Suunnitelmat ja ohjelmat

Ruokavirasto suunnittelee, yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, valtakunnalliset tavoitteet elintarvikeketjun valvonnalle sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.  Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon muun muassa toimialan strategiat ja toiminta- ja taloussuunnitelmat, valtion talousarvio sekä MMM:n ja Ruokaviraston välinen tulossopimus.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2022