Venäjältä ja Romaniasta tuotujen koirien rokotesuoja puutteellinen

3. toukokuuta 2019

Tutkimus koirien rabiesvasta-aineista tukee ajatusta Venäjältä ja Romaniasta tuotujen koirien rokotesuojan puutteellisuudesta. Tämä on selvinnyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran, nykyisen Ruokaviraston, vuonna 2018 tehdystä tutkimuksesta Venäjältä ja Romaniasta tuotujen koirien verinäytteiden raivotaudin eli rabieksen vasta-ainetasosta. Koiran elimistö muodostaa vasta-aineita, kun se on onnistuneesti rokotettu raivotautia vastaan. Tutkituista 36 koirasta 14 koiralla ei todettu lainkaan vasta-aineita ja lisäksi viidellä koiralla vasta-ainetaso jäi alle kansainvälisesti hyväksytyn raja-arvon 0,5 ky/ml, vaikka tuontiasiakirjojen mukaan kaikki koirat oli rokotettu rabiesta vastaan vähintään 21 päivää ennen tuontia. Suomessa rokotetuista ulkomaille vietävistä vertailuryhmän koirista vasta-aineita löytyi kaikilta koirilta, 94 prosenttia näistä koirista vasta-aine tasot ylittivät 0.5 ky/ml rajan. 

Rabies tarttuu eläinten lisäksi ihmisiin eikä siihen ole parannuskeinoa. Oireinen raivotauti johtaa aina kuolemaan, tämän vuoksi raivotaudin vastustamista pidetään tärkeänä.

Raivotauti tarttuu sairastuneen eläimen puremasta. Rabiesta torjutaan rokottein sekä eläinten että ihmisten suojelemiseksi. Tuontikoirien heikko rokotesuoja saattaa lisätä riskiä siihen, että rabies leviää sairastuneista eläimistä toisiin eläimiin tai ihmisiin.

”Ruokaviraston tutkimuksessa Venäjältä ja Romaniasta tuoduista koirista 14:llä ei ollut lainkaan vasta-aineita, mikä saattaa selittyä sillä, että koiria ei ole rokotettu asianmukaisesti.  Sekä Venäjällä että Romaniassa rabiesta esiintyy villieläimissä ja jonkin verran kotieläimissä. Katukoiria tuodaan katukoirajärjestöjen mukaan myös alueilta, joilla esiintyy raivotautia”, sanoo jaostopäällikkö, ELT Tiina Nokireki Ruokavirastosta.

Raivotautirokote on pakollinen kaikille Venäjältä tuleville koirille. EU ei kuitenkaan edellytä Venäjältä tuotaville koirille todistusta riittävästä vasta-ainetasosta. Romania kuuluu EU maihin, joten sitä koskevat EU:n sisäiset tuontia koskevat säädökset.

Ruokavirasto suosittelee, että eläimiä tuovat tahot tutkituttavat oma-aloitteisesti tuontikoirien raivotautivasta-ainetasot ennen Suomeen tuontia EU-hyväksytyssä laboratoriossa. Ruokavirasto suosittelee lisäksi, että Suomeen ei tuoda koiria, joiden alkuperää ei tunneta.

Tutkimuksesta on julkaistu tieteellinen artikkeli, jossa lisätietoa
Kaila, M., Marjoniemi, J., Nokireki, T.
Comparative study of rabies antibody titers of dogs vaccinated in Finland and imported street dogs vaccinated abroad. Acta veterinaria Scandinavica 2019: 61, 15.

Lisätietoja:
jaostopäällikkö Tiina Nokireki, virologian yksikkö
050 413 1687