Rajanylityspaikkojen sulkeminen vaikuttaa eläinten, eläinperäisten tuotteiden ja kasvien kuljetuksiin

17. marraskuuta 2023

Valtioneuvosto on päättänyt sulkea Raja-Joosepin rajanylityspaikan keskiviikon ja torstain välisenä yönä  30.11.2023 alkaen. Kaikki rajanylityspaikat Suomen ja Venäjän välisellä maarajalla ovat suljettuja 13.12. saakka.

Elävien eläinten ja eläinperäisten elintarvikkeiden ja tuotteiden tuonti Venäjältä on pysähtynyt täysin. Vaalimaa on ollut niiden tuonnin ainoa rajatarkastusasema itärajalla.

Vaalimaan rajatarkastusaseman sulkemisen takia eläinperäiset kauttakuljetuserät eivät myöskään pääse poistumaan Vaalimaan kautta niin kauan kuin raja on suljettu. Vaalimaan kautta poistuvien erien rajatarkastuksia ei tehdä Vuosaaren sataman rajatarkastusasemalla niin kauan kuin raja on suljettu. Eläinperäisten erien poistuminen pohjoisten rajanylityspaikkojen kautta ei ole mahdollista.

Elävien eläinten, sukusolujen ja eläinperäisten tuotteiden vienti Suomesta Venäjälle tai Venäjän kautta EU:n ulkopuolelle ei ole mahdollista suljettujen rajanylityspaikkojen kautta.

Myös elävien kasvien ja tuoreiden kasvituotteiden tuonti ja kauttakuljetus maarajan kautta on pysähtynyt, koska Vaalimaa on niille ainoa sallittu rajatarkastusasema. Samoin kasvinterveystodistusta vaativien kasvien ja kasvituotteiden vienti Suomesta Venäjälle on pysähtynyt raja-asemien kautta.

Ruokavirasto tiedottaa mahdollisista muutoksista.


Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Kitty Schulman, p. 040 163 2531 (eläimet ja eläinperäiset tuotteet)
Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920503 (eläimet ja eläinperäiset tuotteet)
Johtava asiantuntija Sari Haikola, p. 040 687 6641 (kasvit ja kasvituotteet)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Valtioneuvoston tiedote 28.11.2023
Koko Suomen itäraja suljetaan

Valtioneuvoston päätös SM/2023/15
Valtioneuvoston päätös rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä

Päivitetty 29.11.2023