2017 Muut julkaisut

Axen, C., Koski, P.
Laxdöden i Torneälven - Lohikuolemat Tornionjoella - Salmon deaths in Torne river 2014 - 2016.
Rapport 21.4.2017.

Brockmann, A., Kokkonen, T., Laine, T., Rossow, L., Tammiranta, N., Rikula, U.
Ajankohtaista eläintaututkimuksesta, diagnostiikan kuulumisia.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol.123,nro 4, s. 232 - 233.

Ciabatti, I., Philipp, P., Berben, G., Boniotti, B., De Loose, M., Garavelloni, S., Grohmann, L., Herau, V., Holst-Jensen, A., Hubert, P., Narenja, F., Onori, R., Ovesna, J., Papazova, N., Pecoraro, S., Roosens, N., Scholtens, I., Villa, D., Welling, A., Woll, K., Zel, J.
Detection, Interpretation and Reporting on the presence of authorised and unauthorised genetically modified materials.
JRC Technical Reports, European Network of GMO Laboratories, Working Group Report 2017, 42 s.

Enbom, T., Kokkonen, T., Marin, S., Syrjälä, P.
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, diagnostiikan kuulumisia.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol.123, nro 7, s. 443 - 444.

Eriksson-Kallio, A. M.
Kalatautikatsaus 2016 ja ajankohtaista IPN-taudista - översikt över fiskhälsan och aktuellt om sjukdomen IPN.
Kalaterveyspäivä, 23.3. 2017 Turku.
Tiivistelmä. Moniste, s. 8 - 10.

Haapanen, M., Leinonen, H., Leinonen, K.
Männyn ja kuusen siemenviljelyssiemenen taimitarhakäytön kehitys 2006 - 2016: Alueellinen tarkastelu.
Metsätieteen aikakauskirja 2017: 7716, s. 4.

Haikola, S.
Kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu.
Viherympäristö 2017: 1, s. 43.

Hirvelä-Koski, V., Nylund, M., Heikkinen, P., Laamanen, I.
Porojen taudit 2016.
Poromies 2017: 4, s. 24 - 26.

Isomursu, M.
Mikä lintuja vaivaa? (lintutaudit).
Linnut 2017: 4, s. 20 - 25.

Jestoi, M., Nieminen, J., Venäläinen, E.-R., Airaksinen, R., Kiviranta, H., Koponen, J., Rantakokko, P., Ruokojärvi, P., Keinänen, M, Myllylä, T., Raitaniemi, J., Vuorinen, P.J., Mannio, J.
Lohen dioksiinit laskussa.
Kalastaja 2017: nro 3, s. 5

Jestoi, M., Nieminen, J., Venäläinen, E.-R., Airaksinen, R., Kiviranta, H., Koponen, J., Rantakokko, P., Ruokojärvi, P., Keinänen, M., Myllylä, T., Raitaniemi, J., Vuorinen, P.J.
Lohen dioksiinipitoisuus laskussa.
Suomen Kalastuslehti 2017: nro 5, s. 26 - 27.

Jestoi, M., Airaksinen, R., Keinänen, M., Kiviranta, H., Koponen, J, Mannio, J., Myllylä, T., Nieminen, J., Raitaniemi, J., Rantakokko, P., Ruokojärvi, P., Venäläinen, E.-R., Vuorinen, P.J.
Östersjölaxens dioxinhalter har sjunkit.
Fiskeritidskrift för Finland 2017: 2, s. 24 - 25.

Koivisto, A., Ranta, H., Hannukkala, A.
Punahome on kauralla itävän siemenen ongelma.
Kylvösiemen 2017: 56, 1, s. 8 - 9.

Kokkonen, U.-M.
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta / Hevosten siitoskausi meneillään - virusarteriittia tutkitaan Evirassa.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol. 123, nro 3, s. 166 - 167.

Kokkonen, U.-M.
Ajankohtaista Eläintautitutkimuksesta / West Nile -kuume. Ajankohtainen syyskesän tauti hevosilla Euroopassakin.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol. 123, nro 6, s. 354 - 355.

Kokkonen, T., Laine, T., London, L., Rossow, L., Skrzypczak, T., Syrjälä, P.
Diagnostiikan kuulumisia (Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta).
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol. 123, nro 1, s. 40 - 41.

Korpenfelt, S.-L., Isomursu, M.
Hirvieläinten näivetystauti.
Metsästäjä 2017: 6, s. 43.

Koski, P.
Flera orsaker bakom laxdöden i Torne älv.
Fiskeritidskrift för Finland 2017: 3, s. 24 - 25.

Koski, P.
Tornionjoen lohikuolemat.
Suomen Kalastuslehti 2017: 124, 5, s. 28 - 30.

Köylijärvi, S.
Kylvösiemen.
Kylvösiemen 2017: 56, 4, s. 6 - 7.

Köylijärvi, S.
Satovuoden 2016 itävyystuloksia Evirasta, markkinoille tulossa hyvin itävää siementä.
Kylvösiemen 2017: 56 vsk., nro 1, s. 32 - 33.

London, L., Laine, T., Kauremaa, M.
ASF näytteenotto-ohjeet.
Metsästäjä 2017: 66, 3, s. 44 - 45.

Tuomola, J., Rastas, M.
Paluu tulevaisuuteen - Kasvinsuojelulehden menneet ja tulevat vuodet.
Kasvinsuojelulehti 2017: 3, s. 70 - 75.

Tuomola, J., Marinova-Todorova, M.
Perunantuotantoa uhkaavat uudet ankeroislajit. Osa I: juuriäkämäankeroiset.
Tuottava peruna 2017: 4, s. 20 - 22.
Metsästäjä 2017: 66, 3, s. 44 - 45.

Nokireki, T.
Lepakkorabies.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: 2, s. 101 - 102.

Oksanen, A., Jokiranta, S.
Kadonnut: kansallisloinen.
Suomen Kuvalehti 2017: 47, s. 42 - 43.

Pekkanen, K., Laine, T.
Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä - riskiprofiilin
päivitys 2017.
Eviran tutkimuksia 4/2011, päivitetty 2017.

Pietilä, L., Ranta, H.
Siemenperuna-alan lasku taittui 2016.
Tuottava peruna 2017: nro 1, s. 18 - 21.

Rönnqvist, M., Mikkelä, A., Välttilä, V., Ranta, J., Tuominen, P.
Salmonellaton rehu tärkeä tekijä suomalaisen lihan tuotannossa.
Elintarvike ja terveys 2017: 4, 31. vsk, s. 16 - 19.

Santala, J.
Kurkun vihermosaiikkivirus ja pepinon mosaiikkivirus leviävät helposti vihannesviljelmillä – virusten tunnistamiseen ja tutkimiseen on tarjolla useita menetelmiä.
Kasvinsuojelulehti 2017: vol. 50, nro 2, s. 46 - 49.

Sihvo, H.-K., Syrjälä, P., Vennerström, P.
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, diagnostiikan kuulumisia.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol. 123, nro 8, s. 508 - 509.

Suomi, J., Ranta, J.,Tuominen, P., Putkonen, T., Bäckman, C., Ovaskainen, M.-L., Virtanen, S.,
Savela, K.
Quantitative risk assessment on the dietary exposure of Finnish children and adults to nitrite.
World Biomedical Frontiers 2016: Vol. 33, No. 1, pp. 41 - 53.

Syrjälä, P., Vennerström, P.
Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta. Yhteenvetoa vuoden 2016 löydöksistä
naudoilla ja siipikarjalla.
Suomen Eläinlääkärilehti 2017: vol. 123,nro 5, s. 290 - 291.

Tuomola, J., Rastas, M.
Paluu tulevaisuuteen - Kasvinsuojelulehden menneet ja tulevat vuodet.
Kasvinsuojelulehti 2017: 3, s. 70 - 75.

Tuomola, J., Marinova-Todorova, M.
Perunantuotantoa uhkaavat uudet ankeroislajit. Osa I: juuriäkämäankeroiset.
Tuottava peruna 2017: 4, s. 20 - 22.

Viljamaa-Dirks, S., Pulkkinen, K., Rintamäki, P.,Taskinen, J., Koski, P.
2017 Meeting of the Finnish Branch, 7. - 8.2.2017 Oulu, Finland.
Bulletin of the European Association of Fish Pathologists 2017: Vol. 37, No. 3, pp. 92 - 93.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.2.2019