Tutkimusseminaari 9.1.2019: Monimuuttujamenetelmät mansikoiden alkuperän todentamisessa

2. tammikuuta 2019

Erikoistutkija, FT Annikki Welling Ruokaviraston kemian yksikön koostumus- ja alkuperäjaostosta kertoo mansikan maantieteellisen alkuperän todentamiseen liittyvistä menetelmistä.

Esityksessä kerrotaan Eviran, nykyisen Ruokaviraston, ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyöprojektista, jossa kehitetään analyysimenetelmä mansikan maantieteellisen alkuperän selvittämiseksi. Suomalaisista mansikoista on kerätty edustava otos, josta on analysoitu tiettyjen pysyvien isotooppien suhteellinen osuus ja alkuainepitoisuus. Tulosten perusteella luodaan malli tilastollisia monimuuttujamenetelmiä käyttäen. Mansikkanäytteiden alkuperä voidaan jatkossa selvittää analysoimalla näytteestä tarvittavat isotoopit ja/tai alkuaineet ja vertaamalla sitä suomalaisista mansikoista laadittuun malliin.

Tutkimusseminaari on Helsingin Viikissä, Mustialankatu 3, luentosali C111, ke 9.1.2019, 15.00 - 16.00.
Seminaari on kaikille avoin ja siihen ei ole ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa!

Lisätietoja:
erikoistutkija Annikki Welling
040 481 2270