Ukrainalaisten tuotteiden kaupan vapauttaminen

22. kesäkuuta 2022

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat ottaneet käyttöön seuraavat etuusjärjestelyt: Ukrainan alkuperää olevat tariffikiintiöt 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273, 09.4274 keskeytetään ja sallitaan kyseisiin kiintiöihin luettavien tuotteiden tuonti unioniin Ukrainasta ilman tulleja. Kaupan vapauttamista koskevaa asetusta (EU) 2022/870 sovelletaan 5 päivään kesäkuuta 2023.