohi 2013: 2, s. 26.

Åsbakk, K., Oksanen, A., Nilssen, A.C.
Ovatko kurmut vaaraksi ihmisille?
Lapin kansa 20.05.2013, s. 5.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.8.2022