Hankinnat

Mitä hankitaan?

Hankinnalla tarkoitetaan Ruokaviraston ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai näihin rinnastettavaa toimintaa. Ruokaviraston hankinnat on luokiteltu kolmeen kategoriaan: ICT-hankinnat, Laboratorio ja materiaali, sekä Sisäiset palvelut ja asiantuntijapalvelut.

Miten hankintaan?

Ruokaviraston, kuten muidenkin julkisyhteisöjen hankintojen tekemistä, ohjaa hankintalainsäädäntö. Hankintalaki (1397/ 2016) velvoittaa käyttämään julkisia varoja tehokkaasti ja tekemään laadukkaita, innovatiivisia sekä kestävää kehitystä tukevia hankintoja.

Hankintalain pohjalta valtiovarainministeriön toteuttama Valtion hankintakäsikirja 2017 tukee valtion virastoja hankintatoimen järjestämisessä ja organisoimisessa sekä yhtenäistää hankintakäytäntöjä valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa. Lisäksi Ruokavirastolla on hankintaohje, joka osaltaan ohjaa viraston hankintojen toteutumista.

Mistä löydän tarjouspyynnöt?

Ruokavirastossa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jossa kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä. Käynnissä oleviin kilpailutuksiin voit käydä tutustumassa julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa ja Hanki-tarjouspalvelussa.

Vinkit tarjoamiseen

Näin tarjoat

Sivu on viimeksi päivitetty 25.10.2019